Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, rozszerza swoje rozwiązanie IFS CPM (Corporate Performance Management) o funkcje pozwalające zwizualizować procesy i działania w nowej, 360-stopniowej perspektywie.


Funkcje z zakresu analityki operacyjnej ułatwiają kadrze zarządzającej wgląd w realizację procesów i pozwalają na podejmowanie trafnych decyzji opartych na faktycznych i aktualizowanych w czasie rzeczywistym danych. Mechanizmy analityczne, w które wyposażone jest nowe rozwiązanie, wyodrębniają elementy wymagające szczególnej uwagi użytkownika i nadają im priorytet. Dzięki temu członkowie kadry zarządzającej mogą w każdej sytuacji niezwłocznie podjąć wymagane działania. Zwiększa to skuteczność pracy zespołowej i poprawia wydajność na poziomie całej organizacji, a bezpośredni wgląd w procesy administracyjne firmy przekłada się na efektywniejsze zarządzanie strategią rozwoju.

IFS CPM konsoliduje dane transakcyjne i strumienie zdarzeń w ujednoliconą, dynamiczną warstwę, którą można zarządzać w perspektywie całego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie udostępnia pulpity z funkcjami z zakresu przeglądania, analizowania, alarmowania, podejmowania decyzji oraz realizacji zadań. Uwzględniają one wszystkie aspekty zarządzania: od planowania strategicznego po wydajność operacyjną w codziennej działalności.

Jako zintegrowany element systemu IFS Applications, moduł IFS CPM łatwo łączy się z innymi źródłami danych oraz systemami, umożliwiając wyświetlenie zagregowanych danych w oparciu o parametry określone przez użytkownika. Rozwiązanie to bazuje na dogłębnej znajomości IFS potrzeb sektora lotnictwa i obrony, gdzie możliwość bezpośredniej reakcji i wydajność mają kluczowe znaczenie. Te możliwości będą obecnie rozwijane w ramach całego rozwiązania IFS, pozwalając wykorzystywać szablony wskaźników biznesowych do przekrojowej kontroli przedsiębiorstwa.

IFS CPM uwzględnia procesy realizowane w ramach zarządzania efektywnością firmy. Ponadto wykorzystuje metodyki usprawniające wiele działań (zrównoważona karta wyników, zarządzanie w oparciu o wartości itp.) oraz wskaźniki umożliwiające pomiar wydajności w kontekście celów strategicznych i operacyjnych (kluczowe wskaźniki wydajności — KPI i kluczowe wskaźniki ryzyka — KRI). Produkt obejmuje rozwiązanie analityczne, które wspiera wymienione procesy, metodyki i mierniki.

Rozwiązanie IFS CPM zostało opracowane we współpracy z firmą VisionWaves, z którą 30 października firma IFS podpisała umowę o globalnym partnerstwie.

Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top