Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów

TOTNET - RFID, kody kreskoweOptymalizacja procesów logistycznych, monitoring łańcuchów dostaw i automatyzacja pracy w magazynach to kluczowe kierunki usprawnień w zarządzaniu logistyką. Zadowolenie Partnerów i Klientów bezpośrednio związane jest z jakością i szybkością procesów występujących w tych obszarach. Sprawne zarządzanie procesami logistycznymi wymaga, aby identyfikacja jednostki logistycznej była szybka i bezbłędna. Jest to możliwe tylko dzięki zastosowaniu systemów automatycznej identyfikacji danych.

REKLAMA:
snt banner 300
 

Zastosowanie tego rodzaju rozwiązań zapewnia:
 • wymianę informacji między uczestnikami procesu w czasie rzeczywistym;
 • eliminację błędów popełnianych w operacjach wykonywanych tradycyjnymi metodami;
 • oszczędności wynikające z optymalizacji procesów;
 • podgląd on-line aktualnych stanów magazynowych;
 • błyskawiczne odnalezienie towaru na dużym obszarze magazynowym;
 • zmniejszenie nakładu pracy pracowników i czasu realizacji poszczególnych operacji.
Systemy automatycznej identyfikacji danych oparte są głównie na wykorzystaniu technologii kodów kreskowych. Obok nich rozwija się innowacyjna na skalę światową możliwość identyfikacji radiowej - Radio Frequency Identification (RFID). Systemy ADC mogą obejmować i wspomagać właściwie wszystkie procesy logistyczne  i produkcyjne w przedsiębiorstwie. Doskonalą one obszary działań począwszy od zgłoszenia zapotrzebowania materiałowego aż po wysyłkę wyrobów gotowych. Optymalizują wszystkie prace związane z gospodarką magazynową i kompletowaniem wysyłek.
Przedstawiony poniżej przykład zastosowania automatycznej identyfikacji danych w logistyce oparty jest o funkcje dostępne w systemie ProTrace firmy TOT.NET. Do prezentacji został wybrany tylko pewien fragment systemu, który pokazuje możliwości usprawnienia pracy w zakresie dostarczania materiałów na produkcję. Poza opisanym poniżej przykładem, ProTrace automatyzuje również wiele innych procesów wewnętrznych związanych m.in. z inwentaryzacją, przesunięciami międzymagazynowymi, walidacją i kompletacją wysyłek. System optymalizuje przydział miejsc w topologii magazynu i pozwala na sprawniejsze zarządzanie przepływem materiałów. Znakując materiały kodami kreskowymi przy wykorzystaniu ProTrace można w błyskawiczny sposób sprawdzić stan magazynu dla danej jednostki, a także zlokalizować jej położenie. Identyfikując różnorodne etapy powstawania wyrobu i obszary produkcyjne ProTrace m.in. pozwala na śledzenie historii produkcji i na automatyzację wszystkich operacji, które do tej pory były rejestrowane odręcznie.

Składniki systemu i ich rozmieszczenie.

Działanie systemu oparte jest o wykorzystanie następujących urządzeń i składników informatycznych:

Działanie systemu oparte jest o wykorzystanie następujących urządzeń i składników informatycznych:
 • serwer aplikacji bazy danych - komputer z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server lub Windows XP oraz bazą danych DBMS Microsoft SQL Server 2000 gdzie zainstalowany jest system ProTrace oraz gromadzone są dane;
 • przenośne terminale z czytnikiem kodów kreskowych np. typu Symbol MC9060 działające bezprzewodowo i połączone z siecią komputerową za pomocą radiowych punktów dostępu  - access point`ów (rozmieszczonych w magazynach i halach produkcyjnych);
 • część aplikacji PC klienta pracująca w pomieszczeniach biurowych, działająca na komputerze z systemem operacyjnym Windows 98, Windows 2000, Windows XP - służy głównie do konfiguracji systemu oraz raportowania;
 • system ERP ? główny system informatyczny klienta, z którym system ProTrace współpracuje na zasadzie wymiany danych.
Przykładowy opis procesu po implementacji systemu.

1)  Rezerwacja materiałów na stanowiskach produkcyjnych.
W systemie określone są miejsca produkcyjne, na których automatycznie definiowane są operacje związane z zapotrzebowaniem materiałów. Każde miejsce oznakowane jest unikalnym kodem kreskowym (kod miejsca). Z głównego systemu ERP przedsiębiorstwa importowane są indeksy materiałowe (referencje) oraz ich stany w magazynie. W systemie zdefiniowane są domyślne dane np. parametry opakowań i ilości dla poszczególnych referencji.

