Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach

Technodat - systemy CRM, emrm, workflowObserwując rynek oraz zachodzące na nim ciągłe zmiany we współczesnym świecie zauważyć można, że organizacje coraz częściej koncentrują się na kliencie, jego potrzebach i właściwej obsłudze. Uwaga współczesnych organizacji coraz częściej skupia się na poszukiwaniu sposobów mających na celu jak najlepsze i najszybsze zaspokajanie potrzeb klientów, oferowanie produktów wyprzedzających ich oczekiwania.

{MosModule module=ArtykulyCRM_Reklama}
Właściwe poznanie potrzeb klienta związane jest z ciągłą obserwacja rynku, oraz nieustannym badaniem oczekiwań klientów oraz dążeniem przedsiębiorstw do ich realizacji. Działania te powodują konieczność ponoszenia coraz to wyższych kosztów związanych z obsługą klientów. Obserwując trendy w przedsiębiorstwach na świecie można zauważyć zmniejszenie się udziału kosztów wytwarzania produktów na rzecz wzrostu kosztów związanych z kompleksowa obsługą klientów.

Tradycyjnie stosowane przez firmy zasady ewidencji i rozliczania kosztów ukierunkowane są głównie na ustalenie kosztu wytwarzania produktów, traktując koszty nieprodukcyjne w tym koszty obsłu

Innym powodem konieczności prawidłowego ewidencjonowania kosztów obsługi klienta jest stosowanie polityki różnicowania wartości. Jest to nic innego jak podział klientów na grupy, dla których wprowadzono różne ceny na podobne produkty, zastosowano odmienne kanały dystrybucji oraz wykonywanych jest szereg innych działań w sferze obsługi klienta. Takie podejście wymaga odpowiedniej informacji o kosztach obsługi konkretnego klienta.

Aby zaradzić takiej sytuacji powstały odpowiednie instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu służące zarządzaniu kosztami w sferze obsługi klientów.
Rachunek kosztów obsługi klienta może być opracowany na podstawie ram teoretycznych rachunku kosztów działań. Rachunek kosztów działań to nowoczesna i jedna z dynamiczniej rozwijających się metod rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie.

W odróżnieniu od tradycyjnych systemów kalkulacji kosztów, rachunek kosztów działań poddaje analizie procesy i działania wykonywane w przedsiębiorstwie oraz identyfikuje przyczyny powstawania kosztów. Koszty są przypisywane do tzw. obiektów kosztowych za pośrednictwem działań, które są przyczyną ich powstawania. Obiektami kosztowymi są produkty i usługi oraz inaczej niż w kalkulacji tradycyjnej kanały sprzedaży, segmenty rynku, klienci oraz przedsięwzięcia i projekty. Rachunek kosztów działań przedstawia wiarygodną informację o rozkładzie kosztów w przedsiębiorstwie, która to informacja wyjaśnia w sposób precyzyjny przyczyny powstawania kosztów.

Rachunek kosztów działań może pomóc w ustaleniu kosztów:

 • procesów i działań,
 • segmentów rynku,
 • pozyskania, obsługi i zatrzymania klienta,
 • sprzedaży,
 • produktów i usług.

Stosowanie rachunku kosztów działań dostarcza wiarygodnych informacji dla menadżerów, co pozwala podejmować im właściwe decyzje, na przykład:

 

 • jakie produkty wytwarzać,
 • z których produktów rezygnować
 • jak promować produkty
 • jakich klientów zdobywać
 • o których klientów walczyć
 • jakich kanałów dystrybucji używać aby pozyskać klienta
 • które kanały sprzedaży zapewniają najlepsza obsługę klienta
 • których kanałów dystrybucji używać aby zapobiec odchodzeniu klientów do konkurencji.

