Czy warto inwestować w dobre = skuteczne systemy ERP?
VENDO ERPJuż każdy manager wie, że zintegrowany system ERP (Enterprise Resource Planning) odgrywa kluczową rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zapewniając szerokie spektrum wsparcia i korzyści. To oprogramowanie, które integruje różne obszary działalności, takie jak zarządzanie zamówieniami, produkcją, finansami, zasobami ludzkimi, magazynowaniem i innymi. Dlatego nikogo z kierownictwa firmy produkcyjnej już nie trzeba przekonywać, że rola ERP w biznesie jest niezwykle istotna.

 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
System ERP umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi i procesami, eliminując podwójne wprowadzanie danych i minimalizując ryzyko błędów. Zapewnia pełny wgląd w zasoby i umożliwia optymalne planowanie wykorzystania zasobów. ERP dostarcza informacji strategicznych, narzędzi raportowania i analizy, automatyzuje procesy oraz usprawnia przepływ informacji. To prowadzi do skrócenia czasu realizacji zamówień, zmniejszenia kosztów operacyjnych, zwiększenia produktywności pracowników i poprawy obsługi klienta. System ERP jest niezwykle ważny w konkurencyjnym środowisku rynkowym, umożliwia elastyczność i skalowalność oraz szybką reakcję na zmiany rynkowe, przyczyniając się do długoterminowego sukcesu firmy.

Różnorodność systemów ERP

Na polskim rynku istnieje wiele dostawców systemów klasy ERP, którzy działają zarówno jako producenci, jak i dystrybutorzy. Systemy te różnią się pod względem funkcjonalności i dostosowania do różnych branż. Dlatego podczas wyboru systemu ERP warto zwrócić uwagę na kilka istotnych cech, które mają bardzo duży wpływ na późniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Funkcjonalność branżowa

Dostawcy ERP specjalizujący się w produkcji często oferują specjalistyczne funkcje i moduły, które są dostosowane do unikalnych potrzeb tej branży. Obejmują pełne zarządzanie procesem produkcyjnym, planowanie zapasów, zarządzanie zamówieniami klientów, zarządzanie jakością, obsługę serwisu posprzedażowego i wiele innych charakterystycznych dla tej konkretnej gałęzi rynku. Istotne jest też tzw. doświadczenie branżowe, to znaczy czy danych dostawca ma już zrealizowane podobne wdrożenia w branży produkcyjnej.

VENDO.ERP® to Eksperci w Produkcji, to system dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym z zaawansowanymi rozwiązaniami, które wspierają działanie przedsiębiorstwa produkcyjnego. VENDO.ERP to zespół doświadczonych konsultantów z kilkunastoletnim doświadczeniem w tej branży.

Integracja z urządzeniami

Istotnym elementem na jaki warto zwrócić uwagę dokonując wyboru systemu ERP dla produkcji jest możliwość integracji tego systemu z urządzeniami i maszynami produkcyjnymi, umożliwiając automatyzację i monitorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można zbierać dane o wydajności maszyn, zużyciu surowców, wydajności pracy itp., co umożliwia lepsze zarządzanie produkcją.

VENDO.ERP® jest przygotowane na komunikację z zewnętrznymi urządzeniami, z maszynami między innymi za pomocą czujników IoT (Internetu Rzeczy). Czujniki IoT są montowane na maszynach, a dane z tych czujników są przesyłane do systemu MES w VENDO.ERP®, który analizuje i wykorzystuje je do zarządzania procesem produkcyjnym. Taka integracja umożliwia bieżący monitoring i analizę danych w czasie rzeczywistym, – umożliwia generowanie powiadomień, gdy parametry maszyn przekraczają ustalone limity lub występują nieprawidłowości. Dzięki temu można podjąć działania zaradcze przed wystąpieniem poważniejszych problemów, planować konserwacje czy optymalizacje.

Dla przykładu w produkcji spożywczej przy wykorzystaniu czujników IoT współpracujących z VENDO.ERP® możemy śledzić temperaturę i wilgotność powietrza na linii produkcyjnej oraz nawet podczas przechowywania i transportu produktów. Późniejsza analiza tych danych zgromadzonych w VENDO.ERP® pozwala w pełni panować nad jakością produktów. Natomiast wykorzystanie narzędzia do powiadamiania takiego jak VENDO.ERP® Notyfikacje pozwala podjąć szybką reakcję w momencie wykrycia odstępstw od ustalonych standardów.

