Elektroniczny obieg dokumentów w handlu
Hsuncode logoandel to sektor gospodarki, który jest najbardziej podatny na zmiany. Przedsiębiorstwa handlowe, aby zostać liderem na rynku, muszą nieprzerwanie śledzić trendy zarówno w zachowaniu klientów, jak i w zakresie technologii usprawniającej ergonomię ich pracy.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Głównym celem firm handlowych jest generowanie zysku. Aby to umożliwić, firmy działające zarówno w przestrzeni B2C, jak i B2B muszą stale inwestować w nowe technologie. Zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami typu EOD, RPA i low-code to pierwszy krok w kierunku automatyzacji wielu procesów biznesowych.

Agnieszka Ścisło w swoim artykule naukowym pod tytułem „Rynek internetowych platform zakupowych dla małych i średnich przedsiębiorstw” zauważyła, że wykorzystanie przez przedsiębiorstwa rozwiązań IT w procesach, pomaga usprawnić wybrane elementy cyklu zakupowego. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na narzędzia, które automatyzują rozliczenie transakcji, przesyłanie klientom faktur oraz analizują zebrane podczas całego procesu zakupów dane dotyczące klientów sklepu. Istnieją rozwiązania, które wspierają proces pozyskiwania dostawców i ofert od początku (identyfikacji popytu) aż do samego końca (podpisania umowy).

Jak podaje wspomniany artykuł, od systemów wspierających internetowe platformy zakupowe wymaga się między innymi możliwości:
 • organizacji planowania i kierowania budżetem zakupów,
 • standaryzacji zasobów,  tworzenia baz danych dostawców,
 • bezpośredniego składania zamówień,
 • nadzorowania przebiegu realizacji zamówienia,
 • wystawiania faktur,
 • realizacji płatności,
 • administrowania umowami sprzedaży,
 • generowania zestawień i raportów pozakupowych.

W odpowiedzi na te oczekiwania firma Suncode stworzyła liczne moduły oraz procesy, które wzbogacają pracę systemu Plus Workflow, służącego do elektronicznego obiegu dokumentów.

Jak Plus Workflow usprawnia pracę przedsiębiorstw handlowych?

Nasi konsultanci nieprzerwanie pomagają przedsiębiorstwom, również tym z sektora handlu, w odciążeniu i przyspieszeniu ich pracy. Największą popularnością cieszą się poniższe rozwiązania:
 • proces generowania faktur sprzedaży,
 • proces akceptacji wniosków inwestycyjnych,
 • proces zapotrzebowań oraz proces zapotrzebowań z budżetem,
 • proces rejestracji oraz akceptacji faktur kosztowych i magazynowych, 
 • proces obsługi zwrotów,
 • proces reklamacji,
 • proces korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, 
 • proces tworzenia i akceptacji PO,
 • elektroniczne archiwum dokumentów, 
 • moduł parowania faktur magazynowych z dokumentami przyjęcia zewnętrznego lub zamówieniami – Plus PZ, 
 • moduł odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów zapisanych przez urządzenia wielofunkcyjne lub systemy zewnętrzne do systemu obiegu dokumentów Plus Workflow – Plus Directory Monitor.
Decydując się na Suncode, zyskujesz profesjonalną obsługę oraz wsparcie w zakresie wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Plus Workflow zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz zgodność z najnowszymi przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentów.

Źródło: www.suncode.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top