Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Od 15 października przez dwa tygodnie spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będą mogły sprawdzić, czy ich próbnie przygotowane roczne sprawozdania finansowe spełniają wymogi Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF). Komisja Nadzoru Finansowego udostępni środowisko testowe umożliwiające walidację zgodności z formatem ESEF otagowanych raportów rocznych.


REKLAMA:
KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP
 
 
Do właściwego opracowania sprawozdania według wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych konieczne jest narzędzie informatyczne, które pozwoli taki plik przygotować. Comarch wprowadził już do swojej oferty dedykowaną aplikację – Comarch ESEF. Korzysta z niej ponad trzydzieści spółek giełdowych m.in.: Apator S.A., APS Energia S.A., Erbud S.A., Korporacja KGL S.A., Master Pharm S.A., Unimot S.A., P.A. Nova S.A. Vigo System S.A. czy też X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Comarch również przekształcił skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 do formatu iXBRL przy użyciu aplikacji Comarch ESEF.

Na Comarch ESEF zdecydowały się także pierwsze spółki z Hiszpanii i Niemiec m.in. DRESTATE Services GmbH.

Obowiązek przygotowywania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych w formacie ESEF dotyczy raportów rocznych za okres sprawozdawczy, rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku lub później. W praktyce oznacza to, że pierwsze raporty w standardzie XBRL muszą zostać przygotowane na początku roku 2021. Dlatego już teraz należy zapoznać się z zapisami przepisów i przygotować procesy w firmie pod te zmiany.

ESEF w pigułce

Wprowadzenie obowiązku raportowania w formacie ESEF pozwoli na standaryzację raportów spółek giełdowych działających na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi przepisami dane zamieszczane w skonsolidowanych sprawozdaniach sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), będą musiały być znakowane przy użyciu języka znaczników XBRL (tagowanie). Znakowanie odbywa się przez wykorzystanie zbioru pojęć zawartych w taksonomii, czyli słowniku pojęć bazującym na MSSF. W ten sposób dane z raportu przygotowanego przez spółkę np. z Francji będą oznaczone w taki sam sposób jak informacje zawarte w raporcie firmy np. z Polski.

Sprawozdania XBRL będą dostępne w formie elektronicznej i będzie je można przeglądać w przeglądarce internetowej dzięki wykorzystaniu specyfikacji standardu inline XBRL (iXBRL).

Raportowanie w ESEF przyniesie szereg korzyści dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego, ponieważ uszeregowane dane finansowe będą miały większą użyteczność. Inwestorzy i analitycy giełdowi uzyskają dostęp do ustrukturyzowanej informacji i analiza finansowa spółek giełdowych przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi stanie się znacznie prostsza. A firmy przy użyciu odpowiedniego narzędzia informatycznego będą mogły między innymi uporządkować pozycje w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującą taksonomią – mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ERP.


Do właściwego sporządzenia raportu niezbędne jest narzędzie informatyczne, które umożliwi generowanie plików według nowych wytycznych. Comarch wprowadził już do oferty dedykowaną aplikację Comarch ESEF. System dostępny jest w wersji chmurowej oraz stacjonarnej. Można skorzystać też z wersji demo aplikacji, która jest wyposażona w podstawowe funkcjonalności niezbędne do przygotowania raportu.

Co ma pod maską Comarch ESEF

Aplikacja Comarch ESEF posiada niezbędne funkcjonalności do przygotowania sprawozdania finansowego przy zachowaniu wytycznych ESEF. Użytkownicy mogą importować dane do systemu z przygotowanego wcześniej dokumentu zapisanego w formacie DOCX lub PDF. Od momentu importu sprawozdania, wszystkie czynności związane z przygotowaniem raportu można wykonywać bezpośrednio z poziomu aplikacji. System umożliwia edycję danych (wraz możliwością aktualizacji danych z arkusza kalkulacyjnego) oraz edycję związaną z tagowaniem, a także zarządzanie raportem finansowym.

Oprogramowanie posiada wbudowany zbiór najnowszych znaczników taksonomii ESEF, czyli słownika pojęć służących do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL. Można je przypisywać do danych w sprawozdaniu finansowym, a sam słownik w prosty sposób uzupełniać o nowe rozszerzenia. Dodatkowo raport można przeszukiwać w intuicyjny sposób przy użyciu drzewa taksonomii lub poprzez wyszukiwarkę. Raz oznaczone dane mogą być przenoszone na dokumenty przygotowywane w kolejnych latach.

Narzędzie Comarch jest dostępne przez przeglądarkę internetową. W ten sposób poszczególne osoby z działu raportowania finansowego mają szybki, i co najważniejsze, bezpieczny dostęp do danych sprawozdawczych bez konieczności instalacji oprogramowania na każdym urządzeniu.

Źródło: www.comarch.pl

 

  • odl reklama baner
  • l systems wysuwany2019
  • ENOVA365 KWADRAT