Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
Unit4 ogłosił wyniki zakrojonego na globalną skalę niezależnego badania dotyczącego zmian w modelu biznesowym, jakie wprowadzane są przez organizacje zmierzające do modelu ekonomicznego „Wszystko jako Usługa (XaaS)”.


REKLAMA:
snt banner 300
 
 
Spośród organizacji, które wprowadziły zmiany w swym modelu biznesowym, strategii cenowej bądź ofercie produktów lub usług, 72% zwiększyło zasięg oddziaływania poza swój pierwotny rynek, 79% sięgnęło po nowe zagraniczne rynki, a 85% zwiększyło swoje dochody dzięki dokonanym zmianom.

Nowe technologie cyfrowe oraz chmury danych napędzają zmiany w modelach biznesowych przedsiębiorstw na całym świecie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania klientów na proste usługi oparte o subskrypcję online, organizacje modernizują swój model biznesowy i strategię działania, by zapewnić sobie większą wydajność, a także by w nowy sposób zaangażować klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Badanie przeprowadzone na zlecenie Unit4 pokazuje zakres oraz tempo tych zmian w średnich i dużych organizacjach świadczących usługi na całym świecie.

Większość respondentów (78%) wierzy, że XaaS będzie miał wpływ na ich sektor, a 74% osób z tej grupy uważa, że wpływ ten będzie pozytywny. Odpowiednio 85% i 82% przedstawicieli tych grup twierdzi, że ekonomia XaaS wywarła wpływ na oferowane przez nich produkty i usługi, a także na strategie cenowe. 30% z nich nie zaczęło jeszcze wprowadzać zmian w swoim modelu biznesowym, ale planuje uczynić to w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W zestawieniu jest także 9% respondentów, którzy nie planują żadnych zmian. Jedynie 20% badanych organizacji dokonało znaczących zmian w swym modelu biznesowym, a 22% organizacji wprowadziło zmiany w oferowanych produktach i usługach. Zmiany wprowadzone zostały głównie w ciągu ostatnich dwóch lat, choć największe firmy (5000 i więcej pracowników) aż dwukrotnie częściej wprowadzały zmiany w ciągu ostatniego roku.

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły już zmiany w swym modelu biznesowym, w ofercie produktów i usług bądź w strategii cenowej, zaobserwowały znaczne korzyści. 77% zwiększyło współczynnik utrzymania klienta, 75% wprowadziło lepszą standaryzację produktów i usług, a 80% twierdzi, że wprowadziło bardziej spersonalizowaną sprzedaż.

Ogółem, 21% badanych organizacji z sektora usług przeszło w całości na model wyceny w oparciu o subskrypcję, zaś 52% wprowadziło ten model częściowo. Ponad dwie trzecie (69%) członków zarządów i prezesów zarządów spodziewa się zmodernizować swą strukturę przychodów w ciągu najbliższych trzech lat. Jednocześnie 47% wszystkich respondentów uważa, że spóźnili się z wprowadzeniem zmian, a 41% sądzi że jest w tyle za konkurencją. 41% badanych winy za niedostosowanie się do ekonomii XaaS upatruje w infrastrukturze technologicznej swojej firmy, uważając ja za niewystarczającą. Z kolei 60% respondentów wprowadzających zmiany zgadza się, że inwestowanie w technologię otworzyło przed nimi nowe możliwości.

Nie powinno być zaskoczeniem, że najstarsze organizacje (liczące ponad 15 lat) reprezentują najbardziej konserwatywne podejście do wprowadzania zmian. Młodsze firmy chętniej wprowadzają duże zmiany do swych modeli biznesowych oraz strategii cenowych w zestawieniu ze starszymi (które częściej dokonują mniejszych zmian).
Wiemy, że technologia napędza zmiany w świecie biznesu, ale trudniejsze jest oszacowanie skali jej wpływu - mówi Stephan Sieber, prezes zarządu Unit4. „Nasze badania pokazują, że organizacje z sektora usług na nowo definiują sposób dostarczania swojego produktu tak, by wykorzystywać nadarzające się okazje i uzyskiwać wyraźne korzyści wskutek podejmowanych działań”. Dzisiejsza technologia potrafi o wiele więcej niż kiedykolwiek wcześniej i odegra kluczową rolę we wspieraniu działań modernizacyjnych.
Badanie przeprowadzone zostało przez DJS Research w kwietniu 2018 r. na grupie 245 najważniejszych osób w zarządach firm z sektora usług, zatrudniających ponad 250 pracowników i mających siedzibę w USA, Wlk. Brytanii, Australii, Singapurze, Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Wyniki badania zostały przedstawione w skróconej formie w infografice. Raport z badań dostępny jest na życzenie.

Źródło: www.umit4.pl

PODOBNE


 

  • odl reklama baner
  • ENOVA365 KWADRAT
  • eqsystembaner

  • snt button 250