IFS

IFS Applications wspomaga procesy biznesowe w Grupie Paradyż od roku 2002. Dlaczego już wtedy zdecydowano się na wdrożenie systemu ERP?

Grupa Paradyż swoje pierwsze kroki w produkcji płytek stawiała na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początki to niewielka produkcja w zakładzie w Opocznie, później dołączył do Grupy zakład w Wielkiej Woli koło Paradyża. Taką ilość produkcji w tych dwóch zakładach produkcyjnych można było obsłużyć w sposób tradycyjny, za pomocą ręcznej rejestracji produkcji i ręcznej sprzedaży.

 REKLAMA 
 enova 

Jednak z chwilą podjęcia decyzji o budowie kolejnego zakładu produkcyjnego, tym razem w Tomaszowie Mazowieckim, Zarząd firmy zdał sobie sprawę, że tradycyjny sposób zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności zarządzania produkcją i sprzedażą, nie będzie wystarczający. Podjęto wówczas decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP, który połączy trzy zakłady w całość. W 2002 roku dokonaliśmy wyboru systemu IFS Applications 2003, który uruchomiliśmy produkcyjnie w roku 2003.
W jaki sposób - na przestrzeni tych kilkunastu lat - technologie informatyczne przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstwa?
Od tamtego momentu możemy mówić o ciągłym rozwoju organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Informatyka cały czas pomaga nam w zarządzaniu organizacją, w podejmowaniu decyzji od poziomu operacyjnego, aż do decyzji strategicznych. Nie trzeba chyba już nikogo dzisiaj przekonywać do znaczenia informatyki w każdej organizacji, a szczególnie w sektorze produkcyjnym. Zdajemy sobie sprawę, że bez wsparcia informatycznego moglibyśmy zatrzymać się na poziomie produkcji kilkuset tysięcy m2 płytek rocznie, a tak cały czas się rozwijamy. Informatyka w przemyśle to nie tylko narzędzia wspomagające zarządzanie, to również automatyka procesów produkcyjnych czy logistycznych. Jednak sercem ogólnie pojętych systemów informatycznych w naszej branży, również w naszej organizacji, pozostaje system klasy ERP. Od roku 2010 wykorzystujemy wersję IFS Applications 7.5. Obecnie pracujemy już nad analizą przedwdrożeniową najnowszego rozwiązania IFS, jakim jest wersja 9.

W 2016 r. w Grupie Paradyż doszło do zmiany właścicielskiej. Obecnie Grupa Paradyż jest własnością rodziny Tępińskich. Współwłaściciele firmy to: Stanisław Tępiński, który jest jednocześnie Prokurentem i doradcą Zarządu, Adam Tępiński, Prezes Zarządu, oraz Anna Tępińska-Marcinek, która pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Firma kierowana jest przez Zarząd, w skład którego, poza współwłaścicielami, wchodzą: Paweł Łuczka, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji oraz Piotr Tokarski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu.

W opracowanej i zatwierdzonej strategii rozwoju Grupy znalazło się między innymi wdrożenie nowej wersji IFS Applications 9.
Jakie obszary działalności firmy obejmuje IFS Applications?
Od 2002 roku firma IFS jest dla nas niezwykle istotnym partnerem. Wspólnie z konsultantami IFS poszukujemy i wdrażamy rozwiązania, które poprawiają jakość naszej pracy, zmniejszając jej nakłady na poziomie operacyjnym poprzez coraz szerszą automatyzację procesów. Dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym mamy możliwości pozyskiwania online analiz związanych z bieżącą i historyczną produkcją czy analiz finansowo-księgowych. W Grupie Paradyż wykorzystujemy szereg modułów funkcjonalnych systemu IFS Applications, które pomagają nam w działalności. Są to: IFS Produkcja, IFS Remonty, IFS Sprzedaż, IFS Kadry i Płace, IFS Kontrola Jakości, IFS Zakupy, IFS Finanse i Kontroling, IFS Magazyn i WMS. Każde z tych rozwiązań ma dla nas ogromne znaczenie. Co istotne, system IFS Applications umożliwia współpracę z innymi zewnętrznymi systemami, których niemało mamy zaimplementowanych.
Plany na przyszłość?
Każda wersja IFS Applications wnosi dla nas coś nowego. Kiedy wdrażaliśmy wersję IFS Applications 2003, wszystkie zakłady traktowane były jako całość. Wersja IFS Applications 7.5 umożliwiła nam wprowadzenie rozliczeń każdego zakładu oddzielnie, co wykorzystujemy od 2010 roku. Pojawiła się również funkcjonalność zarządzania magazynem WMS. Najnowsza wersja, którą przygotowujemy do wdrożenia — IFS Applications 9 — pozwoli nam szerzej to narzędzie wykorzystywać. Część operacji będzie można wykonywać zdalnie przy użyciu smartfona czy dowolnego komputera. Nowa wersja pozwoli nam również na zmniejszenie liczby rozszerzeń.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Kontrola przepływów finansowych na poziomie całej Grupy
 • Integracja wszystkich obszarów działania firmy
 • Szybki dostęp do informacji operacyjnej i zarządczej 
 • Możliwość prowadzenia wielokierunkowych analiz
 • Skrócenie cyklu decyzyjnego
 • Usprawnienie procesu dystrybucji 
 • Obniżenie kosztów magazynowych

MODUŁY IFS APPLICATIONS™:
 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Produkcja
 • IFS Remonty
 • IFS Zasoby Ludzkie 
 • IFS Płace 
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją 
 • IFS Projekt
 • IFS Zarządzanie Jakością 
 • IFS WMS

Rozwiązania uzupełniające:
 • IFS/Obsługa Palet
 • IFS/Sprzedaż Detaliczna 
 • IFS/Premie Dilerskie

Liczba użytkowników: 370

Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top