Pracownik na terminalu przenośnym tworzy listę zapotrzebowania materiałów przez zeskanowanie kodu miejsca oraz referencji materiałów. W ten sposób automatycznie jest określania ilość zapotrzebowania dla danej referencji. Równolegle użytkownik na terminalu ma możliwość podglądu aktualnego stanu magazynu dla konkretnych pozycji w magazynie. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych materiałów na poszczególnych miejscach produkcyjnych, pracownik zamyka na terminalu listę. Może rozpocząć tworzenie następnej lub przejść do innej funkcji systemu. Po zamknięciu listy zapotrzebowania wprowadzone dane są eksportowane w czasie rzeczywistym do systemu ERP. W ten sposób automatycznie zostaje wykonana operacja rezerwacji materiałów.

W systemie ProTrace istnieje także możliwość tworzenia listy zapotrzebowania materiałowego  w inny sposób np. automatycznie na podstawie rejestracji zużycia materiałów na poszczególnych stanowiskach pracy.

2) Realizacja listy pobrania oraz przesunięć materiałów.

Pracownik odpowiedzialny za dostarczenie materiałów z magazynu na obszar produkcyjny otrzymuje na swój przenośny terminal listę (lub kilka list) potrzebnych materiałów. Listy te widzi natychmiast po ich zatwierdzeniu na terminalu poszczególnych pracowników produkcyjnych. Lista pobrań zawiera informacje o konkretnych materiałach do pobrania i ich miejscu w magazynie. Odpowiedzialny pracownik kompletuje potrzebne jednostki skanując kody  opakowań materiałów, które pakuje na środek transportu w rzeczywistej pobranej ilości. Po zatwierdzeniu na terminalu listy pobrania automatycznie do systemu ERP zostaje przekazane przesunięcie materiałów z magazynu na środek transportu. W czasie realizacji listy pobrania pracownik na bieżąco ma podgląd do danych wskazujących jakie listy już zrealizował oraz co, ile i z jakiego miejsca ma jeszcze pobrać. Po zapakowaniu na środek transportu potrzebnych materiałów pracownik przewozi je na miejsca produkcyjne, gdzie powinny być dostarczone. Skanując kod miejsca oraz kody opakowań, które odstawia na to miejsce, pracownik otrzymuje na terminalu informacje czy prawidłowo realizuje listę zapotrzebowania oraz dane co jeszcze powinien wyładować na dane miejsce. Automatycznie, w czasie rzeczywistym, przekazywane są do systemu ERP informacje o przesunięciu materiału na miejsce produkcyjne.

3) Uzupełnianie stanów magazynowych - przesunięcie odpowiedzialności do dostawcy materiałów produkcyjnych i zapewnienie ciągłości produkcji.

Realizacja listy pobrań zmniejsza stany konkretnych indeksów materiałowych w magazynie. Poszczególni dostawcy odpowiedzialni są za utrzymanie minimalnego stanu danego materiału w magazynie, niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy produkcji. System ProTrace poprzez łącze internetowe udostępnia w czasie rzeczywistym poszczególnym dostawcom informacje o aktualnych stanach materiałów im przypisanych i konkretnych pobraniach materiałów na produkcję. Na podstawie tych informacji dostawca decyduje co i kiedy powinien dostarczyć. Kiedy dostawa dotrze do magazynu odbywa się przyjęcie materiału poprzez skanowanie na terminalu kodu dostawy a następnie indeksów materiałów w dostarczonej ilości i miejsca w magazynie, gdzie materiał został postawiony. W czasie rzeczywistym dane te przekazywane są automatycznie do systemu ERP. W ten sposób również automatycznie generowany jest dokument dostawy.

Informacje dodatkowe rejestrowane w systemie ProTrace.

W czasie pracy systemu rejestrowane są w bazie danych dodatkowe informacje. Poprzez system logowania pracowników pracujących na terminalach rejestrowana jest informacja kto i na którym urządzeniu wykonywał poszczególne funkcje. Każda operacja przekazywana jest do systemu wraz z datą i czasem jej wykonania. Dzięki zapisanym w bazie danych informacjom, rejestrowanym głównie za pomocą automatycznej identyfikacji danych, system ProTrace może udostępniać wiele przekrojowych raportów i analiz. Wszystkie raporty przygotowane w systemie dostępne są na komputerach PC. Poszczególne informacje i raporty mogą być też dostępne na terminalu przenośnym, z którego użytkownik może wygenerować raport na domyślnie zdefiniowaną drukarkę.
           
Innowacyjne i indywidualne rozwiązanie.

Opisane powyżej funkcje to tylko fragment systemu ProTrace, który obejmuje szerszy obszar wspomagania logistyki nie tylko w zakładach produkcyjnych. Wiele z funkcji posiada kilka odmian i konfiguracji pozwalających dostosować system do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Zakres i lista funkcji systemu może być też dowolnie kompletowana tworząc rozwiązania unikalne, innowacyjne i zawsze dostosowane do specyfiki procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Źródło: www.totnet.com.pl

PODOBNE


 

 • odl reklama baner
 • ENOVA365 KWADRAT
 • eqsystembaner

 • snt button 250