Firmy na całym świecie korzystają z rozwiązań chmurowych, ponieważ pozwalają one na szybszy, tańszy lub bardziej elastyczny rozwój infrastruktury informatycznej. Skąd wiedzieć czy chmura jest odpowiednia dla Twojej firmy, a jeśli używasz chmury, czy istnieją usługi lepiej dostosowane do Twoich potrzeb? Skorzystaj z darmowego audytu Microsoft.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 


Microsoft Solution Assessment - darmowy audyt infrastruktury

Dostosowanie środowiska IT do potrzeb firmy jest złożonym procesem. Wiele firm może korzystać z infrastruktury, którą nie wykorzystują w pełni lub która ogranicza możliwości firmy. Microsoft Solution Assessment pozwala przedsiębiorcom przeanalizować swoje środowisko IT pod kątem efektywności. Na podstawie raportu z Solution Assessment Twoja organizacja może podjąć kroki zwiększające efektywność zarządzania firmowymi zasobami oraz optymalizujące działanie procesów biznesowych. Szczególnie istotne jest to z punktu widzenia systemów ERP, których wydajność przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie firmy.

Korzyści audytu Solution Assessment

Celem audytu Microsoft Solution Assessment jest zbadanie i przeanalizowanie infrastruktury funkcjonującej w organizacji. Na podstawie wygenerowanego raportu Twoja organizacja może zdecydować się na rozwiązania zwiększające produktywność firmy, optymalizujące zasoby, co jednocześnie łączy się z obniżeniem kosztów utrzymania infrastruktury IT.

Firmy korzystające z bezpłatnego audytu mogą zdecydować się na zostanie przy obecnym środowisku IT lub przejść na dostosowaną do potrzeb platformę chmurową Microsoft Azure. Firmy decydujące się na zmianę swojej infrastruktury na chmurę Azure mogą odnieść korzyści jak:
  • Lepsza kontrola nad środowiskiem IT,
  • Niższe koszty utrzymania,
  • Zwiększone bezpieczeństwo danych,
  • Poprawa analityki biznesowej,
  • Wyższa produktywność, dzięki optymalizacji procesów.
Jak przebiega audyt Microsoft Solution Assessment?

Audyt Solution Assessment obywa się w 6 krokach:

1. Wypełnienie formularza i rozmowa z konsultantem
Pierwszym krokiem audytu Solution Assessment jest wypełnienie formularza na dedykowanej stronie Microsoft Azure partnera Microsoft. Po zgłoszeniu czeka Ciebie rozmowa wprowadzająca z konsultantem, który dostosuje zakres analizy na podstawie Twoich celów i oczekiwań. Konsultant także zapozna Ciebie z warunkami wykonania usługi oraz wyjaśni plan pracy w ramach Solution Assessment.

2. Potwierdzenie usługi
Jeśli zdecydujesz się na przeprowadzenie audytu środowiska IT Twojej organizacji, poinformuj o tym konsultanta. Po potwierdzeniu planu pracy należy przygotować infrastrukturę firmy do rozpoczęcia audytu.

3. Instalacja i konfiguracja narzędzia
Następnie, konsultant połączy się z Tobą, by pomóc zainstalować, skonfigurować i uruchomić narzędzie analityczne w środowisku IT Twojej firmy.

4. Skanowanie środowiska
Zainstalowane narzędzie będzie przez 2-4 tygodnie pracować w tle, skanować i gromadzić dane na temat środowiska IT Twojej organizacji. Podczas pracy analizuje tylko środowisko IT i nie zbiera żadnych danych wrażliwych, by zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa Twojej firmie. Ten etap nie wymaga żadnej aktywności z Twojej strony.

5. Przygotowanie raportu
Po zakończeniu pracy narzędzia, konsultant i analityk techniczny z firmy Microsoft przeanalizują dane zebrane przez narzędzie i przygotują raport końcowy, zawierający kluczowe ustalenia i zalecenia. 6. Prezentacja raportu Ostatnim krokiem jest ponowne połączenie i rozmowa z konsultantem, by zapoznać się z przygotowanym raportem. Na jego podstawie możesz podjąć decyzję o pozostaniu przy swojej obecnej infrastrukturze IT lub przejść na rozwiązanie chmurowe Microsoft Azure.

Wygenerowany raport, który otrzymasz od konsultanta, możesz wykorzystać do zmodernizowania swojego środowiska IT. Niezależnie, czy korzystasz już z chmury, czy z infrastruktury on-premise, raport pomoże Ci poznać swoją infrastrukturę z nowej perspektywy, jednocześnie wskazując miejsca, które mogą zostać zoptymalizowane i poprawione dzięki chmurze Microsoft Azure.

Rozwijaj swój biznes dzięki chmurze Microsoft Azure

Azure to wielozadaniowa platforma, oparta na infrastrukturze chmurowej Microsoft. Udostępnia ona firmom na całym świecie dostęp do skalowalnych rozwiązań i technologii, które zazwyczaj wymagają dużych nakładów finansowych i długiego okresu wdrożeniowego. Azure to m.in. dostep do przestrzeni w chmurze na magazyny danych, mocy obliczeniowej serwerów i rozwiązań – usług i aplikacji – przygotowanych do wdrożenia w Twojej organizacji.

Największą zaletą Microsoft Azure jest skalowalność kosztów i działania platformy. Przenosząc swoją firmę do Azure, płacisz tylko za faktyczne wykorzystanie chmury oraz ustawiasz limity. Dzięki temu dostosujesz Microsoft Azure do potrzeb, a jeśli zapotrzebowanie wzrośnie lub zmaleje, możesz skalować usługę zgodnie z wymogami rozwoju Twojego biznesu. Wypełnij formularz Microsoft Azure od home.pl i skorzystaj z darmowego audytu Solution Assessment w swojej firmie.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top