oracle 120Kryzys zdrowotny, który zatrząsnął niedawno naszą planetą, wymusił rewolucję cyfrową na firmach ze wszystkich stron świata. Przedsiębiorstwa, których aplikacje podstawowe są zainstalowane w środowisku lokalnym, zaczynają uświadamiać sobie, że chmura jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa, elastyczności i innowacyjności.


 REKLAMA 
 enova 
 
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) doskonale obsługuje migrację środowisk lokalnych i do minimum ogranicza niezbędne zmiany w architekturze, konieczność ponownej integracji i zmiany w procesach biznesowych. Dzięki temu powstaje niezawodne i elastyczne rozwiązanie, które zapewnia wydajność przy niższych kosztach niż wdrożenia w chmurach innych dostawców.

Dlaczego pakiet Oracle E-Business Suite (EBS) powinien działać w OCI?

Przedsiębiorstwa używają lokalnych instalacji pakietu E-Business Suite z uwagi na szeroką gamę dostępnych w nim funkcji, takich jak zarządzanie zamówieniami, zaopatrzenie, produkcja, logistyka czy finanse. Wdrożenia te są często dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy, aby instalowane narzędzia można było ściśle zintegrować z innymi aplikacjami i zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa. Dlatego projektowanie całego środowiska od samego początku mogłoby przynieść efekt przeciwny od zamierzonego.

OCI - jako infrastruktura oferowana jako usługa - cechuje się odpowiednią elastycznością, aby móc obsłużyć wszystkie zadania, które firma wykonuje obecnie za pomocą pakietu EBS. Co więcej, według szacunków Oracle całkowity koszt posiadania tego rozwiązania w takim środowisku może być o 38% niższy niż w przypadku systemu lokalnego i o 44% niższy niż w innej chmurze. Pakiet E-Business Suite działający w infrastrukturze OCI może sprostać realnym potrzebom środowisk produkcyjnych, takim jak bezpieczeństwo, konfiguracja sieci, wysoka dostępność i odtwarzanie po awarii, integracja tożsamości i zarządzanie kosztami.

Cztery ważkie argumenty przemawiające za przeniesieniem lokalnej instalacji EBS do Oracle Cloud

Sieci i łączność

Decydując się na przeniesienie EBS do platformy OCI, firmy ze wszystkich branż mogą uwolnić się od obaw o przestoje czy szybkość udostępniania danych. Takie środowisko może umożliwić też dostęp do narzędzi pakietu z dowolnego miejsca za pośrednictwem prywatnych połączeń sieciowych lub połączeń szyfrowanych w publicznym Internecie czy publicznych punktów końcowych.

Odporność i dostępność

Przeniesienie pakietu EBS i powiązanych z nim zbiorów danych zaplecza do infrastruktury OCI może zwiększyć dostępność aplikacji, nawet gdy określona instancja ulegnie awarii. Rozwiązanie dba o odporność systemu i zapewnia nadmiarowość serwerów, ponieważ każda warstwa aplikacji wykorzystuje wiele węzłów działających w trybie aktywny-aktywny.

Bezpieczeństwo i tożsamość

Bezpieczeństwo jest wpisane w filozofię działania OCI. Zaawansowane zabezpieczenia tej platformy pomagają firmom utrzymać kontrolę nad zadaniami uruchamianymi w chmurze i izolować zasoby obliczeniowe i sieciowe, aby w ten sposób zapobiegać wszelkim zagrożeniom dla cennych danych biznesowych przechowywanych w EBS.

Zarządzanie kosztami i nadzór

OCI może pomóc firmom przejść od nakładów kapitałowych, takich jak inwestycje w sprzęt, na model płatności za faktycznie używane zasoby, który przynosi przewidywalne oszczędności. Z danych Oracle wynika, że przeniesienie EBS do OCI pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania o 38% w porównaniu z wdrożeniem lokalnym i o 44% w stosunku do wdrożenia w chmurze innego dostawcy.

Korzystanie z oprogramowania E-Business w OCI znacznie poprawia wydajność operacyjną dzięki automatyzacji całego rozwiązania, zwiększa wydajność pakietu E-Business (2–10 razy) i zapewnia bezpieczeństwo na poziomie znacznie wyższym niż w środowisku lokalnym i innych chmurach” - komentuje John Andrew, szef działu inżynierii migracji Oracle EBS do chmury. „Oracle dostarcza zweryfikowane, przetestowane i sprawdzone plany narzędzi E-Business w infrastrukturze OCI, umożliwiając klientom przeniesienie ich oprogramowania do OCI w ciągu kilku tygodni przy obniżonym ryzyku biznesowym i technicznym.


Artykuł został opracowany na podstawie bloga, którego autorem jest Chacko Thomas, szef zespołu ds. Oracle Cloud w firmie IBM
Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top