Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

REKLAMA:
KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP
 

Temu może sprzyjać wzrost produktywności, nawet jeśli jest realizowany przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. W mniejszych firmach procesy wymagające usprawnienia można określić bez pomocy dodatkowych narzędzi, jednak w bardziej rozbudowanych organizacjach jest to praktycznie niemożliwe.

W czasach spadku koniunktury wysoko cenione są systemy IT zwiększające przychody oraz optymalizujące koszty. Dlatego też obecnie tak dużym powodzeniem cieszą się standardowe systemy ERP i do obsługi klienta, a mniejszą złożone systemy ?pod klucz?, szczególnie w obszarze back-office?owym, nie mającym bezpośredniego przełożenia na sprzedaż. Od dawna przecież wiadomo, że dobrze skonfigurowany system ERP może być źródłem oszczędności dla dowolnego przedsiębiorstwa, a dodatkowo pozwala szybciej i w bardziej elastyczny sposób podejmować decyzje. To ważne, bo w czasach recesji zmiany organizacyjne wynikające z prawidłowego wykorzystania zgromadzonych przez firmy informacji o biznesie mogą być najtańszą metodą rozwoju. A zmiany te są konieczne chociażby dlatego, że pośpieszne lub nie do końca przemyślane działania, mające na celu szybkie zdobywanie kolejnych klientów w czasach prosperity najczęściej prowadzą do chaosu organizacyjnego. W czasach kryzysu najważniejsze staje się natomiast utrzymanie istniejących odbiorców i nie oddanie ich konkurencji.

W ciągu ostatnich kilku lat inwestycje w sprzęt IT rosły bardzo dynamicznie, co oznacza, że wiele firm zdążyło się już zaopatrzyć w komputery stacjonarne, monitory ciekłokrystaliczne, notebooki czy drukarki, które mogą wydajnie pracować przez kilka najbliższych lat. Teraz mogą więc one skupić się na zakupie oprogramowania biznesowego, takiego jak ERP, które daje nieocenione korzyści zwłaszcza w czasach kryzysu. Z kolei te firmy, które mają już system ERP powinny inwestować w moduły, które zwiększą jego możliwości. Wśród najczęściej wskazywanych są rozwiązania do zarządzania procesem sprzedaży oraz zarządzania zakupami, bo pozwalają one na ujednolicenie procesu zakupów, a także skorzystanie z efektu skali, istotnego zwłaszcza w przypadku firm o rozproszonej infrastrukturze. Warto też skoncentrować się na lepszym wykorzystaniu i rozwoju modułów usprawniających zarządzanie finansami oraz funkcjonalności z zakresu CRM, SCM i HR. Z drugiej strony firmy, które zdecydują się na odważne działania konkurencyjne będą musiały dysponować narzędziami umożliwiającymi prowadzenie szczegółowych analiz informacji pochodzących z rynku.

Stosowanie narzędzi klasy Business Intelligence (BI) pozwala na lepsze poznanie preferencji klientów oraz analizowanie wyników sprzedaży w celu eliminowania mniej dochodowych produktów. Analizy tworzone na podstawie informacji agregowanych przez systemy ERP często są podstawą większości inicjatyw biznesowych w wielu firmach. Przydatne mogą okazać się też najprostsze nawet rozwiązania umożliwiające szacowanie ryzyka operacyjnego i ograniczania ewentualnych zagrożeń, wynikających z problemów firm znajdujących się w obrębie wspólnego łańcucha dostaw. Jest bowiem bardziej niż pewne, że kryzys gospodarczy przyczyni się do zacieśnienia powiązań między organizacjami skupionymi w ramach konkretnych łańcuchów dostaw ze względu na to, że wymiana usług i integracja procesów może przyczynić się do osiągania dodatkowych korzyści i wspólnych synergii.

A na jaki system ERP się zdecydować? Powinien być wystarczająco skalowalny i elastyczny, by wspomniane zmiany procesowe umożliwiać, powinien umożliwiać w prosty sposób generowanie raportów, mieć maksymalnie uproszczony interfejs obsługi i być dostępnym przez przeglądarkę internetową. Dobrze by też było, by był zaprojektowany w architekturze SOA. Wreszcie powinien dać się szybko wdrożyć, pozwalać na proste modyfikacje bez konieczności ingerencji w kod źródłowy i być intuicyjny dla użytkownika. A to oznacza, że powinien pochodzić od dostawcy o uznanej renomie na rynku.

Źródło: www.hogart.pl

PODOBNE


 

  • odl reklama baner
  • l systems wysuwany2019
  • ENOVA365 KWADRAT