Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów

TECHNODATSystem emrm to oprogramowanie klasy MRM, łączące także funkcjonalność kilkusystemów informatycznych min. PLM, DMS, CRM do zarządzania szeroko pojętymirelacjami w przedsiębiorstwie. System cechuje się funkcjonalnością, którą potwierdzastruktura modułowa, Specyfika tej budowy umożliwia wdrażanie tylko tych elementów, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania firmy.

REKLAMA:
snt banner 300
 

emrm podstawą budowania życiowej wartości klienta

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować odejście przez organizacje od strategii opartych na produkcie i skoncentrowanie się na kliencie i jego potrzebach. Prawidłowe określenie krytycznych czynników dla nabywcy produktu lub usługi jest wyznacznikiem sukcesu organizacji i wymaga ciągłej obserwacji zmieniającego się rynku oraz stałego monitoringu oczekiwań klientów. Działanie te mogą okazać się niezwykle kosztowne dla firmy co stwarza dylemat dla zarządu. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw korzysta ze specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia gromadzenie informacji i zarządzanie wiedzą o nich oraz ograniczenie wydatków związanych z analizą docelowych odbiorców. Takim właśnie jest system emrm ,który w nowatorski sposób ułatwia budowanie relacji z klientem. Oprócz podstawowych funkcji takich jak dane teleadresowe czy informacje o urodzinach osób kluczowych dla danego przedsiębiorstwa, system umożliwia ewidencjonowania historii kontaktów z klientem, ich częstotliwości, wyznaczanie życiowej wartości klienta (tzw. LTV - Live Time Value) oraz ich ocenę. Pozwala to menadżerom na koncentrację i ukierunkowanie działań w celu zwiększenia efektywności relacji z klientami, którzy zgodnie z zasadą Pareto przynoszą firmie największe zyski, ale również na optymalne dostosowanie działań aby ciągle zwiększać tę grupę klientów.

Nowy styl zarządzania przedsiębiorstwem

Podejmowanie działań decyzyjnych w przedsiębiorstwie przez managerów stwarza ryzyko, że efekty tych działań będą miały negatywny wpływ na organizację jako całość. Aby uniknąć takich sytuacji potrzebne jest wdrożenie w przedsiębiorstwiesystemu wspomagającego procesy zarządzania, który minimalizuje ryzyko popełnienia tych błędów. Controlling, to obejmujący wiele działów system, który pozwala na porównanie stanu rzeczywistego ze stanem do którego dążymy. emrm.Workflow umożliwia integrację i porządkowanie procesów, które najlepiej pomogą osiągnąć pożądane rezultaty oraz koncentrowanie wysiłku na procesach kluczowych. Co więcej, stanowi również źródło informacji o niezmienności, skuteczności oraz wydajności organizacji. Moduł emrm.Workflow jest przygotowany do pełnego zaadoptowania procedur funkcjonujących w przedsiębiorstwie, tak by procesy opisywane w procedurach były specyficzne dla każdej organizacji.

System pracy grupowej

Kluczowe znaczenie dla działalności operacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo ma umiejętne zarządzanie dokumentacją. Zarządzanie obiegiem dokumentów dostarcza wymiernych korzyści, jakim jest ograniczenie kosztów wykonywanych operacji i optymalizacja procesów. BPR (Business Process Reenginering) umożliwia wyeliminowanie mało skutecznych czynności i procedur. Oszczędność czasu oraz szybkość wykonywanych działań wynikające z elektronicznej formy przekazu pozwala na uzyskanie przewagi nad konkurencją. emrm.Archive umożliwia określenie cyklu życia dokumentu, definiuje dostęp osób uprawnionych do podglądu dokumentu, jego edycji lub modyfikacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. System umożliwia bardzo precyzyjne określenie kolejnych etapów, tzw. stanów realizacji, dla poszczególnych dokumentów lub całej dokumentacji, wraz z opcją wersjonowania. emrm.Archive wspiera systemy zarządzania jakością zgodne z normami międzynarodowymi ISO oraz gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa informacji i aktualności.

Innowacyjne oprogramowanie - nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

System emrm stosowany w przedsiębiorstwie przyczynia się do prawidłowego zarządzania informacją o produkcie, posiadanych zasobach pozwalając równocześnie ograniczać i eliminować czynniki potęgujące wzrost kosztów w przedsiębiorstwie. (...)System emrm wspiera wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjności procesowej, poprzez automatyzacje zasadniczych procesów docierania do klientów,świadczenia usług, procesów produkcji, a przez to wzrost ich efektywności i ograniczenie kosztów działalności - Dyrektor Instytutu Energoelektryki dr hab. inż. Jan Iżykowski, prof. nadzw. Politechnika Wrocławska

Źródło: www.technodat.com

PODOBNE


 

  • odl reklama baner
  • ENOVA365 KWADRAT
  • eqsystembaner

  • snt button 250