Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
CONSAFELOGISTICSWkroczyliśmy do nowego świata, gdzie słowo „niestabilny” migające niczym wielki neon na rogu każdej ulicy jest normą. Ankiety pokazują, że elastyczność w łańcuchu dostaw to podstawowa kwestia, zaś technologia jest jedną z głównych barier. W niniejszym artykule przedstawiamy uzasadnienie koncepcji elastyczności w łańcuchu dostaw, a także pewne zalecenia, pokazujące, jak system zarządzania magazynem zwiększa elastyczność.
REKLAMA:
snt banner 300
 
Kierownik katedry technologii Georgia State University, profesor John Langley zorganizował forum menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw, działające pod nazwą Georgia Tech Supply Chain Executive Forum. Jesienią 2010 r. John Langley we współpracy z Danem Gilmorem, blogerem i ekspertem zajmującym się tematyką łańcucha dostaw, przeprowadził ankietę wśród menedżerów uczestniczących w forum. Ankieta poruszała następujące kwestie:
 1. Jak zdefiniować „elastyczność łańcucha dostaw”?
 2. Jak wysoki priorytet otrzyma elastyczność łańcucha dostaw zarówno w ujęciu strategicznym, jak i operacyjnym?
 3. Które potrzeby biznesowe wymagają wyższej elastyczności?
 4. Jakie bariery blokują elastyczność w łańcuchu dostaw?
 5. Czy ważniejsza jest elastyczność krótko- czy długoterminowa?
 6. Czy firma ankietowanego mierzy elastyczność?
Czym jest elastyczność w łańcuchu dostaw?

Wątek pojawiający się w ok. 40 odpowiedziach mówi, że elastyczność w łańcuchu dostaw to "zdolność do reagowania na fluktuacje popytu lub mocy produkcyjnych przy minimalnych konsekwencjach dla kosztów czy jakości usług".

Typowa odpowiedź brzmiała zatem: "Nie wiem dokładnie, jaka jest odpowiedź, ale wiem, jak elastyczność w łańcuchu dostaw wygląda w bieżącej działalności. Wiem, że łańcuch dostaw musi szybko reagować na nieefektywność i fluktuacje, które mogą pojawić się w dowolnej części sieci: wśród dostawców, klientów, partnerów i wewnątrz organizacji." Inna typowa odpowiedź: "Zdolność do obsłużenia znacznych i gwałtownych zmian popytu, dostaw, mieszanki produktowej, bez wpływu na jakość obsługi klientów. W idealnej sytuacji elastyczność powinna być wbudowana we wszystkie części łańcucha dostaw, np. produkcję, magazynowanie, transport itd."

Wniosek z ankiety – pomimo jej znaczenia – jest taki, że panuje zaskakujący brak jasności co do tego, czym dokładnie jest elastyczność łańcucha dostaw i co za sobą pociąga.

Jaki priorytet ma elastyczność?

25% ankietowanych stwierdziło, że elastyczność ma "najwyższy priorytet" w ich strategii łańcucha dostaw. 67% odpowiedziało, że koncepcja ta jest "bardzo ważna", 8% uważa, że jest "dość ważna", zaś 0% stwierdziło, że "nie jest ważna".

Dlatego nie ulega wątpliwości, że menedżerowie biorący udział w ankiecie postrzegają elastyczność jako ważny element określający skuteczność łańcucha dostaw.

Które potrzeby biznesowe wymagają większej elastyczności?

Ankietowanym przedstawiono podczas badania siedem czynników definiujących elastyczność i poproszono o ich ocenę w skali 1 do 5. Pozwoliło to ocenić, które obszary biznesu wykazują szczególną potrzebę elastyczności. Wyniki pokazują, że menedżerowie oceniają wysoko wszystkie siedem czynników, ale w ujęciu względnym, najniższy wynik uzyskało przesunięcie kosztów stałych do zmiennych.
To raczej zaskakujące, biorąc pod uwagę presję, pod jaką znalazła się płynność w efekcie kryzysu finansowego – mówi Dan Gilmore, jeden z inicjatorów ankiety.

consafe_1

Bariery ograniczające elastyczność w łańcuchu dostaw

Ankietowani zostali również poproszeni o przyznanie oceny od 1 do 5 liście potencjalnych barier, które blokują wprowadzenie lub usprawnienie elastyczności łańcucha dostaw.
Chyba najbardziej zaskakuje fakt, że «elastyczność oprogramowania i systemów IT» zajmuje pierwsze miejsce wśród barier – mówi Dan Gilmore.
Ankietowanych zaproszono także do omówienia wyników ankiety. Podczas dyskusji jeden z menedżerów czołowego dostawcy oprogramowania poparł opinię, że technologie informatyczne często ograniczają elastyczność. Jego firma na przestrzeni lat dostarczyła klientom niezliczoną liczbę modyfikacji standardowych systemów, aby sprostać zmianom w potrzebach biznesowych. Problem polega na tym, że wdrożenie takich modyfikacji często trwa miesiącami, ponieważ standardowy system tak naprawdę nie jest już standardowy ze względu na liczne warstwy dodatków i zmian. Niezwykle komplikuje to jego dalsze dopasowywanie. W kilku ostatnich latach poczyniono znaczące postępy w rozwoju systemów IT w kierunku większej elastyczności i szybszej podatności na modyfikacje. Jednakże wiele firm wciąż wykorzystuje starsze systemy, które uzupełniają się i nakładają na siebie w mniej lub bardziej zarządzalnej sieci.