Korzystając z przedstawionej metody rozliczania kosztów dostarczane są informacje o wysokości kosztów ponoszonych na obsługę konkretnego klienta. Zestawienie informacji o kosztach obsługi klienta z przychodami i kosztami wytworzenia sprzedanych mu produktów pozwala ustalić marżę ze współpracy. Na tej podstawie przedsiębiorca otrzymuje informacje o rentowności. Rachunek rentowności klienta dostarcza informacji dla kadry zarządzającej, na podstawie których w przedsiębiorstwie mogą być ustalane indywidualne ceny dla poszczególnych klientów, odpowiednie dobieranie warunków sprzedaży produktów oraz przeprowadzanie promocji. Wszystkie te działania wymagają wiarygodnej informacji o rentowności klienta, a właściwe wykorzystanie informacji doprowadzi do osiągnięcia odpowiedniej efektywności finansowej podmiotu, zapewniając jednocześnie zadowolenie klienta. Podstawą do przeprowadzenia jakichkolwiek obliczeń jest gromadzenie informacji i danych o klientach w odniesieniu zarówno do wartości liczbowych jak i nie liczbowych. To właśnie informacja i konkretne dane są podstawą do przeprowadzenia kalkulacji kosztów obsługi klienta. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z odpowiednich rozwiązań informatycznych umożliwiających gromadzenie informacji o klientach i prawidłowe zarządzanie zebranymi informacjami. Takimi rozwiązaniami są analityczne systemy klasy CRM (Customer Relationship Managment), bardzo popularne w ostatnich latach stanowią wsparcie decyzyjne w zarządzaniu dzisiejszymi przedsiębiorstwami. CRM to świadome zarządzanie obsługą klientów w celu ich efektywnego pozyskiwania, maksymalizowania sprzedaży oraz utworzenia grupy lojalnych klientów poprzez satysfakcjonujące zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań. Analityczny system CRM to sposób prowadzenia biznesu, gdzie klient jest najważniejszy, a jego oczekiwania i potrzeby są w centrum zainteresowań całej firmy, wszystkich jej pracowników. Informacje pozyskane o klientach są zapisywane w systemie, a następnie wykorzystując odpowiednie narzędzia wbudowane w system pozwalają na ich właściwe wykorzystanie na przykład do oceny rentowności klienta. System CRM koncentruje się na kliencie i gromadzi różnego rodzaju informacje, które nie zawsze można zapisać w postaci liczb. Dane o kliencie i jego kontaktach z firmą muszą być starannie gromadzone i analizowane. Stają się one motorem procesów decyzyjnych i znacząco wpływają na jakość zarządzania oraz wspomagają decyzje na każdym poziomie współpracy. Aby utrzymać klienta trzeba go poznawać. Podstawą marketingu więzi z klientem jest koncentracja na działaniach po dokonaniu zakupu. Odpowiednie planowanie i skuteczne wdrożenie strategii postępowania z klientami prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

CRM i wspomagające systemy informatyczne mają na celu przede wszystkim skuteczne zarządzanie rynkiem sprzedaży konkretnej firmy.

Wiedza o klientach to przede wszystkim:

 • Przewaga nad konkurencją
 • Redukcją kosztów
 • Zwiększenie zysków

Korzyści płynące po wdrożeniu rozwiązania CRM to:

 • wzrostu efektywności handlowców oraz oszczędność czasu przy planowaniu wizyt u klienta
 • wzrostu jakości komunikacji pomiędzy działami firmy dzięki szybszej wymianie informacji obniżenia kosztów marketingowych,
 • wzrostu standardów (metodyki sprzedaży, obsługi klienta)
 • skrócenie czasu sporządzania ofert i zwiększenie efektywności jej przygotowania
 • większa wartość sprzedaży.

System emrm oferowany przez firmę Technodat spełnia wszystkie wymagania stawiane systemom klasy CRM, gromadzi cenne informacje o klientach, tworzy historie kontaktów i tworzonych planów sprzedaży. Wbudowane narzędzia do raportowania umożliwiają kadrze zarządzającej odpowiednio monitorować pracę swoich handlowców. Informacje dotyczące klientów mogą być źródłem informacji przy opracowywaniu strategii postępowania na przyszłość. Integracja z innymi systemami umożliwia przepływ informacji oraz pozyskiwanie danych do analiz ekonomertycznych i statystycznych, przeprowadzanych w module emrm.Analyze.

Zgromadzone informacje o zainteresowaniach klientów konkretnymi produktami mogą być wykorzystane do przygotowywania ofert i organizowania atrakcyjnych promocji dla wybranych grup klientów. Jednym ze sposobów poprawy efektywności przedsiębiorstwa jest pozbywanie się nierentownych klientów. Zapisane w systemie informacje mogą posłużyć identyfikowaniu takich klientów i rozpoczęciu szeregu działań ze strony przedsiębiorstwa, polegających na znalezieniu rozwiązania najbardziej korzystnego dla obu stron.

To co najbardziej wyróżnia systemem emrm od podobnych rozwiązań spotykanych na rynku to to, że emrm jest systemem w pełni konfigurowalnym, posiada prosty i przyjazny użytkownikowi interfejs, a dostępne opcje programu zapewniają logiczną funkcjonalność przy jednoczesnej eliminacji skomplikowanych poleceń. System emrm można zaadoptować w każdym przedsiębiorstwie, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i przyzwyczajeń w nim występujących przy minimalnych zmianach organizacyjnych firmy.

Źródło: www.technodat.com.pl

PODOBNE


 

 • odl reklama baner
 • l systems wysuwany2019
 • ENOVA365 KWADRAT