Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
SAGRA  - SFA, CRM, Business IntelligenceGrupa Vox to wyjątkowy przykład firmy z branży budowlanej, która rzeczywiście zarządza sprzedażą mobilną. Wykorzystując rozwiązanie informatyczne oparte na systemie Emigo, Grupa Vox na bieżąco dostosowuje taktykę sprzedaży do zmieniającego się popytu, stanów magazynowych i działań konkurencji.
REKLAMA:
snt banner 300
 
Zarządzanie sprzedażą wymaga systematycznej wymiany informacji między przedstawicielami handlowymi i kierownictwem sprzedaży na wszystkich szczeblach. Przedstawiciele potrzebują wiedzieć, co mają sprzedawać, komu i na jakich warunkach. Z kolei kierownictwo potrzebuje bieżących informacji z rynku, by mieć obraz całości sytuacji i móc podejmować właściwe decyzje.

Znaczenie sprawnej wymiany informacji i jej skutki dla obrotów i marż widać wyjątkowo dobrze na przykładzie Grupy Vox, jednego z wiodą-­‐ cych na polskim rynku producenta i dystrybutora materiałów budowlanych (Vox Składy Budowlane) i wykończeniowych (Vox Profile). Wiosną 2008 r. Grupa Vox postanowiła wdrożyć system informatyczny, mający odzwierciedlić zmiany w ofercie i modelu biznesowym firmy, a także ułatwić i wesprzeć dalszy wzrost.

W ramach pilotażu ograniczonego do jednej spółki – Vox Profile, Grupa wdrożyła rozwiązanie wspomagające sprzedaż mobilną, oparte na systemie Emigo szczecińskiej firmy Sagra Technology. Wyniki pilotażu już po kilku miesiącach były tak zachęcające, że podjęto decyzję o rozszerzeniu wdrożenia systemu na całą Grupę – nie tylko w Polsce, ale także w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, a także na Litwie i w Estonii.

MNIEJ WYSIŁKU, WIĘCEJ EFEKTÓW

Zasadniczym celem wdrożenia nowego systemu było podniesienie sprawności procesów sprzedaży. Grupa Vox chciała w szczególności zautomatyzować proces przyjmowania zamówień, aby przedstawiciele mogli w pełni wykorzystać czas wizyt u klientów. System Emigo jest w tym względzie bardzo pomocny – m.in. podpowiada ilości na podstawie zamówień historycznych i automatycznie wysyła zamówienia do dystrybutora, nade wszystko jednak, całkowicie automatyzuje raportowanie sprzedaży.

Dzięki systemowi Emigo przedstawiciele nie muszą już codziennie odwiedzać dystrybutorów. Ofertę, promocje, ceny i stany magazynowe mają pod ręką, zamówienia wysyłane są na bieżąco, a raportowanie sprzedaży odbywa się całkowicie automatycznie. W rezultacie, każdy przedstawiciel każdego dnia odbywa kilka wizyt więcej, niż dotychczas, a to wyraźnie przekłada się na wyniki – ich osobiste i firmy jako całości – podkreśla Tomasz Szkutnik, Dyrektor Sprzedaży w Grupie Vox.
RÓŻNE MODELE, JEDEN STANDARD

Drugim istotnym celem wdrożenia było uporządkowanie oferty, seg-­‐ mentacji i cenników, a także standaryzacja procedur. Emigo pozwoliło Grupie Vox wprowadzić jednolite procedury wizyt u klientów, jednolite mechanizmy generowania i rozliczania promocji, spójne cenniki i grupy rabatowe w skali całego kraju. Celem było także to, by – przy bardzo dużej liczbie pozycji asortymentowych – przedstawiciele mogli łatwo zorientować się, jakie promocje firma aktualnie proponuje klientom w poszczególnych segmentach.
Na przestrzeni kilku lat nasza oferta produktowa bardzo się rozrosła i dziś jest to przeszło dwa tysiące pozycji asortymentowych. Oferta jest przy tym dość różnorodna i jej poszczególne obszary wymagają różnego podejścia do sprzedaży i promowania. Chcieliśmy w jednym systemie ustandaryzować grupy produktowe i procedury, ale jednocześnie zachować różnice w modelach sprzedaży. W typowym rozwiązaniu to bardzo trudne, tymczasem system Emigo nam to umożliwił – wyjaśnia Tomasz Szkutnik, Dyrektor Sprzedaży w Grupie Vox.
ELASTYCZNOŚĆ W WIELU WYMIARACH