Zarządzanie kosztami i zapasami

W branży produkcyjnej zarządzanie kosztami i zapasami jest kluczowe - pozwala na efektywne funkcjonowanie firmy. Optymalizacja procesów, minimalizacja marnotrawstwa i lepsze wykorzystanie zasobów pomagają obniżyć koszty produkcji, co znacząco wpływa na marże. Zbyt wysokie zapasy lub niewłaściwe nimi zarządzanie doprowadza do przechowywania nadmiernej ilości surowców lub gotowych produktów może generować dodatkowe wydatki związane z magazynowaniem oraz obsługą zapasów.

VENDO.ERP® śledzi i kontroluje koszty związane z procesem produkcji. Monitoruje koszty surowców, zapasów, pracy, energii, utrzymania maszyn i innych czynników, które wpływają na całościowe koszty produkcji. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wbudowanych w system narzędzi do tworzenia własnych analiz generuje raporty, dzięki czemu można na bieżąco analizować zmienność wydatków, identyfikować obszary oszczędności i optymalizować procesy w celu minimalizacji kosztów. Skuteczne zarządzanie kosztami i zapasami jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy, pomaga zwiększyć konkurencyjność, efektywność operacyjną oraz utrzymać stabilność finansową.

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji to jeden z najważniejszych procesów w firmie produkcyjnej. Dostawcy systemów ERP oferują w swoich narzędziach funkcje planowania produkcji. Ważne jest, żeby system ERP umożliwiał elastyczne planowanie i reagowanie na zmienne warunki.

VENDO.ERP® to „ekspert w planowaniu produkcji”, to zaawansowane algorytmy harmonogramowania, które uwzględniają wiele czynników: kalendarz maszyn, umiejętności pracowników, dostępność materiałów, narzędzia oraz strukturę hierarchiczną wyrobu i operacji, dostępność surowców, harmonogramy produkcji, możliwości maszyn, preferencje klientów itp. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji (AI), VENDO.ERP® jest w stanie optymalizować plany produkcyjne i sterować całym procesem wytwórczym. Poprawia efektywności poprzez osiągnięcie określonych wskaźników, jak terminowości realizacji, skrócenie cyklu produkcyjnego, zmniejszenie czasu potrzebnego na zmianę narzędzi (przezbrojenia), oraz obniżenie kosztów produkcji. Dzięki wykorzystaniu AI i zaawansowanych algorytmów, VENDO.ERP uwzględnia wiele zmiennych i znajduje optymalne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności i rentowności firmy.

Monitorowanie jakości

Szczególnie istotne w branży produkcyjnej jest monitorowanie jakości procesów i produktów. Niektóre systemy ERP oferują moduły do zarządzania jakością, które umożliwiają kontrolę jakości na różnych etapach produkcji, zarządzanie reklamacjami klientów i śledzenie działań naprawczych.

VENDO.ERP® pozwala skutecznie monitorować i doskonalić jakość swoich produktów oraz procesów produkcyjnych. Zapewnia lepszą widoczność i kontrolę stanów poszczególnych stanowisk, parametrów w czasie rzeczywistym, identyfikację problemów jakościowych, doskonalenie procesów oraz spełnienie wymagań norm i regulacji branżowych.

VENDO.ERP® optymalizuje również łańcuch dostaw, dzięki zgromadzonym danym dotyczących dostępności surowców, czasu dostawy, kosztów transportu i innych parametrów które mogą być indywidualnie skonfigurowane. VENDO.ERP® pomoże w zarządzaniu dostawami optymalizując również harmonogram dostaw.

Analiza danych

Systemy ERP specjalizujące się w branży produkcyjnej często oferują zaawansowane narzędzia do analizy danych, które pozwalają na monitorowanie wskaźników wydajności operacyjnej, identyfikowanie obszarów do optymalizacji, generowanie raportów i prognozowanie wyników.

