NAV24Wraz z rozwojem działalności przedsiębiorstwa pojawia się konieczność implementacji systemu, który pozwoli zarządzać zasobami firmy. Dzięki jego wdrożeniu możliwa jest kontrola kluczowych obszarów działalności firmy oraz osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych korzyści z wdrożenia nowoczesnego systemu ERP.

 REKLAMA 
 PRZENIEŚ ERP DO CHMURY 
 
1. Dostęp do kluczowych danych w czasie rzeczywistym

Prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach wymaga bieżącego dostępu do aktualnych informacji na temat działalności przedsiębiorstwa. Możliwa jest dzięki temu bieżąca analiza danych oraz podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. W nowoczesnym systemie ERP wszystkie dane widoczne są od razu po wprowadzeniu do systemu. Gromadzone są w jednej, spójnej bazie danych. Jeśli któryś z użytkowników systemu wprowadzi dane, wykorzystując np. moduł zakupowy, będą one widoczne także w pozostałych modułach systemu.

2. Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów pracy (z ang. workflow) wspomaga nadzór nad kluczowymi procesami biznesowymi zachodzącymi w firmie. Określa sposób przepływu dokumentów pomiędzy współpracownikami. Umożliwia podział procesów na zadania, przypisanie ich do konkretnych osób i podział obowiązków za poszczególne elementy procesu. Za sprawą usystematyzowanego przepływu pracy każdy członek zespołu jest świadomy wpływu na dotrzymywanie terminów i wydajność zespołu. Tego typu rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w branżach związanych produkcją, usługami i obsługą klienta. Możliwość przepływu dokumentów między członkami zespołu oraz jego dokładnego definiowania ma kluczowe znaczenie dla efektywności pracy zespołowej.

3. Integracja pomiędzy poszczególnymi narzędziami

Ideą systemu ERP jest integracja wszystkich kluczowych dla firmy danych i aplikacji w ramach jednego zintegrowanego systemu. Dynamics 365 Business Central natywnie integruje się z innymi aplikacjami Microsoft 365, m.in. Excel, Outlook, czy Power BI. Dla przykładu – możliwe jest dodanie kontaktu do CRM, czy wystawienie faktury z poziomu Outlook`a lub analiza danych z systemu w czasie rzeczywistym w narzędziu Power BI. Dzięki temu można znacznie ułatwić i przyspieszyć pracę, zaś kadra zarządzająca ma szybki wgląd w aktualne informacje.

4. Bezpieczeństwo danych

Rozwiązanie biznesowe dla przedsiębiorstw musi mieć wbudowany system bezpieczeństwa, który pomaga chronić bazę danych i zawarte w niej informacje przed nieautoryzowanym dostępem. Nowoczesne systemy ERP oprócz standardowych opcji logowania, posiadają także dodatkowe uwierzytelnienia, które chronią przed nieuprawnionym dostępem. Są nimi m.in. uwierzytelnianie wieloskładnikowe, niestandardowe listy zakazanych haseł i inteligentna blokada usługi czy szyfrowanie danych. Umożliwiają również określenie, co upoważnieni użytkownicy mogą robić w bazie danych, na przykład jakie dane mogą czytać i modyfikować. Business Central zapewnia administratorom zarządzanie dostępem użytkowników do obiektów i określonych danych.

5. Skalowalność i elastyczność systemu

Podczas wyboru systemu ERP warto zwrócić szczególną uwagę na to czy system jest skalowalny i elastyczny. W praktyce oznacza to możliwość bezproblemowego zwiększenia liczby użytkowników, dodania kolejnych funkcjonalności czy modyfikacji istniejących. Dzięki temu wraz wzrostem lub zmianą specyfiki działalności przedsiębiorstwa, unikniemy kosztownych wydatków lub nawet konieczności zmiany systemu. Warto również zwrócić uwagę na to czy istnieje możliwość bezproblemowego wdrożenia systemu również w innych krajach. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza jeśli firma planuje ekspansję zagraniczną.

Źródło: https://nav24.pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top