Grupie Vox zależało na rozwiązaniu do zarządzania sprzedażą, które umożliwiłoby lepsze dopasowanie oferty i cen do segmentów klientów i specyfiki rynków lokalnych. Z natury rzeczy jest to proces, stąd Grupa potrzebowała narzędzia elastycznego, nadającego się do częstego wprowadzania zmian w procesach sprzedaży, strukturze organizacji sprzedaży oraz taktyce walki o klientów na poszczególnych rynkach.
W Emigo znaleźliśmy elastyczność w wielu wymiarach. Przede wszyst-­ kim, możemy samodzielnie, bez udziału dostawcy, zmieniać strukturę organizacji sprzedaży, uprawnienia grupowe, zarządzać segmentacją, zmieniać definicje procesów itd. W ten właśnie sposób powstała nowa dywizja, zajmująca się podłogami litymi z drewna egzotycznego. Dzięki Emigo, droga od pomysłu biznesowego do realizacji w praktyce bardzo się skraca, co trudno przecenić – opowiada Tomasz Szkutnik.
Wielką zaletą Emigo okazały się ankiety. Pracownicy działu sprzedaży mogą je samodzielnie projektować i rozsyłać do przedstawicieli. Wyniki są scalane automatycznie.
Znaczenie ankiet rośnie. Do tej pory robili-­ śmy je na papierze, ale scalanie wyników było bardzo żmudne i zwykle zbyt późno. Ankiety elektroniczne udostępniają dane na bieżąco i scalają wyniki całkowicie automatycznie. Jeśli podejrzewamy, że na rynku coś się dzieje, ankiety pozwalają nam szybko ustalić fakty – mówi Tomasz Szkutnik.
TEN SYSTEM, TA RÓŻNICA

Dzięki Emigo przedstawiciele handlowi Grupy Vox pracują efektywniej – przynoszą firmie większe obroty i zysk. Nie dlatego, że szybciej jeżdżą lub mówią, ale dlatego, że ich praca jest lepiej zorganizowana. Czynno ści pracochłonne, jak sprawdzanie promocji, stanów magazynowych, aktualnych cen itp., zostały zautomatyzowane i odbywają się w tle. Inne czynności, jak raportowanie sprzedaży, czy potwierdzanie zamówień przez telefon – zostały całkowicie wyeliminowane.

System zapewnia Grupie Vox bieżącą komunikację w ramach całej or ganizacji sprzedaży. Przedstawiciele na bieżąco widza w systemie kom pletną ofertę, stany magazynowe i ceny, a także wszystkie promocje dotyczące ich rynku, klientów bądź celu sprzedażowego. Kierownictwo ma zaś bieżący (nawet w czasie rzeczywistym) podgląd rzeczywistej sy tuacji w całym kraju.
Do tej pory opieraliśmy się na danych o rynku, zbieranych przez firmy zewnętrzne, a także własnych szacunkach kroczących. Dziś sami zbie ramy dane samodzielnie i na bieżąco. Różnica jest zasadnicza. Decyzje opierają się na faktach, a nie domysłach – podkreśla Tomasz Szkutnik.
W wyniku wdrożenia, już po kilku miesiącach użytkowania systemu Grupa Vox zwiększyła sprzedaż średnio o ok. 15% w głównych grupach asortymentowych.
System Emigo realnie zwiększył nasze obroty i pozwolił nam lepiej dostosować ofertę i ceny do poszczególnych segmentów rynku. Wiemy co dzieje się na rynku, u konkurencji i w kanale dystrybucji – nie z opóźnieniem i szacunkowo, lecz na bieżąco i dokładnie. A jeśli trzeba wprowadzić zmiany, nie musimy dzwonić do dostawcy. Tego typu zmiany wykonujemy w systemie samodzielnie – pointuje Tomasz Szkutnik.
Źródło: www.sagra.pl

 

  • odl reklama baner
  • ENOVA365 KWADRAT
  • eqsystembaner

  • snt button 250