Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
Karty Kanban są wykorzystywane w przedsiębiorstwach stosujących zasady lean manufacturing jako wsparcie w sterowaniu produkcją i przepływie materiałów w procesie wytwórczym pomiędzy magazynami i produkcją. Krążą one w cyklu między magazynem surowców, półproduktów przez poszczególne stanowiska produkcyjne, pola odkładcze aż do magazynu wyrobów gotowych. Pełnią rolę zarówno zlecenia produkcyjnego jak i nośnika opisującego zawartość pojemników.

REKLAMA:
snt banner 300
 

Często dla rozróżnienia stosowane są karty logistyczne i produkcyjne. Ich głównym celem jest przekazanie informacji o przepływie materiałów podczas procesu wytwórczego. Na karcie Kanban wydrukowany jest identyfikator referencji materiałowej. Pojawiają się także inne dane takie jak ilość w pojemniku, nazwa referencji, miejsce przepływu (skąd, dokąd) i inne dane wg potrzeb.

Tak naprawdę to karta Kanban oznacza daną partię x materiału bądź towaru. W zależności od procesu, w którym jest wykorzystywana jest ona nośnikiem pewnego zadania:
 • karta produkcyjna zawierająca partię (daną ilość) wyrobu ? na początku służy jako zlecenie produkcyjne, później może służyć jako zgłoszenie produkcji, a na końcu procesu jej zadanie może być powiązane z przesunięciem na magazyn z produkcji.
 • karta logistyczna/materiałowa, która zawiera informacje o danej ilości x materiału ? na początku procesu może służyć jako zapotrzebowanie na dostarczenie x danego materiału, później na potwierdzenie dotarcia na dane miejsce produkcyjne, na zużycie danego x materiału, skoro zaś zużycie to oznacza, że tyle samo x materiału należy dostarczyć (więc ponowne zgłoszenie zapotrzebowania). Na podstawie krążenia tego rodzaju kart Kanban wiadomo, że należy skompletować x materiał i dostarczyć w odpowiedniej porze na x miejsce produkcyjne.

W zależności w ilu krokach i jak skomplikowany, wieloetapowy jest cały proces ta jedna karta Kanban mająca stałą informację (ile czego i ewentualnie skąd i gdzie dostarczyć) może w różnych funkcjach być nośnikiem wielu informacji.

Obieg kart Kanban w przedsiębiorstwach coraz częściej wspierany jest przez systemy informatyczne. Stosowanie ich w tradycyjnym modelu powoduje trudności związane z szybką identyfikacją kart, ich przepływu oraz śledzeniem procesów i zdarzeń mających miejsce na produkcji w momencie i miejscu wystąpienia czynności (w tzw. czasie rzeczywistym). Kiedy karta Kanban zostaje wyposażona w unikalny kod kreskowy rejestracja jej przepływu i śledzenia procesów produkcyjnych odbywa się w sposób automatyczny. Znacznie przyspiesza to obieg informacji wpływając na lepsze zorientowanie personelu. Dzięki systemom informatycznym możliwa jest szybka identyfikacja, zbieranie historii produkcji dla unikatowych jednostek lub partii, rejestrowanie wielu różnorodnych zdarzeń mających wpływ na ostateczną jakość produkcji ? rejestracja pracowników, maszyn, półproduktów, narzędzi, odpadów, wad jakościowych i.in.  Dzięki dokładnej ewidencji w czasie rzeczywistym wszystkich zdarzeń mających miejsce podczas wytworzenia wyrobu możliwe jest utrzymanie wysokiej jakości, wyeliminowanie strat, opóźnień, błędów. Dostęp do błyskawicznie rejestrowanej informacji oraz usprawniony monitoring przepływu i zdarzeń to kluczowe czynniki przewag konkurencyjnych na rynku. Tak więc kod kreskowy w karcie Kanban połączony z systemem automatycznej identyfikacji daje wiele możliwości szybkiej identyfikacji i kontroli.

