Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
Firma Clouds On Mars opublikowała wyniki sondażu pod nazwą: „AI w BI - wykorzystanie sztucznej inteligencji w narzędziach analitycznych w Polsce 2018”. Pomimo iż 87% ankietowanych uważa, że sztuczna inteligencja jest rzeczywistą praktyką w świecie Business Intelligence, to aż 58% z nich przyznaje, że nie wie, czy stosowanie AI w BI jest praktyką biznesową jego firmy.


REKLAMA:
snt button 250 2019
 
 
Sztuczna inteligencja w ostatnich latach coraz intensywniej wzbogaca obszar Business Intelligence. Wykorzystują to firmy głównie z takich branż jak: handlowa, finansowa, czy usługowa, najwięcej korzyści upatrując w predykcji, wykrywaniu nadużyć, czy analizie churnu. Kto może, ten spieszy się, by ogromny potencjał AI wdrożyć właśnie w BI i być o przysłowiowy krok przed konkurencją w diagnozowaniu rynku i własnego biznesu.

Spory deficyt wiedzy

58% ankietowanych w sondażu (w większości dyrektorów z obszaru IT) przyznała, że nie wie, czy narzędzia analityczne w ich firmie posiadają elementy AI. Jest to wynik, który już na początku zwraca naszą uwagę swoją wysoką wartością negatywną.
 
ai w bi art1

Ten deklarowany brak wiedzy menedżerów może wynikać z kilku czynników – komentuje Dominik Kaczmarek, wiceprezes Clouds On Mars – Za najważniejsze uznałbym dość powierzchowne informacje o sztucznej inteligencji, które dominują w części mediów i w Internecie. Są to najczęściej komunikaty o potencjalnym zagrożeniu dla rynku pracy, czy wręcz katastroficzne wizje świata opanowanego przez AI, która wymknęła się spod kontroli człowieka. Odbiorcy takich komunikatów rzadko zadają sobie trud ich weryfikacji i nie korzystają z możliwości oferowanych przez AI, które już teraz są w zasięgu ich ręki i które coraz częściej wykorzystują ich biznesowi konkurenci. W naszej firmie praktycznie każdy z takich elementów staramy się skutecznie urealniać i wskazywać na konkretne wartości sztucznej inteligencji, zwłaszcza w analityce biznesowej.
Bariery dla AI w BI

Ankietowani pytani o bariery jakie dostrzegają w swoich firmach dla wykorzystania AI w BI wskazywali najczęściej na trzy elementy: nieuporządkowane dane w firmie (29%), ograniczenia budżetowe (20%) oraz brak zrozumienia potrzeby wśród kierownictwa firmy (19%).
 
ai w bi art2

Jakość danych i sztuczna inteligencja muszą iść ramię w ramię, w przeciwnym razie Business Intelligence nie przyniesie tych korzyści, których oczekuje każdy użytkownik tych narzędzi. Myślę, że trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie: budowanie BI z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w oparciu o słabej jakości dane po prostu mija się z celem. Pamiętajmy jednak, że ogromna korzyść wypływająca z dobrze wykorzystanego potencjału „AI w BI” warta jest tego, by podjąć się uporządkowania danych w organizacji, choćby to było duże wyzwanie.
Potencjał AI w BI

Wielu ankietowanych niezależnie od aktualnego stanu analityki biznesowej w ich firmach, wyraźnie dostrzega potencjał i potrzebę wykorzystania AI w BI. Najczęściej wskazywane elementy, które badani menedżerowie chcieliby móc wykorzystać w swoich firmach to: analiza predykcyjna (20%), wykrywanie i analizowanie nadużyć (14%), rekomendacja produktu (12%) oraz analiza churnu (12%).

ai w bi art3

Powyższe wskazania są zbieżne z naszymi dotychczasowymi obserwacjami oraz z praktyką, w zakresie której pomagamy klientom – tłumaczy Dominik Kaczmarek – Myślę, że wynik ten jest również bardzo charakterystyczny dla branż, które w sposób spontaniczny odpowiedziały na zaproszenie do udziału w badaniu, a są to w największym stopniu: handel, usługi oraz finanse i ubezpieczenia. W każdej z tych branż sztuczna inteligencja posiada ogromny potencjał wsparcia dla narzędzi Business Intelligence, a elementy najczęściej wskazywane przez ankietowanych rzeczywiście niosą w sobie ogromny potencjał biznesowy.
Dominik Kaczmarek Z Clouds On Mars mówi, że dzięki AI wykrywanie nadużyć w wielu firmach staje się nie tylko możliwe, ale często niemal błyskawiczne, automatyczne. Również szacowanie potencjału biznesowego klientów odbywa się w sposób nieporównywalnie szybszy i dokładniejszy, niż dotychczas. Wsparcie AI w zakresie analizy zachowań i przyzwyczajeń konsumenckich połączone z rekomendowaniem im określonych produktów okazuje się jednym z najchętniej wykorzystywanych rozwiązań w branży handlowej, czy finansowej, podobnie jak boty w zakresie komunikacji z klientem. Możliwość przewidywania odchodzenia poszczególnych klientów (analiza churnu) z upodobaniem i z dobrymi rezultatami wykorzystywana jest choćby przez branżę ubezpieczeniową i finansową.

Sondaż został przeprowadzony w lipcu i sierpniu 2018 r. Ankietę wypełniło 62 osoby, głównie CIO i CDO z dużych i średnich firm. Ankietowani na większość pytań mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. Wyniki zostały opracowane przez Clouds On Mars w narzędziu Microsoft Power BI.
 
Źródło: Cloud On Mars

PODOBNE


 

  • odl reklama baner
  • ENOVA365 KWADRAT
  • eqsystembaner

  • snt button 250 2019