Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
Procesy biznesowe są nieodłącznym elementem pracy każdego przedsiębiorstwa. Stopień skomplikowania poszczególnych działań jest zróżnicowany i zależy zarówno od czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych. Procesy mogą być proste, niewymagające angażowania dużej liczby osób, bądź bardzo złożone, do których wykonania niezbędni są wszyscy pracownicy danej organizacji. Dla ułatwienia codziennej pracy i sprawnego jej przebiegu Suncode oferuje wbudowane narzędzie w ramach Plus Workflow, dzięki któremu użytkownicy mają możliwość samodzielnego projektowania i uruchamiania nowych procesów biznesowych w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.

REKLAMA:
snt banner 300
 
 
W systemie Plus Workflow użytkownicy otrzymują dostęp do narzędzia Plus Workflow Editor, dzięki któremu mogą samodzielnie zamodelować nowy proces biznesowy. Projektowanie i budowanie procesu odbywa się w graficznym edytorze za pomocą jednej z najbardziej popularnych notacji procesów BPMN. Moduł Plus Workflow Editor pozwala w szybki sposób bez posiadania doświadczenia z zakresu programowania - zaprojektować nowy model procesu. Projektant ma możliwość wykonania samodzielnej analizy przebiegu i odzwierciedlenia go w systemie Plus Workflow. Każdy proces może składać się z dowolnej liczby etapów, a formularze zadań użytkownika są w pełni konfigurowalne. Zmienne dodawane do formularza mogą przybierać różnego rodzaju wygląd, a co za tym idzie pełnić różne funkcje. Istotną cechą Plus Workflow Editor jest dynamiczne wprowadzanie naniesionych zmian, które widoczne są w trybie podglądu zaprojektowanych formularzy, dzięki czemu na bieżąco można kontrolować przyszły wygląd zadań.

Edytor procesów posiada takie funkcjonalności jak:
 • możliwość rysowania map w graficznym edytorze procesów oraz walidacja ich poprawności dająca pewność właściwie połączonych elementów oraz warunków zachodzących pomiędzy nimi, 
 • automatyczne generowanie formularza na podstawie dodanych do zadania pól i przycisków akceptacji, a w konsekwencji znaczne obniżenie pracochłonności związanej z jego tworzeniem,
 • archiwum pakietów, w którym zapisana jest cała historia zmian przeprowadzanych w budowanych procesach. Możliwość wersjonowania pakietów oraz podnoszenia ich do wersji najnowszych, 
 • możliwość manualnego rozkładu pól i przycisków na formularzu dająca swobodę w projektowaniu przyjaznych użytkownikowi formatek,
 • możliwość korzystania z predefiniowanych typów pól, 
 • dynamiczny podgląd powstającego formularza, możliwość bieżącej korekty jego wyglądu, 
 • mechanizm generowania dokumentacji - po zbudowaniu procesu możliwe jest wygenerowanie kompletnej specyfikacji, która w bardzo dokładny sposób opisuje przygotowany obieg; mechanizm znacząco skraca czas trwania projektu poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego sporządzania specyfikacji,
 • implementacja własnych skryptów, które mogą realizować bardzo specyficzne zadania np. integracja z zewnętrznym systemem, osadzanie elementów programistycznych pełniących szereg istotnych funkcji,
 • proste definiowanie warunków sterujących połączeniami pomiędzy konkretnymi zadaniami (połączenia równoległe, wykluczające), 
 • możliwość osadzania elementów programistycznych w ramach procesów (zadania zaplanowane, walidacje na formularzach, kalkulacje), 
 • kompatybilność z mapami stworzonymi we wcześniejszych wersjach edytora.

Każdy nasz Klient wraz z zakupem licencji systemu Plus Workflow w najnowszej wersji 3.1 otrzymuje możliwość korzystania z narzędzia Plus Workflow Editor, dzięki czemu może samodzielnie projektować procesy, bez konieczności ingerencji konsultantów Suncode. Gdyby jednak pojawiła się taka potrzeba, nasi specjaliści oferują szkolenia w wymiarze 4-5 dni z zakresu modelowania procesów w aplikacji PWE. Narzędzie Plus Workflow Editor podobnie jak cały system Plus Workflow, dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej.

Źródło: www.suncode.pl

 

 • odl reklama baner
 • ENOVA365 KWADRAT
 • eqsystembaner

 • snt button 250