Takim systemem automatycznej identyfikacji jest ProTrace, którego jednym z obiektów funkcjonalnych jest obszar zarządzania kartami Kanban. Oprogramowanie ProTrace umożliwia zarządzanie danymi zaszytymi w karcie Kanban wraz z automatyczną ewidencją procesu przepływu surowców/półproduktów/ludzi oraz ewidencjonowania wielu istotnych zdarzeń w objętym systemem procesie produkcyjno-logistycznym.

Począwszy od tworzenia zapotrzebowań surowcowych na dane miejsca produkcyjne, zużycie materiałów podczas wytworzenia, zbieranie danych o historii produkcji przez zgłoszenia produkcyjne i dalej przekazywanie gotowych produktów do magazynu wyrobów gotowych ? system ProTrace zbiera ważne dla przedsiębiorstwa dane. Zaszyte są one w kodzie kreskowym unikatowej jednostki wyrobu bądź jego partii. Do ewidencji zdarzeń wykorzystywany jest również kod kreskowy karty Kanban. Poza automatyczną identyfikacją kod kreskowy naniesiony na karcie Kanban wraz z uruchomieniem odpowiednich funkcji ProTrace pozwala  na wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracowników np. nieprawidłowe położenie lub przesunięcie karty Kanban. Dodatkowo, ProTrace udostępnia na terminalach radiowych dostęp do aktualnych stanów magazynowych oraz automatycznie zgłasza zapotrzebowania surowców bądź zgłoszenia produkcyjne komunikując się z system głównym przedsiębiorstwa klasy MRPII/ERP. Zarządzając lokalizacją magazynową i obrotem wg przykładowo zasad FIFO podpowiada pracownikowi, z którego miejsca i który materiał/wyrób gotowy powinien być pobrany do realizacji zlecenia.

Podsumowując, system ProTrace wykorzystuje kod kreskowy naniesiony w karcie Kanban do automatycznego ewidencjonowania oraz kontroli przepływu i zdarzeń. Działając na urządzeniach mobilnych w sieci radiowej posiada wiele możliwości, które można indywidualnie dostosować do procesów i oczekiwań przedsiębiorstwa.

Wyróżnić należy:
 • zgłoszenia on-line zapotrzebowań surowców/półproduktów na dane miejsca produkcyjne;
 • automatyczne tworzenie zapotrzebowań do magazynów głównych lub bezpośrednio do dostawców w formie np. raportu (w przypadku efektywnej realizacji zasady just in time, w której dąży się do minimalizacji zapasów i przerzucenia odpowiedzialności za terminowość dostaw na dostawców);
 • realizację on-line list pobrań surowców/półproduktów z magazynów bądź stref produkcyjnych na produkcję zgodnie z zapotrzebowaniem i przykładowo zasadami FIFO/FEFO;
 • rejestrację wszystkich ruchów jednostek surowców/półproduktów (ich partii) związanych z kartami Kanban w czasie rzeczywistym;
 • identyfikację wad produkcyjnych jednostek surowców/półproduktów/wyrobów gotowych w czasie rzeczywistym;
 • złomowanie uszkodzonych jednostek;
 • zgłoszenia produkcyjne za pomocą kart Kanban;
 • rejestrację pracowników i czasu ich pracy;
 • automatyczną ewidencję przesunięć wyrobów gotowych z produkcji na pola odkładcze bądź do magazynu.
W dalszej kolejności w procesach logistycznych system ProTrace ewidencjonuje w czasie rzeczywistym wszystkie ruchy magazynowe, zarządza lokalizacją magazynową, usprawnia przyjęcia, wydania czy też kompletacje wysyłek. Automatycznie identyfikowany proces jest możliwy dzięki zastosowaniu terminali działających w sieci radiowej i systemu ProTrace zintegrowanego z systemami informatycznymi klasy MRPII/ERP.

Źródło: www.totnet.com.pl

PODOBNE


 

 • odl reklama baner
 • ENOVA365 KWADRAT
 • eqsystembaner

 • snt button 250