Stare systemy ERP idą do wymiany! ¾ firm produkcyjnych planuje zwiększyć wydatki na technologię.
BPSCZ raportu 2023 State of Manufacturing Technology Survey wynika, że aż 75% producentów planuje inwestować więcej w systemy. Przede wszystkim w systemy ERP, które będą wymieniane. Powód? Ze względu na ograniczenia technologiczne, stały się one wąskim gardłem w procesie cyfrowej transformacji.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 


Niezależnie od obaw związanych z inflacją i niestabilnością rynku, aż 75 proc. firm pytanych przez IDC wyraziło zamiar zwiększenia inwestycji w oprogramowanie w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Co więcej, aż 38 proc. planuje podwoić te wydatki. To kluczowe wnioski płynące z raportu 2023 State of Manufacturing Technology Survey.

Priorytet to ERP

Niemal ⅔ firm (63 proc.) zapytanych przez IDC uważa, że potrzebują aktualizacji rozwiązań do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Wymiana na rozwiązanie wyższego rzędu jest dla przebadanych firm priorytetem.

Starzejące się systemy ERP w obliczu nowych wymagań ukazują swoje ograniczenia. — uważa Sebastian Rok, Senior, Pre-Sales z BPSC, katowickiej spółki IT, dostarczającej systemy klasy ERP. — Przemysł oczekuje od ERP-a i dostawcy nie tylko poprawy procesów, ale także innowacji, elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania na zmiany. — dodaje ekspert.


Zmiany w sektorze produkcyjnym w ostatnich latach były duże. To efekt postępującej digitalizacji, która będzie głównym czynnikiem wpływającym na krajobraz przemysłu. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie rodzimi producenci zdają sobie sprawę z tego, że bez inwestycji w technologię, nie można dziś mówić o jakiejkolwiek innowacji czy konkurencyjności.

Moje doświadczenia z rozmów z przedsiębiorcami i menedżerami w sektorze produkcyjnym wyraźnie pokazują, że wybór nowoczesnego systemu ERP to nie tylko inwestycja w narzędzia, ale inwestycja w przyszłość. Biznes coraz lepiej rozumie, że dostosowanie się do nowych realiów jest kluczowe dla zachowania konkurencyjności. — tłumaczy Sebastian Rok.


Jego słowa potwierdzają wyniki ankiety IDC. Wspomnianą przez eksperta BPSC digitalizację producenci postrzegają jako kluczowy element przeciwdziałania wyzwaniom w dynamicznym otoczeniu rynkowym. Co ciekawe pytani częściej mają obawy przed wyzwaniami związanymi z rosnącymi zamówieniami niż słabnącym popytem.

Cyfrowa czarna magia

Pomimo upływu lat, problemy związane z cyfrową transformacją są nadal te same. Jak donoszą eksperci IDC, wciąż wielu pracowników w firmach ma braki w obszarze digitalu, co prowadzi do trudności w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi. Wyjścia są dwa: szkolenia dla załogi lub zwrócenie się o pomoc do ekspertów z zewnątrz — doradców i konsultantów, którzy specjalizują się w dziedzinie transformacji cyfrowej. Jednak sam rynek na przestrzeni lat zmienił się, o czym mówi ekspert.

Większa cyfrowa świadomość pozwala lepiej wykorzystać zasoby technologiczne, jakimi dysponuje organizacja. Z drugiej strony muszę zaznaczyć, że rynek systemów klasy ERP ulega zmianie. Firmy nie chcą kupować wyłącznie narzędzia, jakim jest system. Szukają partnera, który rozumie ich wyzwania, zdolności i cele. — mówi Sebastian Rok i dodaje: — Ciągle ważne jest, by dostarczać wiedzę i wsparcie przedsiębiorstwom w nowych warunkach. Nowoczesne systemy zintegrowane to nie tylko zaawansowane funkcje techniczne, ale zmiana filozofii zarządzania z analogowej na cyfrową. — kończy ekspert z BPSC.


Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top