przewodnik po chmurze
Previous Next Play Pause
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
loading...
SIMPLE S.A. ma za sobą udany początek roku. W I kwartale przychody Spółki wzrosły o ponad 41% względem roku ubiegłego. SIMPLE konsekwentnie realizuje plan zmian optymalizacyjnych, dzięki czemu odnotowuje dobre wyniki na wszystkich poziomach operacyjnych.


REKLAMA:
raport erp 2017 kliknij pobierz
 
 
W omawianym okresie Spółka kontynuowała dotychczasową działalność obejmującą produkcję, sprzedaż, wdrożenia oraz serwis i utrzymanie systemów wspomagających zarządzanie.
Wyniki Spółki to efekt planu i działań, które opracowaliśmy w zeszłym roku. To przede wszystkim optymalizacja procesów handlowych oraz kontynuacja rozwoju produktów. Dokonaliśmy również zmian w strukturze organizacyjnej – usprawniliśmy cały proces sprzedażowy i realizacyjny. Ważnym elementem naszej strategii jest systematyczne wzbogacanie systemów SIMPLE.ERP i SIMPLE.iMED o nowe obszary funkcjonalne. Dzięki dobrym wynikom Spółka jest gotowa do osiągania założonych celów. - komentuje wyniki Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Spółka SIMPLE w pierwszych trzech miesiącach roku wypracowała zarówno 41% wzrost przychodów ze sprzedaży (8,2 mln zł w Q1 2017r), jak i ponad 180% wzrost zysku brutto ze sprzedaży, który osiągnął poziom 4,2 mln zł. Duży skok możemy zauważyć również w odniesieniu do zysku netto, który wyniósł 459 tys. zł, przy stracie na kwotę 2,9 mln zł w roku ubiegłym.

Poprawę możemy zauważyć również w odniesieniu do skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej SIMPLE, która w I kwartale 2017 r. wygenerowała ponad 8,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, uzyskując o ponad 28% wyższy wynik względem analogicznego okresu w roku 2016. Konsekwentnie realizując plan zmian optymalizacyjnych, Grupa obniżyła koszty własne sprzedaży o około 0,5 mln zł, z 5,1 mln zł do 4,5 mln zł. Wpłynęło to na wypracowanie zysku brutto na sprzedaży na poziomie ponad 4,2 mln zł. Przemodelowanie strategii sprzedaży, a także procesów wewnątrz organizacji, pomimo trudnej sytuacji na rynku, wpłynęły na osiągnięcie zysku netto na poziomie 94 tys. zł wobec straty wynoszącej 3,5 mln zł w I kwartale 2016 roku. Co ważne, SIMPLE także poprawiło przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły ponad 1,8 mln zł.
Jestem przekonany, że wszyscy akcjonariusze oraz inwestorzy śledzący wyniki oraz notowania Spółki widzą, że przyjęta przez nas strategia oraz konsekwentna realizacja planu przez cały Zespół ma odzwierciedlanie w coraz to lepszych wynikach i kondycji firmy. Przy okazji publikacji raportu za pierwszy kwartał tego roku, warto wspomnieć o kursie akcji Spółki. W ocenie Zarządu pozostaje on niedoszacowany i mimo stabilnej pozycji SIMPLE oraz wzrostowej tendencji w wynikach - nie uległ on dużej poprawie. - dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Ważnym elementem działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. jest stałe podnoszenie jakości produktów i świadczonych usług. Spółka chcąc jak najlepiej sprostać oczekiwaniom i nowym potrzebom Klientów zarówno z rynku komercyjnego, jak i publicznego wprowadziła do oferty kilka nowości - m.in. „paczki” gotowych usług oraz dodatkowe moduły oprogramowania SIMPLE.ERP.

W tym roku implementacji nowych modułów rozwiązania SIMPLE.ERP dokonało już ponad 90 klientów. Ponadto jeszcze w bieżącym roku użytkownicy SIMPLE.ERP będą mogli zapoznać się nową wersją systemu.
W ramach optymalizacji procesów handlowych oraz zmaksymalizowania up-sellingu położyliśmy bardzo duży nacisk na wprowadzenie do naszej oferty powtarzalnych „paczek” rozwiązań, które dzięki szybkiej konfiguracji mają zastosowanie u wszystkich Klientów z danej branży. Naszym celem na 2017 rok jest stabilne zwiększanie przychodów i rentowności ze sprzedaży abonamentowej i usług utrzymaniowych oraz dosprzedaży produktów do obecnych Klientów oraz dwucyfrowa dynamika wyników finansowych. - dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Zarząd SIMPLE podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto spółki za 2016 rok, rekomendując przeznaczenie kwoty 2 492 521 zł na wypłatę dywidendy, łącznie 5 gr na akcję z zysku za 2016r.
W związku z realizacją przyjętych przez Zarząd założeń i poprawą wyników zarówno w ujęciu Grupy jak i Spółki dominującej, wróciliśmy do polityki dywidendowej i zarekomendowaliśmy jej wypłatę. - mówi Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PODOBNE


 

  • navireo 315x270
  • ENOVA365 KWADRAT
  • eqsystembaner