Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Cyfrowa transformacja staje się najwyższym priorytetem dla większości przedsiębiorców ze wszystkich sektorów. Tempo jej wdrażania może być różne w poszczególnych branżach, ale ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i przetrwania organizacji.


REKLAMA:
KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP
 
 
Z raportu IDC przeprowadzonego na zlecenie Infor, wynika, że aż 73% ankietowanych firm uważa, że cyfrowa transformacja jest warunkiem koniecznym, aby przetrwać lub nie zostać na marginesie. IDC definiuje transformację cyfrową jako przekształcanie procesu decyzyjnego za pomocą cyfrowych technologii oraz wykorzystywanie nowych źródeł innowacji do poprawy jakości świadczonych usług, konkurencyjności oraz wyników finansowych. Jednym słowem transformacja cyfrowa nie jest inicjatywą technologiczną - jest strategią biznesową.

Co więcej, jest to podróż, która musi być zoptymalizowana zarówno pod kątem krótko, jak i długoterminowym. Nie jest to proste zadanie, nie istnieje także gotowe rozwiązanie, które nagle przekształci firmę produkcyjną w wydajne przedsiębiorstwo cyfrowe. Zwykle jest to proces obejmujący wiele etapów, zewnętrznych ekspertyz, inwestycji i zaangażowania na najwyższym poziomie. Aby osiągnąć status cyfrowego przedsiębiorstwa firmy muszą przejść przez kilka etapów: 1) ustalenie priorytetów, celów i strategii, 2) tworzenie zespołów z precyzyjnym podziałem ról, 3) optymalizowanie możliwości rynkowych, 4) wdrażanie i jednoczesna kontrola ryzyka, 5) ewaluacja i doskonalenie. Każde z tych 5 kroków jest tylko punktem wyjścia w całej podróży do transformacji cyfrowej. Każda konkretna branża produkcyjna ma niewątpliwie własne, specyficzne i konieczne kroki, które należy podjąć, aby tę podróż ukończyć z sukcesem. Badania IDC pokazują, że firmy z jasną strategią (ponad 35%) i silnym przywództwem (34%) będą w lepszej sytuacji, aby odnieść sukces. Z kolei wśród wyzwań związanymi z cyfrową transformacją znalazły się m.in. konieczność przekształcenie modelu biznesowego (32%) oraz nieaktualne struktury organizacyjne (27%).

Transformacja cyfrowa a nowe oblicze systemów ERP

Polscy przedsiębiorcy także widzą potrzebę zmian i wcześniej czy później będą musieli przejść transformację cyfrową. Obecne systemy informatyczne, które przestały spełniać oczekiwania i spowalniają proces decyzyjny w firmie, ograniczają także możliwości dostosowania produktów do potrzeb rynku. W wielu przypadkach barierą jest nie tyle brak świadomości tego, że należy się przestawić na rozwiązania cyfrowe, ile brak środków na inwestycje. Aby dokonać skutecznych przekształceń w funkcjonowaniu firmy cyfryzacja musi być czymś więcej niż tylko jednorazową inicjatywą.

Transformacja cyfrowa niewątpliwie przyczynia się do rozwoju rozwiązań ERP. Przedsiębiorstwa produkcyjne zauważają, że starsze narzędzia IT nie pozwalają im na wejście do cyfrowego świata. Nowoczesne rozwiązania ERP wykorzystujące chmurę są kluczem do utrzymania konkurencyjności i pozycji na rynku. Wśród kluczowych obszarów należy także wymienić Data Science, analizę predyktywną i zdolność do zbierania oraz sortowania ogromnych zasobów danych pochodzących z inteligentnych czujników. Nowoczesne rozwiązania ERP wykorzystywane w chmurze charakteryzują się szybkim zwrotem z inwestycji. Wdrożenie trwa miesiące, nie lata, dzięki czemu przedsiębiorcy są w stanie szybciej osiągać planowane korzyści. Wszystkie firmy produkcyjne, od sektora MŚP po duże przedsiębiorstwa, skorzystają na bardziej efektywnych procesach i zautomatyzowanych czynnościach. Oszczędność wynikającą z wykorzystania rozwiązań ERP będzie wartością dla każdej organizacji dążącej do wzrostu i optymalizacji procesów.

Specjalizowane pod kątem każdej branży systemy ERP będą wspierały firmy produkcyjne w wychodzeniu naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów, którzy oczekują szybkości, wartości, pozytywnych doświadczeń zakupowych oraz wysoce personalizowanych produktów. Także w sektorze B2B podejście zorientowane na klienta staje się coraz ważniejsze – dla przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucji jest to szansa na wyróżnienie się na tle silnej konkurencji. Rozwiązania ERP w chmurze dają firmom elastyczną pojemność, której potrzebują one do gromadzenia ogromnych zasobów danych wygenerowanych przez czujniki. Łatwość i szybkość wdrożenia rozwiązań chmurowych daje firmom produkcyjnym zwinność, która jest im bardzo potrzebna. Dodatkowym aspektem jest fakt wyposażenia chmurowych rozwiązania ERP w inteligentne narzędzia, które bazują na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, łącząc zarówno elastyczność chmury, jak i możliwości zaawansowanej analityki biznesowej. W ten sposób umożliwiają firmom sprawną i szybką digitalizację, ale do optymalnego działania potrzebują odpowiednich zasobów danych. Głównym wyzwaniem jest nie tyle zdobywanie danych, ile odpowiednie ich przetwarzanie i wykorzystanie właściwych narzędzi, żeby wykreować dodatkową wartość dla klientów. Tutaj z pomocą przychodzą nam właśnie rozwiązania w chmurze, które scalają wszystkie nowoczesne technologie w taki sposób, żeby były dostępne do szybkiej adaptacji i przynosiły szybkie, wymierne efekty naszym klientom, szczególnie w przemyśle.

Źródło: infor

PODOBNE


 

  • odl reklama baner
  • l systems wysuwany2019
  • ENOVA365 KWADRAT