ROI z wdrożenia systemu ERP
logo proalpha 2018Według badań przeprowadzonych przez Roberta Austina i Richarda Nolana z Harvard Business School wdrożenia systemów ERP mają większe szanse powodzenia, jeśli traktuje się je nie tylko jako projekt informatyczny, ale jako nowe przedsięwzięcie biznesowe. Inwestowanie etapami, dzielenie ryzyka, dbanie o skład zespołu i zachowanie elastyczności mogą zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia projektów ERP, a przez to pozytywnie wpłynąć na ROI. W których obszarach można uzyskać najwyższy zwrot z inwestycji po wdrożeniu oprogramowania ERP? O tym w dalszej części artykułu.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 


ROI a wdrożenie systemu ERP

Podczas realizacji projektu ERP, jednym z pierwszych zadań, poza określeniem wymagań systemowych i wskazaniem potrzeb, jest ustalenie ROI, czyli oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Inwestycja w oprogramowanie ERP, jak każda inna, powinna być dochodowa i przynieść firmie wiele korzyści.

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa zapewniają ogromną wartość poprzez integrację podstawowych funkcji biznesowych, takich jak finanse, zarządzanie zapasami, produkcja, sprzedaż, zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi (HR), za pomocą jednej, ujednoliconej platformy, która zapewnia scentralizowany dostęp do najważniejszych danych. Dzięki lepszej widoczności tych funkcji liderzy biznesowi mogą zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i odblokować nowe możliwości rozwoju.

Określenie ROI z ERP jest zatem kluczem do budowania biznesu, który uzasadnia inwestycję w tego rodzaju oprogramowanie. Kwantyfikacja ROI z ERP pomaga firmom ocenić i przewidzieć wpływ systemu ERP na ich organizacje, a także doskonalić stosowane procesy.

Jakie obszary generują największy zwrot z inwestycji po wdrożeniu systemu ERP?


1. Zarządzanie finansami

Kierownictwo i cała organizacja odnoszą znaczące korzyści z wdrożenia systemu ERP dzięki zwiększonemu zaufaniu do wyników finansowych i analiz, przyspieszonemu dostępowi do informacji, szybszemu wykonywaniu czynności rozrachunkowych oraz zwiększeniu efektywności wynikającej z ograniczenia (lub wyeliminowania) arkuszy kalkulacyjnych znajdujących się poza systemem.

2. Prognozowanie

Dostępność lepszej jakości informacji i analiz dzięki rozbudowanym funkcjom planowania sprzedaży i procesów oferowanych przez systemy ERP pozwala na dokładniejsze prognozowanie popytu, podejmowanie bardziej świadomych decyzji, wykorzystywanie trendów oraz szybkie, precyzyjne i proaktywne zarządzanie sprzedażą, co ostatecznie przekłada się na ROI.

3. Zarządzanie cenami i marżą

Zaawansowane narzędzia cenowe dostępne w nowoczesnych systemach ERP usprawniają analizę zysków, co pozwala na lepsze pozycjonowanie oferty względem konkurencji, a w połączeniu z analizą Product Lifecycle Management (PLM) dostarcza informacji, które mogą być wykorzystane do bardziej efektywnego zarządzania portfelem produktów i zwiększania rentowności.

4. Rozwój produktu

PLM zapewnia możliwość efektywnego zarządzania linią i asortymentem produktów oraz inwestycjami w badania i rozwój, a także identyfikację produktów, które nie spełniają już strategicznych celów firmy.

5. Zarządzanie jakością


ROI z wdrożenia ERP podnoszą także narzędzia do zarządzania jakością. Zapewniają one lepszą ocenę wydajności produktów, a także skuteczną analizę przyczyn zwrotów, wgląd w działania związane z ponownym przetwarzaniem oraz lepsze informacje na temat jakości surowców, dostarczanych komponentów i usług firm trzecich.

6. Zarządzanie sprzedażą

Funkcje zarządzania relacjami z klientami (CRM) umożliwiają kompleksową analizę wyników sprzedaży i zapewniają istotny wgląd we wzorce zakupowe klientów, ich dane demograficzne, działania i wyniki sprzedażowe. Na podstawie zebranych danych można lepiej dopasować asortyment do potrzeb klientów, tym samym podnosząc ROI.

7. Zarządzanie łańcuchem dostaw

Dzięki lepszemu zarządzaniu zapasami z pomocą systemów ERP można usprawnić cały łańcuch dostaw, zapewniając niższe koszty logistyczne, bardziej efektywne zarządzanie dostawcami czy sprzedawcami, a także krótsze czasy realizacji zamówień. Wszystkie te działania sprzyjają poprawie wskaźnika ROI.

Prawidłowo wdrożony system ERP może zapewnić firmie bardzo dobry wgląd w jej wydajność, otwierając nowe możliwości do generowania przychodów przy jednoczesnym obniżaniu kosztów i oszczędności zasobów. Kalkulując ROI z systemu ERP trzeba więc dokonać zindywidualizowanej oceny rentowności w każdym z kluczowych działów, by uzyskać maksimum korzyści w jak najkrótszym czasie.

Źródło: www.proalhpa.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top