IFS - systemy ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, ERPFirma Torresol Energy, lider na rynku energii słonecznej, wybrała system ERP IFS Applications do wsparcia zarządzania pełnym cyklem projektów oraz utrzymania elektrowni słonecznych.

 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 


Torresol Energy obecnie prowadzi dwa projekty w Hiszpanii, w Kadyksie i Sewilli, wykorzystując technologię cylindryczno-parabolicznych kolektorów rynnowych (Cylindrical-Parabolic Trough Collectors, CPTC). Łączne nakłady na te projekty sięgną niemal 1 mld Euro. Pozwoli to firmie zwiększyć moce wytwórcze o 67 MW i 460 GWh rocznie, co odpowiada średniemu zużyciu energii przez 65 tys. domów.

Biorąc pod uwagę skalę planowanych inwestycji, firma Torresol Energy zdecydowała o potrzebie wdrożenia systemu ERP, który wspierałby prowadzenie projektów i zarządzanie majątkiem, a także mógłby być używany w innych elektrowniach Torresol Energy na świecie.
Wybraliśmy IFS Applications, ponieważ system ten jest dopasowany do naszego projektowego modelu działalności. Grono klientów oraz doświadczenie IFS w sektorze energetyki i użyteczności publicznej jest imponujące. IFS ma na swoim koncie udane wdrożenia w kilku elektrowniach jądrowych oraz w największym na świecie projekcie z zakresu energetyki wodnej – Hydroelektrowni Trzech Przełomów w Chinach – mówi Manuel Fernández, Dyrektor ds. Finansowych, Torresol Energy. Ponadto o naszym wyborze zdecydował fakt, że system IFS Applications ma strukturę komponentową. Unikalna technologia oparta na komponentach sprawia, że możemy modyfikować i rozwijać system w miarę ekspansji i inwestycji w nowe projekty.
Wdrożenie IFS Applications w Torresol Energy odbędzie się w dwóch fazach i potrwa około 9 miesięcy. Uruchomione zostaną następujące moduły: IFS Finanse, IFS Zasoby Ludzkie, IFS Zarządzanie Projektem, IFS Zarządzanie Dokumentacją, IFS Analiza Zarządcza, IFS Business Analytics, IFS Remonty i IFS Wydajność Urządzeń.

Ponadto projekt zakłada integrację rozwiązań IFS z systemami SCADA, z których korzysta Torresol Energy. Pozwoli to na zarządzanie pełnym cyklem życia projektów, od wyceny, planowania i prac budowlanych, aż po eksploatację i utrzymanie aktywów, niezależnie od ich lokalizacji.

Sektor użyteczności publicznej oraz telekomunikacja to jeden z docelowych segmentów rynku. Firma od chwili powstania opracowuje i dostarcza najlepsze praktyki dopasowane do wymogów poszczególnych branż, oferując najlepszą funkcjonalność do zarządzania aktywami, cyklem życia produktów i projektów.

Rozwiązanie IFS Applications wspiera wszystkie najważniejsze procesy biznesowe – planowanie, projektowanie, zaopatrzenie, konstrukcje/zarządzanie projektami, eksploatację i utrzymanie ruchu, a także ocenę wydajności urządzeń. Oferuje zintegrowane rozwiązanie w obszarze finansów, wspierające zarządzanie projektami kapitałowymi, łańcuchem dostaw, usługami i kontraktami, zasobami ludzkimi i itd. Wśród klientów IFS w tym sektorze znajdują się: Three Gorges (Chiny), National Hydroelectric Power Corporation (Indie), Hafslund (Norwegia), Mälarenergi (Szwecja), GECOL (Libia), Horizon Utilities (Ameryka Północna), Brookfield Renewable Power (Ameryka Północna) oraz projekty jądrowe OKG (Szwecja), PBMR (RPA) i Qinshan Nuclear Power (Chiny).

Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top