VENDO.ERP® umożliwia przekształcenie danych dotyczących różnych obszarów działania przedsiębiorstwa, gromadzonych w systemie i zaprezentowanie ich w postaci czytelnych i łatwych do analizy raportów, stanowiących źródło wiedzy będącej podstawą podejmowanych decyzji. Wbudowane w poszczególne moduły VENDO.ERP predefiniowane analizy obejmują obszary sprzedaży, magazynu, produkcji i księgowości. W każdym z powyższych obszarów dostępnych jest wiele raportów, które można modyfikować w zależności od wymagań, ale też tworzyć własne wykorzystując narzędzia wbudowane w system VENDO.ERP®. Każdy z raportów prezentuje inny aspekt działania, obejmuje inne wartości lub kryteria ich doboru. Wielość dostępnych zestawień i ich zróżnicowanie pozwala na wybór optymalnego w danym momencie raportu.

Różnice między dostępnymi na rynku systemami ERP mogą być znaczne, a wybór odpowiedniego rozwiązania dla konkretnej firmy produkcyjnej powinien uwzględniać indywidualne potrzeby, skalę działalności, budżet oraz możliwości dostosowania i integracji systemu z istniejącą infrastrukturą IT firmy.

Uniwersalny ERP czy branżowy ERP?

Dlaczego warto wybrać system ERP, który jest dedykowany konkretnej branży? Oto kilka przykładów złych wyborów, które zakończyły się niepowodzeniem.

Jednym z nich jest wdrożenie systemu ERP w znanej sieci dyskontów spożywczych. Ta sieć podjęła próbę wdrożenia ERP w swojej organizacji. Projekt napotkał liczne problemy, w tym opóźnienia, błędy w funkcjonalnościach i trudności w adaptacji przez personel. W rezultacie Lidl zdecydował się zawiesić projekt i zatrudnić zewnętrzną firmę do zarządzania swoimi operacjami. Innym przykładem jest wdrożenie ERP w znanej na świecie firmie kosmetycznej. W 2013 firma ta zainwestowała w nowy system ERP. Jednak projekt napotkał liczne trudności, w tym problemy techniczne, przekroczenie budżetu i opóźnienia. W rezultacie Avon poniósł znaczne straty finansowe, a jego zdolność do obsługi zamówień i dostaw została poważnie zakłócona. W 2010 roku brytyjski operator sieci przesyłowych energii elektrycznej i gazu, podjęła próbę wdrożenia nowego systemu ERP. Jednak projekt napotkał trudności, a wprowadzenie systemu zostało opóźnione o kilka lat. Problemy techniczne i błędy w zarządzaniu projektem spowodowały zakłócenia w operacjach operatora oraz znaczne koszty dodatkowe. W konsekwencji operator złożył pozew przeciwko dostawcy usług IT w związku z nieudanym projektem wdrożenia ERP o wartości 140 milionów dolarów. W latach 90. amerykańska firma farmaceutyczna zdecydowała się na wdrożenie systemu ERP. Jednak projekt okazał się katastrofalny. System ERP nie działał poprawnie, powodując zamieszanie w zamówieniach, fakturach i dostawach. W rezultacie firma ogłosiła bankructwo i zakończyła swoją działalność.

Te kilka przykładów wskazuje jednoznacznie, że wybór odpowiedniego, dopasowanego systemu ERP, który uwzględnia specyfikę branży firmy jest bardzo ważny. Śmiem twierdzić, że jednym z wielu powodów był właśnie wybór systemu ERP, który nie uwzględniał specyfiki branży klienta. A systemy dedykowane dla danej branży i firmy z doświadczeniem branżowym to systemy zaprojektowane i opracowane z myślą o specyficznych potrzebach i wymaganiach danej branży. A to pozwala firmom osiągnąć większą efektywność, zoptymalizować procesy i zwiększyć konkurencyjność na rynku. Już sam projekt wdrożenia systemu ERP jest bardzo trudny, dlatego warto postawić na dostawcę rozwiązania, który zna specyfikę danej branży, oraz posiada wieloletnie doświadczenie poparte konkretnymi wdrożeniami.

Eksperci w produkcji

Na rynku dostępnych jest wielu dostawców systemów ERP. Ważne jest, żeby spojrzeć na ich doświadczenie w danej branży, portfel klientów o zbliżonym zakresie działalności, a także przeanalizować system pod kątem funkcjonalności, który dostarczają.

VENDO.ERP® to Eksperci w Produkcji. Pomogliśmy wielu przedsiębiorstwom udoskonalić procesy biznesowe, poprawić jakość i wydajność. Oferujemy zaawansowane narzędzia i funkcjonalności, które pozwalają naszym klientom skutecznie zarządzać ich biznesem.

