przewodnik po chmurze
Previous Next Play Pause
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
loading...
Spółka SIMPLE podpisała umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „opracowanie technologii informatycznych wspierających optymalizację procesów produkcyjnych”. Całkowita wartość projektu wyceniana jest na 3,36 mln zł, kwota udzielonego dofinansowania wynosi do 2,23 mln zł.

Nasze centrum badań i rozwoju intensywnie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które wzmocnią ofertę SIMPLE i pomogą naszym Klientom zwiększyć ergonomię pracy i usprawnić organizację procesów. Dzięki pozyskanej dotacji będziemy mogli realizować te prace przy użyciu jeszcze większych środków. – podsumował Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A
Umowę zawarto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem Programu jest podniesienie konkurencyjności województwa lubelskiego w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Program głownie skupia się na obszarach: przedsiębiorczości, badań i innowacji, energetyki odnawialnej i środowiska, rynku pracy, edukacji, pomocy społecznej, transporcie, kulturze oraz ochronie zdrowia.

W ramach przedmiotu umowy, SIMPLE zrealizuje projekt z uwzględnieniem osiągnięcia określonych wskaźników związanych z jego komercjalizacją. Zakończenie realizacji projektu (rzeczowe oraz finansowe) planowane jest w IV kwartale 2019 r. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu obejmuje okres od 19 lutego 2016 r. do końca 2019 r.

W związku z zawarciem Umowy SIMPLE udzieli zabezpieczenia prawidłowej jej realizacji w postaci wekslu własnego in blanco wraz z deklarację wekslową oraz podda się egzekucji do kwoty 130% wartości maksymalnego dofinansowania. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy (w tym w szczególności w zakresie jej rozwiązania czy warunków zwrotu udzielonego dofinansowania) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: www.simple.com.pl

PODOBNE


 

  • erpframe
  • ENOVA365 KWADRAT
  • eqsystembaner