Termolan wybiera CRM firmy Logotec

 Firma Termolan Sp. z o.o. z sukcesem zakończyła wdrożenie systemu CRM  służącego do zarządzania relacjami z Klientem ( Logotec CRM9000 WE). Oprócz implementacji typowych funkcji CRM wzbogaconych o zarządzanie dokumentami i przepływem informacji, zbudowany został interfejs do wykorzystywanego przez Termolan systemu klasy ERP – Alfa. Zakres integracji dotyczył uwspólnienia kartoteki kontrahentów, faktur sprzedażowych oraz płatności.


Dodatkowo w systemie powstały zupełnie nowe obiekty. Gromadzone są w nim np. informacje na temat przeprowadzonych przez Termolan testów sprzedawanych produktów, przekazanych klientom próbek towarów oraz informacje związane z obsługa i serwisem maszyn wypożyczonych, bądź sprzedanych do klientów firmy Termolan.

Z punktu widzenia kilkumiesięcznej eksploatacji systemu Logotec CRM9000 Web Edition widoczne są konkretne korzyści związane z jego użytkowaniem. Osiągnięte zostały założone wcześniej cele. W wyniku wdrożenia znacząco skrócony został czas poświęcony na komunikację (wymianę informacji) pomiędzy pracownikami firmy, którzy posiadają aktualnie kompletną wiedzę na temat oferowanych produktów, swoich partnerów i klientów.

Przechowywane w systemie dane pozwalają na generowanie różnych raportów i analiz, w tym między innymi raportów z należności klientów czy aktywności handlowej poszczególnych pracowników działu sprzedaży. Dzięki zastosowanej nowoczesnej technologii webowej system Logotec CRM9000 Web Edition zapewnia możliwość pracy poprzez Internet z dowolnego miejsca. Dzięki czemu pracownicy ukraińskiego oddziału Termolan mogą pracować na tych samych zasobach systemu CRM (m.in. baza adresów, dokumentów, prowadzonych projektów) co użytkownicy systemu z Polski.

Źródło: Logotec

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top