przewodnik po chmurze
Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
Termin „płynność finansowa” jest w każdej firmie odmieniany przez wszystkie przypadki, niezależnie od tego w jakiej branży owa organizacja funkcjonuje. To ona świadczy o kondycji spółki i bezpośrednio wpływa na zdolność do terminowego regulowania zobowiązań zarówno wobec dostawców, jak i pracowników. Na stan finansów wpływa wiele czynników, a każda firma może wykonać szereg działań prowadzących do jego poprawy. Jednym z nich jest optymalizacja stanów magazynowych, dzięki której można zmniejszyć wartość stale przetrzymywanych surowców i półproduktów nawet o 60%.
Jakie zmiany należy wprowadzić, aby racjonalnie gospodarować stanami magazynowymi i wspomóc skuteczność działań w obszarze zarządzania płynnością finansową? O tym w dzisiejszym materiale Eksperta SIMPLE oraz Product Managera obszaru Obrót Towarowy – Rafała Pawłowskiego.

Utrzymywanie zbyt dużych zapasów magazynowych to w konsekwencji zamrożenie środków finansowych, zwiększenie kosztów magazynowania i źródło możliwych trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań. Zbyt niskie stany magazynowe to z kolei ryzyko zachwiania ciągłości procesów produkcyjnych lub niedotrzymania warunków realizacji dostaw, w konsekwencji obciążenia firmy karami umownymi, a w najgorszym przypadku utraty pozycji i rynków zbytu wskutek odejścia klientów do konkurencji.

Skuteczne zarządzanie stanami magazynowymi oraz procesami zaopatrzenia i logistyki to efekt połączenia wiedzy i kompetencji wewnątrz organizacji oraz możliwości dostarczanych przez odpowiednie narzędzia informatyczne. Dobrze dobrany i co ważne wdrożony system kompleksowo wspiera procesy obsługi łańcucha dostaw, zaczynając od zamówień odbiorców, przez zapotrzebowania wewnętrzne, a na zamówieniach do dostawców kończąc. Dodatkowo umożliwia bieżące parametryzowanie, monitorowanie i optymalizowanie poziomu zapasów magazynowych, co w efekcie ma istotny wpływ na dostępne zasoby gotówki, a zatem i na płynność finansową.

Osiągnięcie powyższych efektów nie jest zawsze możliwe nawet jeśli w naszym przedsiębiorstwie funkcjonuje rozwiązanie klasy ERP wyposażone w moduł gospodarki magazynowej i logistyki. Kluczowe jest odpowiednie przeprowadzenie wdrożenia i dostosowanie systemu do realizacji wewnętrznych procedur, obowiązujących w danej firmie. Bez prawidłowego przejścia przez ten proces zapewnienie bieżącej kontroli nad optymalnym stanem magazynowym i poprawa płynności finansowej nie będzie możliwa.

Odpowiednio zaimplementowany system zapewnia dla każdej kartoteki asortymentowej w ramach każdego magazynu możliwość określenia poziomu stanów minimalnych i maksymalnych oraz stanów optymalnych z punktu widzenia realizowanych procesów. Dzięki temu zyskujemy narzędzie do bieżącego monitorowania sytuacji, gdy stany magazynowe odbiegają od przyjętych w drodze optymalizacji normatywów. Co istotne system zapewnia również aktualną ocenę sytuacji zarówno na poziomie pojedynczego magazynu, każdego oddziału, jak i całej organizacji. Należy przy tym pamiętać, że wyłączna analiza poziomu stanów magazynowych w relacji do przyjętych normatywów może okazać się niewystarczająca, jeżeli nie będzie ona uwzględniać innych aspektów związanych z łańcuchem dostaw. Pełna i kompleksowa analiza jest dostępna wyłącznie w systemach, których funkcjonalność modułu gospodarki magazynowej i logistyki pozwala na konstruowanie stanów logicznych bazujących nie tylko na fizycznych stanach magazynowych, ale co ważne - uwzględniających również przyszłe dostawy, których źródłem są złożone zamówienia, jak i przyszłe wydania, wynikające z zaewidencjonowanych zamówień sprzedaży i zawartych długoterminowych umów z odbiorcami.

Uzupełnieniem wymienionych wyżej funkcjonalności systemu klasy ERP jest wbudowany mechanizm raportowania, oparty o gromadzone dane i rejestrowane operacje gospodarcze. Jako kluczowe wymienia się tu raporty obrotowości zapasów, raporty prezentujące strukturę wiekową zapasów magazynowych oraz raporty stanów niezgodnych z przyjętymi w procesie optymalizacji normatywami.

Podsumowując – wiedza i kompetencje wewnątrz organizacji w zakresie szeroko pojętej logistyki wymagają silnego wsparcia nowoczesnego systemu klasy ERP. Ten natomiast powinien dostarczać funkcjonalności, które zapewnią elastyczność w parametryzowaniu kontroli stanów minimalnych i maksymalnych w kontekście magazynów, oddziałów i całej firmy, a w konsekwencji wszechstronny i wielowymiarowy przegląd danych oraz system raportowania, którego istotną cechą będzie możliwość jego rozwijania i dostosowania do indywidualnych potrzeb organizacji.

Wszystkich Klientów zainteresowanych poprawą płynności finansowej, dzięki wykorzystaniu narzędzi do optymalizacji kosztów magazynowania, zachęcamy do kontaktu oraz sprawdzenia możliwości systemu SIMPLE.ERP na prezentacji.

Autor: Rafał Pawłowski, Product Manager obszaru Obrót Towarowy w SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

 

  • ENOVA365 KWADRAT

  • eqsystembaner

  • snt button 250