ser groupW ostatnim roku liczba aktywnych użytkowników usługi Microsoft Teams wzrosła lawinowo (z 20 mln w lipcu 2019 r. do 145 mln w kwietniu 2021 r.) . Aby ułatwić zdalną pracę swoim klientom, Grupa SER prezentuje nową wtyczkę Doxis4 SmartBridge for Teams. Daje ona centralny dostęp do wszystkich informacji na platformie zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM) Doxis4 bezpośrednio z poziomu Microsoft Teams. Wtyczka umożliwia wzrost produktywności zespołów, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami ładu informatycznego i wymogami regulacyjnymi.


 REKLAMA 
 enova 
 
Odkąd praca zdalna stała się normą, nastąpił gwałtowny wzrost popularności komunikatorów typu Microsoft Teams – mówi Stefan Zeitzen, Dyrektor ds. sprzedaży w Grupie SER.– Każdy dodatkowy kanał komunikacji wywołuje powstanie w organizacji kolejnych silosów informacyjnych. Utrudnia to współpracę, użytkownicy mają na przykład problemy ze śledzeniem wersji dokumentów. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi rozwiązanie Doxis4 SmartBridge for Teams. Łącząc platformę Doxis4 z Microsoft Teams ułatwiamy obieg informacji w firmach – dodaje Stefan Zeitzen.


Złożone opcje ochrony i przechowywania danych w pakiecie Microsoft 365 mogą podnosić ryzyko związane z przepływem informacji w firmach (szczególnie jeśli chodzi o przestrzeganie zasad ładu informatycznego i compliance). Dzięki wtyczce SmartBridge for Teams firmy mogą uzyskać dostęp do informacji i procesów z Doxis4 bezpośrednio z poziomu Microsoft Teams.

Z uwagi na to, że aplikacja Microsoft jest dziś jednym z głównych kanałów wymiany informacji w firmach, dla wielu przedsiębiorstw integracja usługi Teams z już wdrożonymi w firmie systemami do zarządzania treścią i dokumentami (ECM) nabrała kluczowego znaczenia.

Lepsza produktywność i bezpieczeństwo dzięki Doxis4 SmartBridge for Teams

Jako wieloletni Złoty Partner firmy Microsoft doskonale znamy produkty i wymagania ich użytkowników. Oferując wtyczkę Doxis4 SmartBridge for Teams, dodajemy ważną funkcjonalność do jednego z najpopularniejszych narzędzi pracy zdalnej. Nasi klienci mogą łatwo zintegrować Doxis4 jako aplikację w Microsoft Teams, a dzięki temu bezproblemowo łączyć się ze scentralizowanym systemem zarządzania informacjami, który już mają wdrożony w swojej firmie. Sprzyja to pracy zespołowej i optymalizuje przepływ informacji w zespołach – wyjaśnia dr Gregor Joeris, Dyrektor ds. technologicznych Grupy SER.


Korzyści z wdrożenia wtyczki Doxis4 SmartBridge for Teams:
  • Scentralizowany dostęp do informacji: Doxis4 nie tylko daje użytkownikom dostęp do treści z poziomu pakietu Microsoft, ale także umożliwia wgląd za pośrednictwem aplikacji do treści w innych połączonych systemach (np. SAP czy Salesforce), które mogą być potrzebne przy realizacji danego projektu albo zadania. 
  • Obsługa procesów w Microsoft Teams: Zadania, procesy oraz indywidualne lub grupowe koszyki robocze w Doxis4 można integrować bezpośrednio z Microsoft Teams. W ten sposób użytkownicy Teams mają przejrzysty ogląd stanu wszystkich procesów i nowych informacji, które otrzymują. Użytkownicy mogą po prostu korzystać z procesów i informacji w aplikacji Microsoftu, co pozytywnie przekłada się na produktywność.
  • Wyszukiwania kontekstowe: Gdy użytkownik wyszukuje klienta, projekt albo proces, Doxis4 wyświetla wszystkie informacje związane z danym kontekstem (np. kto i kiedy go utworzył oraz nad nim pracował). Użytkownicy mogą także wyszukiwać wiadomości bezpośrednio w Microsoft Teams, bez konieczności uruchamiania innej aplikacji.
  • Ład informatyczny i compliance: Klienci Grupy SER korzystający z usługi Microsoft Teams mają pewność, że treści w Doxis4 są przechowywane zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego i obowiązującymi przepisami. Członkowie zespołu mogą w uporządkowany sposób przesyłać dokumenty tworzone w Microsoft Teams do Doxis4, w którym dostępna jest możliwość ich archiwizacji w sposób zgodny z RODO i wymogami audytowymi oraz przypisywania odpowiednich reguł dostępu i przechowywania.

Automatyzacja usprawniająca zadania administracyjne

W przyszłości uporządkowane archiwizowanie i zgodne z przepisami przechowywanie treści z Microsoft Teams będzie jeszcze łatwiejsze. Jak podkreśla dr Gregor Joeris: Planujemy automatyzację wielu zadań, na przykład skonfigurowanie nowych plików eFiles po utworzeniu nowego kanału w Teams. Oprócz tego przewidujemy automatyczną archiwizację dokumentów, czatów i nagrań spotkań. Redukuje to czasochłonne zadania administracyjne i wspiera przedsiębiorstwa w kompleksowej integracji Teams z Doxis4 jako scentralizowanym rozwiązaniem do zarządzania informacjami.

Źródło: www.sergroup.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top