Dalka rozwija system ERP

Oracle Polska informuje, że firma Dalkia Polska zakończyła projekt rozszerzenia zakresu podmiotowego wdrożonych w roku 2008 rozwiązań opartych na aplikacjach systemu ERP Oracle E-Business Suite.
Rozszerzenie wdrożenia pakietu ERP przebiegało w kilku transzach, w ramach projektu o nazwie Azymut II. Wdrożeniem objęto 21 podmiotów Grupy Dalkia w całej Polsce. Całość projektu trwała 14 miesięcy i zrealizowana była głównie siłami własnymi Dalkii – zaangażowani w nie byli pracownicy spółek objętych projektem oraz firma Dalkia Services, świadcząca usługi IT, finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe dla wszystkich spółek Grupy Dalkia w Polsce.

W ramach projektu zostały wdrożone następujące moduły systemu ERP: Oracle Finanse - w tym Księga Główna, Środki Trwałe, Zobowiązania, Należności oraz Zarządzanie Środkami Pieniężnymi; Logistyka - w tym Zaopatrzenie, Gospodarka magazynowa; Projekty - inwestycyjne i remontowe.

Na etapie pierwszego uruchomienia projektu, prace wdrożeniowe były prowadzone przy wsparciu konsultantów Oracle Polska. W ramach tej współpracy, specjaliści Oracle przekazali zespołowi Dalkia Services wiedzę na temat parametryzacji poszczególnych modułów Oracle EBS w postaci warsztatów dla administratorów systemu.

Głównym celem projektu "Azymut" była konsolidacja kluczowych aplikacji Grupy Dalkia, pracujących w różnych lokalizacjach firmy i obsługujących najważniejsze procesy biznesowe. Projekt ten został wyróżniony przez miesięcznik „Nowy Przemysł” jako „Najciekawszy z najlepszych” wdrożeń systemów informatycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych.
Najważniejszym celem przeprowadzonego rozszerzenia było ujednolicenie systemu informatycznego w Grupie Dalkia w Polsce - powiedziała Alicja Rybczyńska, Manager Linii Serwisowej IT w Dalkia Services. Zakres uwspólnienia i ujednolicenia procesów w ramach Grupy pozwoli nam na zwiększenie pozytywnego efektu skali, który z kolei zapewni znaczne oszczędności finansowe. Ważne jest także ujednolicenie procesów biznesowych, co ułatwi porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne jednostki oraz umożliwi naszym menedżerom szybki i wiarygodny dostęp do wszelkich innych potrzebnych informacji.
Jednym z kluczowych elementów rozwiązania wdrożonego w Dalkia Polska w 2008 roku było przygotowanie ujednoliconych dla Grupy zasad przepływu dokumentów oraz obsługi operacji gospodarczych i raportowania - komentuje Piotr Białek z Działu Konsultingu Oracle Polska. Wdrożony wówczas model był tak przygotowany, że umożliwił późniejsze łatwe rozszerzanie rozwiązań Oracle E-Business Suite na kolejne podmioty, wchodzące w skład Grupy Dalkia Polska.
Źródło: ORACLE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top