Firma ELA – Wyrób Folii i Opakowań, zajmująca się wytwarzaniem folii i opakowań, skorzystała z systemu VENDO.ERP®, żeby zoptymalizować swoje procesy produkcyjne. Dzięki temu osiągnęli znaczący wzrost wydajności, co przyczyniło się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Kolejnym przykładem jest firma MERKSON, działająca w branży metalowej i automotive. Wdrożenie VENDO.ERP® umożliwiło im skuteczne zarządzanie produkcją oraz optymalizację procesów, co przełożyło się na efektywność i rentowność działalności. W przypadku przedsiębiorstwa do obróbki metali, DO-MET, wdrożenie systemu VENDO.ERP® przyczyniło się do poprawy rejestracji zdarzeń na produkcji oraz wsparcia działań produkcyjnych. Dzięki temu firma osiągnęła większą efektywność w realizacji zamówień i podniosła jakość swoich usług. W branży motoryzacyjnej firma SARIV skorzystała z optymalizacji procesów przy wykorzystaniu VENDO.ERP®, co zaowocowało 30% wzrostem wydajności oraz automatyzacją zamówień. Dzięki temu klientowi udało się skutecznie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na swoje produkty. W CYPRYS Produkcja Mebli, VENDO.ERP® umożliwił nieprzerwaną i terminową produkcję. Dzięki narzędziom oferowanym przez system, firma zyskała większą kontrolę nad swoimi procesami produkcyjnymi, zwiększyła zadowolenie klientów i wzrost sprzedaży. Podobne korzyści odnotowała również firma KRATKI.PL Marek Bal, której produkcja przebiega teraz sprawniej i zgodnie z harmonogramem. Wdrożenie VENDO.ERP® pozwoliło na usprawnienie procesów i zapewnienie nieprzerwanej produkcji, co przekłada się na zadowolenie klientów i rozwój firmy. W firmie DORBUD przyczyniło się do skutecznego usprawnienia procesów biznesowych. Dzięki temu klient zyskał lepszą kontrolę nad swoją działalnością i efektywniej zarządzał swoimi zasobami. Wdrożenie systemu VENDO.ERP® odniosło również sukcesy w innych branżach, takich jak metalowa - w firmie MET-EUROSYSTEM oraz produkcja okuć - w firmie LAGUNA Fabryka Okuć. Wspierając te firmy, VENDO.ERP® zapewniło ciągłość produkcji i usprawnienie procesów biznesowych. A to tylko kilka przykładów skutecznego wdrożenia systemu ERP w firmie z branży produkcyjnej.

VENDO.ERP® umożliwia mądre i efektywne zarządzanie dla przedsiębiorstw. System ten jest dostosowany do różnych branż z sektora produkcyjnego, co pozwala naszym klientom osiągać lepsze wyniki, rozwijać się na rynku i osiągać przewagę konkurencyjną.

Dobry wybór

Dobry wybór dostawcy i systemu ERP ma kluczowe znaczenie dla sukcesu wdrożenia w przedsiębiorstwie. Dopasowanie rozwiązania branżowego jest niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście produkcji. Ważne, żeby wybrane rozwiązanie idealnie pasowało do specyfiki i potrzeb firmy produkcyjnej.

W odróżnieniu od innych firm, które oferują rozwiązania ERP, nasza firma jest twórcą systemu, co daje nam unikalną przewagę. Mamy głęboką wiedzę branżową i doświadczenie w dziedzinie produkcji, dlatego rozumiemy specyfikę i wyzwania, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa w tej dziedzinie. A wdrażając poprzez "dobre praktyki" (best practices), możemy zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązanie dostosowane do ich specyficznych potrzeb i wymagań. Wiedza i ekspertyza pozwalają nam wprowadzać kastomizacje w systemie VENDO.ERP®, tak żeby doskonale odpowiadał na potrzeby klienta. A dzięki elastyczności i umiejętności dostosowywania systemu do wymagań, zapewniamy, że wdrożenie VENDO.ERP® spełni oczekiwania. Jako Eksperci w Produkcji, naszym celem jest dostarczenie kompleksowego rozwiązania, które nie tylko usprawni procesy biznesowe, ale także przyczyni się do osiągnięcia znaczących korzyści operacyjnych i konkurencyjnych. Dlatego masz pewność, że otrzymasz rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojej branży i unikalnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Autor: Gracjan Przeniosło, Sales Manager w CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP
Źródło: www.cfi.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top