enova365 logo 2019Najczęstsze zmiany w prowadzeniu biznesu to zmiany informatyczne, zmiany oprogramowania. Jak firmy technologiczne wspierają przedsiębiorców i pracowników, żeby jak najszybciej nastąpiło zaabsorbowanie nowości?


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 


Istnieją 3 rodzaje zmian w zakresie rozwiązań informatycznych dostarczających oprogramowanie do biznesu. Dwie z nich dotyczą klientów bardziej, jedna mniej, jednak wszystkie są równie istotne. O jakich zmianach mowa?

Kilka słów o zmianach
  • Zmiany związane z rozwojem funkcjonalnym – klient oczekuje od dostawcy, że jego konkretna potrzeba w zakresie oprogramowania zostanie zaspokojona, że system będzie dostosowany do jego funkcjonowania i specyfiki pracy, a aktualizacje znajdą się w standardzie. Eksperci producenta enova365 szukają konkretnej niszy i w ten sposób powstają narzędzia dedykowane danemu obszarowi, np. biurom rachunkowym.
  • Zmiany legislacyjne – generują duży chaos i niepewność z relacjach z klientami, zwłaszcza te wprowadzane nagle. Podstawową rekomendacją powinno być szukanie informacji z pewnych źródeł. Producenci oprogramowania ERP uczestniczą aktywnie w tym procesie, muszą z wyprzedzeniem wyciągać wnioski z modyfikowanych przepisów, żeby następnie przełożyć te zmiany na funkcjonalności systemu. Obecnie od kilku lat mamy do czynienia z nadprodukcją prawa. W pierwszych 3 kwartałach tego roku wyprodukowano ponad 1200 zmian w prawie gospodarczym. Jak więc je zrozumieć i się do nich właściwie przygotować w natłoku codziennych obowiązków? W takiej sytuacji klienci często traktują producenta oprogramowania jako źródło wiedzy o zmianach, a przedsiębiorstwa informatyczne przygotowują publikacje, webinaria, wydarzenia, żeby docierać z edukacją do zainteresowanych odbiorców.
  • Zmiany o podłożu technologicznym – najtrudniejsze dla klientów i zdecydowanie rzadsze. Wiążą się z przełomowymi zmianami w technologii i zdarza się, że powodują turbulencje między dostawcami a klientami, którzy nie są wysoko cyfrowo rozwinięci. Dostawcy oprogramowania muszą odpowiadać na te trzy rodzaje zmian i potrzeb z nimi związanych oraz pomagać użytkownikom systemów ERP rozumieć zachodzące procesy i modyfikacje.

Wszystko się zmienia a niechęć do zmian pozostaje

Kiedyś nie było upgrade’ów. Przy każdej kolejnej zmianie trzeba było jeden system odinstalować a zainstalować drugi, co generowało komplikacje i zabierało czas. Obecnie aktualizacje przebiegają w sposób bardzo prosty i nie wymagają od użytkownika takiego zaangażowania.

Co więc z samym wprowadzaniem modyfikacji? Proces wdrożenia zmiany powinien przebiegać jak najszybciej. Musi jednak być dobrze i w pełni przygotowany przez producenta oprogramowania. Najpierw informacja o zmianach powinna trafić do klienta, bowiem w tym przypadku czas to zdecydowanie pieniądz i liczy się każda chwila.

Zmiany w oprogramowaniu okiem pracowników

Pracownicy chętnie wprowadzają zmiany w oprogramowaniu, jeśli są one związane z rozwojem i nowymi technologiami, zmiany prawne natomiast wprowadzane z dnia na dzień mogą wzbudzać niechęć. Wynika z to ludzkiego podejścia i strachu przed tym, co nieznane i nowe.

Bardzo istotne stają się obecnie testy automatyczne oraz te ręczne. Producenci muszą być pewni, że wszystkie funkcje działają prawidłowo i dostarczane rozwiązanie jest w pełni przygotowane. Wśród klientów powinni wprowadzać spokój i edukować, jak należy coś zrobić po wgranych modyfikacjach. Takie instrukcje są bardzo istotne i pomagają na każdym z etapów.

Zmiany, które podnoszą konkurencyjność, przynoszą wartości, korzyści są łatwiejsze do wdrożenia. Trzeba jednak również pamiętać, że każdy jest dzisiaj czyimś klientem, a zmiana dla samej zmiany nie ma sensu.

Motywacja do czy od

Co motywuje do zmian w obszarze IT? Chęć podnoszenia zysku czy może chaos organizacyjny? Po pierwsze przedsiębiorcy szukają czegoś, dzięki czemu zwiększą swój rynek. Na rynek pracy wchodzi pokolenie, które nie rozumie dlaczego księgowa pracuje desktopowo, czemu jest tyle zmian prawnych i jak je rozumieć i dlaczego się męczyć, żeby wystawić fakturę. Pracownicy ci chcą ułatwień i usprawnień swojej pracy na każdym kroku. Drugim ważnym czynnikiem jest zysk i potrzeba wyróżniania się wśród konkurencji. Obie wymienione motywacje są zatem równie ważne.

Jak pomóc w rozumieniu zmian? Istotne jest posługiwanie się czytelnym, prostym językiem z perspektywy klienta, żeby mógł on nie tylko otrzymać wiedzę, ale także zrozumieć przekazywane informacje. Klient stymuluje firmę informatyczną w zakresie tworzenia nowych rozwiązań. Czasem jedno zdanie uruchamia szereg działań po stronie producenta ERP, żeby ułatwić klientowi jego procesy. Właśnie tak to powinno działać.

Kiedyś nie było elektronicznego obiegu dokumentów, a ile teraz dzięki temu można zaoszczędzić czasu! I dla klienta i dla biura jest to efektywne. Biuro liczy, ile zaoszczędzi, ilu więcej klientów obsłuży, natomiast producent liczy, ilu będzie chętnych na to rozwiązanie. Podsumowując – miejsce dostawców jest u klientów.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top