consafe_2

W krótkiej czy długiej perspektywie? Czy elastyczność można mierzyć?

Ankietowani uważają, że krótkoterminowa i długoterminowa elastyczność są równie istotne. 70% uczestników ankiety uważa, że obydwie perspektywy mają równą wagę, 22% odpowiedziało, że najważniejsza jest elastyczność długoterminowa, natomiast 8% uważa, że najistotniejsza jest zdolność do szybkiego reagowania na nagłe zakłócenia.

22% uczestników ankiety stwierdziło, że prowadzi bezpośrednie pomiary elastyczności łańcucha dostaw, 22% odpowiedziało "tak", ale z zastrzeżeniami, zaś 56% przyznało, że nie mierzy elastyczności w bezpośredni sposób.
Późniejsza dyskusja na ten temat każe mi sądzić, że prawdziwy odsetek firm mierzących elastyczność jest niższy od 22% – mówi Dan Gilmore.
Pięć zaleceń dla łańcucha dostaw

Wnioski płynące z ankiety Georgia Tech są do pewnego stopnia potwierdzane przez konkluzje z ankiety pt. "Lekcje płynące z globalnej recesji", przeprowadzonej w 2010 r. przez PRTM Management Consultants. Gordon Colborn, dyrektor z PRTM, mówi: "Stosunkowo niewiele firm naprawdę udanie zwiększyło swój potencjał w zakresie elastyczności łańcucha dostaw i utworzyło procesy niezbędne do obsłużenia wzrostu zarówno popytu, jak i niestabilności.

Na podstawie tej ankiety PRTM opracowało pięć zaleceń, które są kluczem do zarządzania łańcuchem dostaw w przyszłości:

1.Popraw „dostępność dla klientów” i precyzję w planowaniu łańcucha dostaw 2.Popraw elastyczność, zarówno w górę, jak i w dół łańcucha dostaw 3.Skoncentruj się mocniej na kosztach łańcucha dostaw 4.Wprowadź kompleksowe zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw 5.Zintegruj i odpowiednio „wyposaż” dział odpowiedzialny za łańcuch dostaw

Znaczenie WMS dla elastyczności

Ciekawe, że ankieta Georgia Tech wskazuje na systemy IT jako główną barierę dla elastyczności. Ponadto zarówno badanie Georgia Tech, jak i ankieta PRTM pokazują, że elastyczność jest coraz ważniejsza dla konkurencyjności – wyjaśnia Mikael Holmqvist z Consafe Logistics. Dodaje jeszcze: Także nasze doświadczenie pokazuje, że WMS (Warehouse Management System) może ograniczać firmę lub być siłą napędową większej elastyczności.
Podkreśla, że WMS musi jednocześnie:
 • wzmacniać przejrzystość przepływu danych i w pełni zintegrowany łańcuch wartości, a także
 • być elastyczny sam w sobie.
System IT musi być cały czas aktualizowany i dopasowywany, aby nie tracić z oczu realiów, w jakich działa. Consafe Logistics ma przemyślaną strategię, której częścią jest stały rozwój systemu zarządzania magazynem. Zawsze może być on jeszcze trochę lepszy i w jeszcze większym stopniu zaspokajać potrzeby różnych firm. Oczywiście zapotrzebowanie na wsparcie informatyczne w magazynie ma charakter stały, ponieważ świat i rynek stale się zmieniają.

Właśnie dlatego Consafe Logistics ma zespół składający się obecnie z 9 specjalistów, których pełnoetatową pracą jest zbieranie opinii od klientów, konsultantów i innych ekspertów IT. Dwa razy do roku zespół włącza starannie wybrane poprawki do systemu Astro WMS, udostępniając je następnie wszystkim klientom. Niektóre z nich są szczególnie przydatne dla wybranych typów klientów lub branż, natomiast inne przyniosą korzyści wszystkim użytkownikom. Dzięki temu zyskują oni system do zarządzania magazynem, który pod względem elastyczności zawsze spełnia oczekiwania klientów i kierownictwa.

Źródło: www.consafelogistics.pl

PODOBNE


 

 • odl reklama baner
 • ENOVA365 KWADRAT
 • eqsystembaner

 • snt button 250