Mobilne procesy ERP do przyspieszania i optymalizacji operacji biznesowych
logo proalpha 2018Rozwiązania mobilne kryją w sobie ogromny potencjał, który może znacznie wpłynąć na operacje w zakupach, gospodarce magazynowej i produkcji. Efekty mogą być przy tym widoczne zarówno w zakresie komunikacji z innymi działami, klientami i dostawcami, jak i poprzez poprawę i przyspieszenie procesów mobilnych we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.

 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Zmniejszenie nakładów w zakresie zakupów poprzez zastosowanie portali dostawców

Warunkiem terminowej dostawy zamówienia jest z reguły prawidłowy przebieg każdego pojedynczego etapu w łańcuchu dostaw, w skład którego wchodzi również mobilne przyłączenie dostawców, umożliwienie im przeglądania zapytań ofertowych, składania ofert i potwierdzeń zamówień, aż do pobierania terminów dostaw.

Ponadto zalecane jest dodatkowe włączenie do procesu specjalnych portali, które wyświetlają zapas produktów dostarczanych z magazynu producenta. Zależnie od zawartej umowy, można w ten sposób samodzielnie przeprowadzać dostawy następcze, bezpośrednio z zakładu poddostawcy. Pozwala to z jednej strony na odciążenie zakupów, a z drugiej na uproszczenie poszczególnych etapów procesu.

Prosta rejestracja danych zapasów w magazynie

Wśród średnich przedsiębiorstw nadal można znaleźć zakłady produkcyjne, w których księgowania przyjęć zewnętrznych są przeprowadzane ręcznie. Wprowadzanie danych w taki sposób praktycznie gwarantuje powstawanie błędnych księgowań. Rozwiązanie tego problemu jest na szczęcie bardzo proste. Wystarczy skorzystać z urządzeń przenośnych, które pozwalają na księgowanie również niezaplanowanych przyjęć i wydań bezpośrednio do systemu ERP. W systemie ERP można z łatwością zarządzać zarejestrowanymi numerami seryjnymi lub numerami partii oraz różnymi wariantami produktów, np. towarów w różnych kolorach lub rozmiarach.

Dzięki natychmiastowej rejestracji wszystkich pobrań z magazynów poprzez mobilne rozwiązanie ERP czasochłonne opracowania dodatkowe, jak np. przeksięgowania międzymagazynowe, mogą odejść w zapomnienie. Jeżeli pobrany towar nie od razu trafia do miejsca przeznaczenia, może zostać najpierw zaksięgowany jako zapas transferowy. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych zamówień z powodu jeszcze niezaistniałej redukcji zapasu magazynowego.

Za pomocą nowoczesnych systemów ERP można opracowywać również zlecenia kompletacji dwustopniowej do pobierania towarów z magazynu. Etykiety na pojemnikach lub pojedynczych artykułach są skanowane w strefach kompletacji, a ich dane są przesyłane bezpośrednio do systemu ERP. Dzięki temu można w każdej chwili sprawdzić aktualną lokalizację towaru również online, aż znajdzie się on w miejscu przeznaczenia.

Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie

Przetwarzanie danych, szczególnie danych operacyjnych istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, musi zawsze podlegać najwyższym standardom bezpieczeństwa. Kluczowym warunkiem bezpieczeństwa danych jest certyfikowany sposób szyfrowania miejsc zapisu i dróg transmisji poprzez SSL/TLS. Ponadto każdy pracownik powinien stosować indywidualne dane logowania i mieć dostęp tylko do tych danych, które są rzeczywiście istotne w jego własnym zakresie obowiązków.

Kolejną ważną kwestią jest spójność danych i procesów. Stosowanie rozwiązań mobilnych w jednym obszarze, bez konsultacji z innymi, może się zakończyć dużym niepowodzeniem. Nowe procesy powinny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami i procedurami, ponieważ tylko w ten sposób możliwy jest szybki i poprawny przepływ danych, uwzględniający protokołowanie i analizę potoków ilości i wartości. To z kolei pozwala na wyciągnięcie wniosków na potrzeby dalszego planowania.

Mobilne procesy ERP stały się nieodłącznym elementem większości operacji i warunkiem do przeprowadzania optymalizacji przebiegu procesów wzdłuż łańcucha wartości – od logistyki, produkcji, sprzedaży i serwisu, po zarządzanie przedsiębiorstwem. Chociaż klasyczne systemy ERP nadal stanowią cyfrowy szkielet przedsiębiorstwa, mobilne procesy są cenionym uzupełnieniem zapewniającym prawidłowy przepływ informacji oraz gwarantującym wzrost jakości danych. Zapewnia to lepszą podstawę do wprowadzania dodatkowych działań i podejmowania strategicznych decyzji.

Skuteczność rozwiązań mobilnych w dużym stopniu zależy od odpowiedniej synchronizacji procesów i stosowanej technologii. Wbrew uporczywym przekonaniom technologia chmury nie jest podstawowym warunkiem do zastosowania mobilnych systemów ERP, jednak znacznie ułatwia mobilny dostęp do danych i dlatego jest wyjątkowo skalowalnym rozwiązaniem. Zastosowanie mobilnego systemu ERP powoduje nie tylko zwiększenie produktywności, ale również konkurencyjności na globalnych rynkach. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą realizować standardy produkcyjne wyznaczane przez Przemysł 4.0 oraz stawiać kolejne kroki w procesie transformacji cyfrowej.

Źródło: www.proalpha.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top