IFS CRM w Grupie Paradyż

Grupa Paradyż konsekwentnie rozwija swój system wspierający zarządzanie oparty o IFS Applications. Rozszerzenie wdrożenia o rozwiązanie IFS CRM całkowicie zmieniło sposób prowadzenia biznesu w firmie i usprawniło pracę jej przedstawicieli handlowych.


Dostawcą systemu CRM dla Grupy Paradyż jest firma IFS. O wyborze rozwiązania IFS CRM w dużym stopniu zdecydowało kilkuletnie doświadczenie we współpracy obu firm przy wdrożeniu IFS Applications™. Duży wpływ na ten wybór miały również zalety samego systemu – m.in. jego duża elastyczność ułatwiająca administrację i obsługę, synchronizacja z macierzystym system ERP – IFS Applications™ oraz możliwość pełnej obsługi informatycznej ekspozycji.

Wdrożenie systemu IFS CRM w Grupie Paradyż podzielono na trzy części. Pierwszy etap koncentrował się na spełnieniu wymagań przy wykorzystaniu podstawowych, standardowych funkcjonalności IFS CRM. W kolejnej fazie początkowe wymagania odnośnie funkcjonalności modułu CRM ewoluowały od postaci systemu stacjonarnego, wspomagającego sprzedaż i serwis, ku wersji mobilnej. Całkowicie zmieniła ona sposób pracy przedstawicieli handlowych Grupy. Wyposażono ich w palmtopy Pocket PC Qtec9090 z aktywną kartą GSM, zapewniające sprawną komunikację, synchronizację danych i dostęp do wewnętrznej sieci Grupy Paradyż.

„Wdrożenie systemu CRM, a zwłaszcza jego mobilnej części, wiąże się z diametralną zmianą organizacji sprzedaży i usług” – podkreśla Grzegorz Mikucki, Główny Informatyk w Grupie Paradyż. „Zmiana ta polega przede wszystkim na tym, że podstawowa funkcjonalność systemu umożliwia monitorowanie punktów sprzedaży w zakresie ewidencjonowania ekspozycji różnego typu. System CRM pozwala naszym przedstawicielom na monitorowanie detalicznych cen w sieci własnych dealerów. Na podstawie zebranych informacji tworzona jest baza danych, stanowiąca podstawę do projektowania nowych ekspozycji. A ponieważ koszt przygotowania wystawy jest ogromny, zastosowanie CRM naprawdę nam się opłaca!”.

Trzeci etap wdrożenia ma na celu dostosowanie systemu CRM do zmieniających się wymagań związanych z rozwojem biznesowym Grupy Paradyż. „Podobnie jak wdrożony system ERP, tak i CRM jest cały czas przez nas rozwijany – przyznaje Grzegorz Mikucki. „Nieprzerwanie pracujemy nad udoskonalaniem funkcjonalności. Zmiany organizacyjne w firmie, jak również zmiany na wielu płaszczyznach polskiego prawa gospodarczego i podatkowego powodują, że dokonujemy modyfikacji także w systemie informatycznym. Staramy się robić to zawsze na bieżąco, tak, aby procesy biznesowe funkcjonujące w Grupie Paradyż znalazły w nim swoje odzwierciedlenie”.

W Grupie Paradyż system IFS CRM jest wykorzystywany przez około 60 osób. System przynosi wymierne korzyści w codziennej pracy. Poza przedstawicielami handlowymi, z rozwiązań CRM korzystają menedżerowie regionalni, kadra zarządzająca oraz pracownicy wielu działów firmy. Dzięki IFS CRM zyskują oni nie tylko szeroką możliwość raportowania i analizowania danych, ale też mogą na bieżąco sprawdzać poziom zadowolenia swoich klientów i automatycznie wyceniać wnioski ekspozycyjne. System IFS CRM doprowadza ponadto do ciągłego wzrostu konkurencyjności firmy.

Grupa Paradyż współpracuje z firmą IFS od 2002 roku, kiedy to rozpoczęto wdrożenie IFS Applications. Na początku uruchomiono w firmie moduły wspomagające zaopatrzenie, gospodarkę magazynową, sprzedaż i produkcję Grupy. Następnie systemem objęto gospodarkę remontową, kadry i płace oraz finanse, aby w końcu zająć się usprawnieniem zarządzania relacjami z klientami.

Stanisław Tępiński, Prezes Zarządu Grupy Paradyż:
„System IFS Applications firmy IFS zintegrował wszystkie obszary działalności Grupy Paradyż i mogę śmiało powiedzieć, że obecnie jesteśmy bardzo nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną i zinformatyzowaną firmą. Wszystkie wdrożone moduły i funkcjonalności IFS Applications przynoszą naszej Grupie wiele korzyści. Wdrożenie ich to wspólny sukces naszych zespołów uczestniczących w tym projekcie”.

Marcin Taranek, Prezes Zarządu IFS Poland:
„Cieszymy się z tego, że Grupa Paradyż, znany krajowy producent płytek ceramicznych, szeroko korzysta z rozwiązań IFS Applications. Dzięki dużej elastyczności IFS Applications i możliwościom rozszerzania funkcjonalności systemu, nasz klient wzmocni swoją konkurencyjność na rynku”.

Źródło: www.ifs.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top