Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Za pomocą funkcjonalności macierzy przezbrojeń w proALPHA ERP, planiści mogą zrealizować swoje zadanie i planować produkcję w taki sposób aby wynik ich pracy przełożył się na pogodzenie wyznaczonych terminów realizacji z maksymalną efektywnością kosztową.


REKLAMA:
KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP
 
Wykorzystując macierz przezbrojeń, planiści mogą planować produkcję w taki sposób aby ilość przezbrojeń wstrzymujących produkcję była jak najmniejsza i pozwalała na realizację zleceń zgodnie z zakontraktowanymi terminami. W module APS systemu proALPHA istnieje możliwość określenia kar i czasów przezbrojeń w kontekście dowolnej operacji po sobie następujących.

Kryteria macierzy przezbrojeń i jej budowa w systemie proALPHA

Moduł APS systemu ERP do zarządzania w firmach produkcyjnych proALPHA definiuje następujące kryteria dla macierzy przezbrojeń:

  • Numer artykułu – to kryterium, które pozwala na łączenie operacji wykonywanych w ramach tych samych artykułów.
  • Listwa cech artykułu – Moduł APS w systemie proALPHA pozwala na przypisywanie dowolnych cech wraz z wartościami do każdego artykułu w nim zdefiniowanego. Cechy te posłużą nam do późniejszej optymalizacji procesu produkcyjnego, czyli zaplanowania operacji na danej maszynie w taki sposób aby artykuły o identycznych cechach były zawsze produkowane razem co zmniejsza ilość wymaganych przezbrojeń (np. ten sam kolor, rozmiar czy kształt)
  • Pozycje struktury – pozwala na optymalizację produkcji dzięki możliwości wspólnego kolejkowania do wykonania artykułów wykonywanych z tych samych materiałów, co minimalizuje ilość wymaganych przezbrojeń związanych ze zmianą wykorzystywanego surowca.
  • Zasoby (narzędzia) – to kryterium umożliwia kolejkowanie po sobie operacji, do wykonania których można użyć tych samych maszyn czy też narzędzi.
  • Klasa aktywacji (cecha operacji technologicznej) – za pomocą klasy aktywacji istnieje możliwość optymalizowania produkcji ze względu na cechy, które przypisane są do danych operacji technologicznych.
Maksymalna efektywność kosztowa dzięki macierzy przezbrojeń

Każda maszyna może posiadać inne kryteria optymalizacyjne, dlatego producent systemu proALPHA przewidział możliwość przypisywania do każdego zasobu produkcyjnego indywidualnie zaprojektowanej macierzy przezbrojeń.

Budując macierz przezbrojeń należy wprowadzić punkty karne oraz procent normatywnego czasu pracy TPZ dla każdej istniejącej kombinacji kryteriów. Punkty karne są wykorzystywane przez system ERP do optymalizacji sekwencji, zaś procent normatywnego czasu pracy TPZ do wyliczenia czasu przezbrojenia maszyny. Dla wielu wartości w macierzy wszystkie punkty karne sumują się, zaś za procent normatywnego czasu pracy TPZ przyjmuje się jego największą wartość występującą w danym zbiorze.

Źródło: www.proalpha.pl

PODOBNE


 

  • odl reklama baner
  • l systems wysuwany2019
  • ENOVA365 KWADRAT