ORACLEFirma Oracle ogłosiła dziś dostępność autonomicznej bazy danych w modelu Multiple-VM (wielokrotne maszyny wirtualne) na platformie Oracle Exadata Cloud@Customer. Multiple-VM Autonomous Database umożliwia organizacjom tworzenie i uruchamianie odizolowanych, wysoce dostępnych instancji autonomicznej bazy danych na platformach Exadata Cloud@Customer, na których działają również nieautonomiczne bazy danych Oracle. Pomaga to klientom obniżyć koszty dzięki lepszemu wykorzystaniu infrastruktury i ułatwia adopcję Autonomous Database. Autonomiczna baza danych Multiple-VM jest dostępna bezpłatnie w ramach aktualizacji online dla obecnych klientów Exadata Cloud@Customer.


 REKLAMA 
 enova 
Dzięki autonomicznej bazie danych w modelu Multiple-VM na platformie Exadata Cloud@Customer organizacje mogą tworzyć odizolowane środowiska posiadające różne reguły dostępu, limity i zasady dostępności, aby spełnić wymagania dotyczące ładu korporacyjnego. Programiści aplikacji mogą korzystać z wygodnej, samoobsługowej platformy do tworzenia aplikacji bazodanowych, która obsługuje wszystkie obecnie stosowane typy danych, obciążenia i style programowania. Ponadto autonomiczna baza danych Multiple-VM pomaga zwiększyć produktywność programistów, tworząc prywatne środowisko bazodanowe jako usługę z funkcjami automatycznego dostrajania, skalowania i zarządzania.

Koncentrujemy się na radykalnym uproszczeniu zarządzania danymi dla wszystkich aplikacji opartych na danych, niezależnie od ich złożoności, skali, stopnia newralgiczności, czy wrażliwości” - powiedział Juan Loaiza, wiceprezes Oracle, szef działu Mission Critical Database Technologies. „Dzięki temu, że Autonomous Database działa na tej samej infrastrukturze Exadata Cloud@Customer, co klasyczne bazy danych, klienci mogą łatwo wdrażać nowe bazy autonomiczne oraz aktualizować istniejące bazy danych do wersji autonomicznej, gdy będą na to gotowi.


Wykorzystując infrastrukturę Oracle Exadata w celu zapewnienia wydajności, skalowalności i dostępności, Multiple-VM Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer upraszcza wdrażanie chmurowych baz danych oraz baz danych o znaczeniu newralgicznym. Platforma Exadata Cloud@Customer jest stosowana z powodzeniem przez organizacje na całym świecie – takie, jak Algar Telecom, Caja Los Andes, Deutsche Bank, Lalux, MacMaster University, Maxim's, MoMRAH, n11.com oraz Texas A&M University, w celu szybszego osiągnięcia korzyści z chmury przy niższym poziomie złożoności, ryzyka i kosztów.

Klienci na całym świecie już dziś mogą mieć dostęp do rozwiązania Multiple-VM Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer za pośrednictwem konsoli Oracle Cloud Infrastructure i interfejsów API. Rozwiązanie to zapewnia taki sam komfort użytkowania, co klasyczna chmura publiczna Oracle, ale działa lokalnie w centrum danych klienta, dzięki czemu spełnia wymagania dotyczące rezydencji danych i bezpieczeństwa.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top