SAP CRM w Grupie Żywiec

 Zakończył się kolejny ważny etap jednego z największych projektów SAP CRM w Europie. Z wdrożonych przy wsparciu BCC rozwiązań korzysta ponad 1300 użytkowników.


Grupa Żywiec to pięć browarów i kilkanaście spółek dystrybucyjnych (Żywiec Trade), a także firma Grupa Handlowa, centralizująca funkcje marketingowo-handlowe. Bezpośrednimi odbiorcami jej oferty są klienci ze wszystkich kanałów dystrybucji handlu detalicznego, gastronomicznego, handlu nowoczesnego oraz hurtowego. Obsługą klienta zajmuje się kilkuset przedstawicieli terenowych.

W 2004 r. Grupa Żywiec zadecydowała o rozpoczęciu wieloetapowego wdrożenia rozwiązania SAP CRM. Celem projektu było umocnienie pozycji rynkowej firmy, przede wszystkim poprzez optymalizację obsługi klientów oraz ulepszenie komunikacji między służbami handlowymi, dystrybucyjnymi, marketingiem i serwisem. Było to w ostatnich latach jedno z kluczowych przedsięwzięć IT w Grupie Żywiec.

Wsparcie części tego wieloetapowego przedsięwzięcia zostało powierzone BCC – firmie, która w Grupie Żywiec wspierała m.in. kompleksowe wdrożenie systemu SAP ERP. W okresach największej intensywności prac projektowych wdrożeniem zajmowało się około 60 osób (pracowników Grupy Żywiec i konsultantów) pracujących w ośmiu zespołach roboczych.

Od końca 2004 r. do początku 2007 r. uruchamiano kolejne obszary funkcjonalne SAP CRM: Business Partner (obsługa partnerów biznesowych), Marketing oraz Mobile Sales (aplikacja mobilna dla menedżerów sprzedaży). Ponadto w ramach projektu w oparciu o aplikacje SAP CRM i SAP ERP powstały również rozwiązania wspierające zarządzanie materiałami reklamowymi oraz komercyjnymi środkami trwałymi. Został także przygotowany system analiz i raportowania oparty na hurtowni danych SAP BW.

Ostatnim etapem, zakończonym wiosną 2007 r., było wdrożenie mobilnego systemu typu Sales Force Automation (SFA) firmy Anica. Aplikacja ta działa na urządzeniach PDA i ściśle współpracuje z systemem SAP CRM. Konsultanci BCC wspierali zespół IT Grupy Żywiec w integracji SAP CRM z innymi systemami, przede wszystkim z systemem SAP ERP działającym m.in. w browarach, MS Dynamics obecnym w spółkach handlowych Żywiec Trade, a także z aplikacją mobilną.

Integracja SAP CRM i innych systemów odbywa się w oparciu o platformę SAP NetWeaver (technologia SAP XI – Exchange Infrastructure), co pozwala na wspieranie procesów biznesowych przebiegających w kilku systemach jednocześnie. W obszarze utrzymania SAP XI Grupa Żywiec zdecydowała się na outsourcing i powierzyła BCC administrację rozwiązaniem integracyjnym SAP XI.

Pod względem liczby użytkowników jest to jedno z największych wdrożeń SAP CRM w Europie oraz największe w korporacji Heineken. Z systemu SAP CRM w Grupie Żywiec korzysta obecnie przeszło 1300 użytkowników: pracownicy sił sprzedaży - przedstawiciele handlowi, kierownicy operacyjni, analitycy sprzedaży, pracownicy działów obsługi klienta w każdej ze spółek dystrybucyjnych oraz pracownicy marketingu w centrali firmy.

„Nie jest łatwo w dużej, rozproszonej geograficznie firmie spiąć działania marketingowe, sprzedażowe, dystrybucyjne i serwisowe w jeden zintegrowany proces. Dzięki wdrożonym z BCC rozwiązaniom SAP CRM poczyniliśmy ogromny krok w zarządzaniu relacjami z klientami, a to przekłada się na zaufanie klienta do naszej firmy i wpływa korzystnie na efektywność naszych działań w rynku. Jestem przekonany, że korzystanie z SAP CRM buduje naszą przewagę konkurencyjną i dlatego planujemy rozwijać kolejne funkcjonalności SAP CRM” – powiedział Grzegorz Jaworek, Kierownik Działu Rozwoju i Wsparcia Sprzedaży w Grupie Żywiec.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top