CRM w Grupie Wydawniczej INFOR

Qumak-Sekom - Dostawca systemów ERP i CRMFirma Qumak-Sekom S.A. specjalizująca się we wdrażaniu zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania klasy ERP oraz CRM poinformowała o zakończeniu pierwszego etapu wdrożenia rozwiązania Microsoft Dynamics CRM 3.0 realizowanego dla Grupy Wydawniczej INFOR S.A. Pierwszymi użytkownikami systemu są pracownicy Biura Sprzedaży Produktów Elektronicznych GW INFOR.


Implementacja systemu została poprzedzona analizą przedwdrożeniową, której efektem była szczegółowa koncepcja systemu CRM obejmująca opis stanu istniejącego, analizę wymagań oraz projekt funkcjonalny i techniczny uwzględniający wymagane modyfikacje systemu.

Równolegle do prac analityczno-projektowych Qumak-Sekom przygotował infrastrukturę informatyczną (instalacja oraz konfiguracja serwerów MS Active Directory i serwerów MS Exchange).

Kolejne fazy realizacji projektu to przygotowanie specyficznej dla potrzeb klienta funkcjonalności o charakterze biznesowym, instalacja i konfiguracja systemu Microsoft Dynamics CRM oraz migracja danych z innych aplikacji.

W lutym pracę w systemie MS CRM 3.0 rozpoczęło 50 użytkowników – handlowców, telemarketerów oraz pracowników marketingu i promocji. Rozpoczęcie kolejnych etapów wdrożenia planowane jest w drugiej połowie roku. Docelowo powinno ono objąć wszystkie struktury sprzedażowe i marketingowe GW INFOR i prawdopodobnie przekroczy 200 licencji, co będzie plasować projekt wśród największych wdrożeń rozwiązań CRM na rynku polskim.

Jak podkreśla Jakub Rumian, Dyrektor Działu Rozwiązań CRM w Qumak-Sekom S.A i szef projektu wdrożeniowego, Infor "funkcjonuje w bardzo konkurencyjnej branży wydawniczej, charakteryzującej się dynamicznym rozwojem, rosnącym zakresem świadczonych usług i wciąż rosnącą liczbą klientów. Zaproponowane przez Qumak-Sekom rozwiązanie pozwala na optymalizację procesów związanych z zarządzaniem kontaktami z klientami ."

Źródło: www.qumak.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top