Holding Dr. Max zarządza największymi sieciami aptek w Czechach i na Słowacji oraz największą niezależną od hurtowni siecią aptek w Polsce. W skład grupy wchodzi ponad 2000 aptek zlokalizowanych w różnych krajach na terenie Europy. Obecnie sieć Aptek Dr. Max jest stabilnie rozwijającym się biznesem z potencjałem dalszego wzrostu na najbardziej perspektywicznych rynkach. W tym roku cała grupa Penta Investments odnotowała największy wzrost przychodów od 24 lat działalności spółki. Bardzo duży wpływ na wyniki miała właśnie sieć Dr. Max należąca do grupy.

 REKLAMA 
 enova 
 
Z uwagi na dynamiczny rozwój oraz rozszerzenie działalności na kolejne rynki sieć Aptek Dr. Max zaczęła poszukiwać rozwiązania, które przyśpieszy i ułatwi realizację procesów biznesowych. Zamierzone cele osiągnięto dzięki wykorzystaniu systemu Plus Workflow, którego autorem jest wielkopolski producent systemów informatycznych - firma Suncode.

Projekt wdrożenia systemu Plus Workflow w Dr. Max objął swoim zakresem kompleksową obsługę dokumentów kosztowych trafiających do spółki. Charakterystyczną cechą wdrożenia był sposób rejestracji i skanowania dokumentów realizowany przez naszego partnera – firmę Iron Mountain. Proces ten został całkowicie „outsourcowany” do podwrocławskiego Centrum Przetwarzania Danych IM. Tam odbywa się skanowanie całości dokumentów oraz ich wstępny opis. Całość zeskanowanych i opisanych dokumentów jest przekazywana w systemie Plus Workflow do konkretnych pracowników Dr. Max odpowiedzialnych za ich weryfikację merytoryczną. Zweryfikowane merytorycznie dokumentu są następnie przekazywane do akceptacji.

Warto podkreślić, że wdrożenie systemu Plus Workflow zostało zrealizowane przy założeniu zapewnienia pełnej integracji z FK firmy Kamsoft oraz eArchiwum Evoult firmy Iron Mountain. Zastosowano w nim nielimitowaną pod względem ilości użytkowników, procesów oraz archiwizowanych dokumentów, licencję systemu Plus Workfow. Projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu metodyki sprint pozwalającej na wizualizację i symulację działania systemu już w fazie prac analitycznych.

Współpraca z firmą Suncode przebiegła w sposób bardzo profesjonalny. Specjaliści dołożyli wszelkich starań, aby zaproponować rozwiązania najlepiej pasujące do naszych wymagań. Finałem działań było wdrożenie w pełni sparametryzowanego pod nas systemu Plus Workflow, wspierającego obieg dokumentów kosztowych w całej sieci Dr.Max. Funkcjonalności oferowane przez dostarczone rozwiązanie są dla nas w pełni satysfakcjonujące.– Mirosław Sztorc, Kierownik Projektu.


Wdrożenie przeprowadzone przez Suncode pozwoliło na optymalizację działań związanych z obsługą dokumentów. Implementacja systemu klasy BPM to krok do dalszego rozwoju sieci Aptek Dr.Max.

Źródło: www.suncode.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top