L-SYSTEMSFirma L-Systems podjęła się zbudowania systemu zarządzania produkcją innowacyjnego w skali światowej. Innowacyjny system, który niebawem znacznie ułatwi pracę wielu przedsiębiorstwom, jest tworzony w Polsce w pilskiej oraz poznańskiej siedzibie firmy. Realizacje projektu wspiera Polska Akademia Nauk, która pokłada duże nadzieje w projekcie. Poznajcie Multi-Robota!


 REKLAMA 
 enova 


Czym jest Multi-Robot?

Multi–Robot, to oparty o koncepcję agentów, innowacyjny system do zarządzania produkcją. Projekt jest realizowany w oparciu o nowe podejście do programowania- programowanie agentowe. Agenty można określić jako autonomiczne, wyspecjalizowane w pewnych działaniach programy, które w podejściu L-Systems nie tylko wykonują proste czynności, ale także uczą się, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji. Agenty komunikują się z sobą, podejmują decyzje w oparciu o zdobytą wiedzę i ustalają właściwe działania Takie rozwiązanie może znacznie usprawnić procesy produkcyjne w zakładach przemysłowych, zwiększając ich wydajność, jakość i terminowość.

Jakie rozwiązuje problemy w przedsiębiorstwie produkcyjnym?

System będzie obsługiwał i rozwiązywał typowe zdarzenia występujące podczas procesu produkcji. W znacznym stopniu pozwoli przyspieszyć i usprawnić działania wielu firm, a planując serwisowanie sprzętu- utrzyma ciągłość produkcji. Warto dodać, że nasz system agentowy pracuje 24 godziny na dobę, w przeciwieństwie do pracowników, którzy nie zawsze są dostępni w zakładach.

Innowacyjne, ciekawe rozwiązanie patrzące w przyszłość - mówi dr hab. Marcin Paprzycki z Zakładu Systemów Inteligentnych Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.


Multi- Robot powinien bardzo łatwo zaadaptować się do przyszłych zmian w branży. Kolejna rewolucja przemysłowa opiera się głównie na wykorzystaniu postępów w programowaniu oraz wymianie danych, a analizy wskazują, że systemy agentowe staną się systemami dominującymi.

Z jakimi systemami będzie mógł pracować?

Multi- robot w swoim założeniu ma być niezależny od używanego przez klienta systemu. Zakłada się możliwość integracji z każdym system ERP jakiego używa dana firma. Ma przejmować dane z tych systemów i planować wykonanie niezbędnych procesów produkcyjnych uwzględniając zmieniające się warunki realizacji i organizacji całego procesu produkcyjnego.

Kiedy planowane są pierwsze testy produkcyjne?

W trzecim kwartale 2021 r. zostaną zakończone prace nad prototypem Multi-Robota. Następnie zaplanowano weryfikację, demonstrację i uzyskanie ostatecznej formy technologii systemu. Wersja komercyjna, będzie prawdopodobnie dostępna pod koniec przyszłego roku.

Źródło: www.l-systems.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top