przewodnik po chmurze
Previous Next Play Pause
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
loading...
Ostatnie dziesięciolecie to okres szybkiego rozwoju technologii oraz jego wpływu na wszystkie branże, w tym na produkcję. Aby utrzymać się na rynku, firmy produkcyjne muszą inwestować w nowe rozwiązania biznesowe i oprogramowanie IT. Obecnie największe szanse rozwoju daje system ERP, zintegrowany z rozwiązaniami dedykowanymi danej branży. Jednak już w niedługim czasie systemy ERP będą połączone z koncepcją Internetu Rzeczy, przynosząc jeszcze więcej możliwości, danych, informacji przydatnych w procesie produkcyjnym.


REKLAMA:
snt banner 300
 
 
Nastała epoka Internetu rzeczy

Internet rzeczy to koncepcja według której przedmioty mogą gromadzić, przetwarzać i wymieniać między sobą dane za pośrednictwem sieci internetowej. Wśród takich przedmiotów znajdują się artykuły gospodarstwa domowego, oświetleniowe, grzewcze, a także inteligentne urządzenia noszone (ang. wearables).

Koncepcja Internetu rzeczy ma coraz większy wpływ na produkcję przedsiębiorstw, gwarantując producentom lepszy wgląd w realizowane procesy i operacje, przewidywane utrzymanie maszyn produkcyjnych oraz umożliwiając zdalne wsparcie dla klientów.

Internet rzeczy działa za pośrednictwem narzędzi, które upraszczają i obniżają koszty monitorowania oraz sterowania procesami produkcyjnymi. To technologia pozwalająca na bieżące zbieranie informacji o procesie wytwarzania. Pełny dostęp do danych o stanie maszyn technologicznych, narzędzi, parametrów, zachodzących procesów technologicznych a także rezultatów jakościowych oraz ilościowych, umożliwia planowanie przyszłych stanów i sterowanie, zapewniające ciągłość procesu produkcyjnego. By Internet rzeczy działał efektywnie, ważne jest stworzenie wspólnego ekosystemu, który byłby kompatybilny z rozwiązaniami różnych producentów.

Internet rzeczy w branży produkcyjnej

Już od pierwszych dni istnienia Internetu, myślano o stworzeniu swoistego ekostystemu, połączonych i zintegrowanych ze sobą produktów, poczynając od urządzeń kuchennych aż po narzędzia budowlane. Internet rzeczy ma na celu połączyć wiele istniejących urządzeń na wspólnej infrastrukturze internetowej.

Dla producentów, Internet rzeczy to przede wszystkim dostęp do większej ilości danych, pozwalających na dokładniejsze monitorowanie procesów. Pozwala na efektywniejsze zarządzanie energią, infrastrukturą, automatyzacją, bezpieczeństwem oraz systemami powiadomienia awaryjnego. Dzięki możliwości zdalnego monitorowania systemów w czasie rzeczywistym, IoT otwiera nowe szanse biznesowe jak możliwość zdalnego wsparcia i serwisu dla klientów.

System ERP i Internet rzeczy w procesach produkcyjnych

Nowe trendy w biznesie koncentrują się na integracji dostępnych rozwiązań w celu osiągnięcia wyższej efektywności i optymalizacji procesów produkcyjnych. Mobilność, Business Intelligence, chmura obliczeniowa czy Internet rzeczy to nie są już puste hasła. To wyzwania, którym muszą sprostać współcześni przedsiębiorcy. Nadal niezastąpiony zostanie system ERP, ale łącząc go z koncepcją Internetu rzeczy firmy otrzymają zupełnie nową jakość procesów, produktów, obsługi i produktywność maszyn oraz pracowników. Integracja systemu ERP z urządzeniami IoT będzie stanowić nowa epokę dla przedsiębiorstw.

Optymalizacja procesu produkcyjnego jest zestawem działań, których celem jest znalezienie minimum albo maksimum funkcji celu przy narzuconych i zdefiniowanych ograniczeniach. Często za funkcją celu określa się koszty wyprodukowania produktu i planuje się ich minimalizację. Ograniczenia można określać jako zbiór nieprzekraczalnych parametrów produktu zdefiniowanych w procesie projektowania.
Obecnie stosowane systemy ERP jak Microsoft Dynamics NAV, mają wbudowane systemy analityczne, które pozwalają na ciągłe, bieżące śledzenie kosztów i zysków przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu hurtowni danych. Dodatkowe aplikacje pozwalają także realizować planowanie strategiczne, pomiar realizacji strategii, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wartością itp. – mówi Przemysław Kniat, Sales Manager, IT.integro - Możliwe to jest także w chmurze. Systemy ERP przynoszę wymierne efekty jeśli są zasilane danymi w czasie rzeczywistym, jednak najczęściej wymaga to udziału użytkowników. Przyjmując, że system ERP wykorzystuje dane, które wprowadzają głównie ludzie, to część z nich może być nieaktualna już w chwilę po wprowadzeniu do systemu a część może zawierać błędy spowodowane pomyłkami człowieka. System ERP w chmurze wraz z urządzeniami Internetu rzeczy pozwala na zbieranie danych o parametrach i zdarzeniach w systemie bez udziału użytkowników – podsumowuje.
Źródło: www.IT.integro.pl

 

  • erpframe
  • ENOVA365 KWADRAT

  • eqsystembaner

  • snt button 250