abas polandKlasyczne systemy do planowania i sterowania produkcji (PSP) opierają się na danym zbiorze zleceń i planują poszczególne kroki procesów wstecz przy założeniu, że mają do dyspozycji nieograniczone zasoby. Systemy klasy APS (z ang. Advanced Planning and Scheduling) działają natomiast dynamicznie. Nowe zdarzenia w obszarze produkcji są w nich niezwłocznie uwzględniane, a plan produkcji jest odpowiednio dostosowywany do wszelkich zmian. Zastosowanie systemów APS przynosi zarządzaniu produkcją sporo korzyści.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 


Tam, gdzie klasyczny system PSP dociera do granic swojej elastyczności w obszarze planowania precyzyjnego i okazuje się zbyt statyczny do koordynowania olbrzymiej liczby procesów roboczych, system APS do zaawansowanego planowania sprawdza się znakomicie.

Odpowiedź na wyzwania precyzyjnego planowania


Horyzont planowania w przypadku precyzyjnego planowania jest znacznie krótszy niż w planowaniu ogólnym - w zależności od branży i asortymentu produktów może obejmować od jednej zmiany do tygodnia. Szczególne wyzwanie związane z precyzyjnym planowaniem tkwi w dynamice podstaw planowania i zasobów. Materiał, terminy, narzędzia, personel i maszyny (a właściwie ich dostępność) wciąż się zmieniają, więc aby zapewnić realistycznie wyznaczane terminy dostaw (i ich dotrzymywanie), sekwencje przetwarzania muszą opierać się na aktualnych danych. Dzięki przeprowadzanej w czasie rzeczywistym synchronizacji z danymi w systemie ERP użytkownicy mają do dyspozycji wszelkie niezbędne dane z działów sprzedaży, zakupów, dyspozycji i logistyki.

Szybka identyfikacja wąskich gardeł


Nowoczesne oprogramowanie APS jest wyposażone w algorytmy optymalizacyjne działające w oparciu o dowolne parametry, takie jak priorytet, termin czy czas przygotowywania maszyn. Sekwencja przetwarzania jest automatycznie dostosowywana, system sprawdza też dostępność wszelkich zasobów i powiadamia planistę o ewentualnych konfliktach. W elektronicznym centrum sterowania planista może przejrzeć wszystkie procesy produkcyjne i natychmiast wskazać wąskie gardła. Czy odnotowano awarie maszyn, przesunięcia terminów, zlecenia ekspresowe, opóźnienia w dostawach lub braki personalne? Które maszyny nie są w pełni obciążone, a gdzie brakuje materiału? Na kiedy zaplanowano serwis poszczególnych maszyn lub urządzeń i jak wpłynie to na produkcję? Czy na potrzeby zmiany specjalnej dostępny jest odpowiednio wykwalifikowany personel? W razie potrzeby podjęcia działań wystarczy w ułamek sekundy przeprowadzić symulacje warunkowe dla możliwych opcji, a następnie porównać różne scenariusze.

Centrum efektywnego zarządzania

Zastosowanie nowoczesnych, w dużej mierze automatycznych narzędzi do precyzyjnego planowania przyniesie korzyści zwłaszcza tym przedsiębiorstwom, które mają złożone sieci zleceń, wiele etapów produkcji i wariantów, złożone procesy przygotowywania maszyn lub nieproporcjonalnie wiele wąskich gardeł. Dokładniejsze planowanie i szybsze reagowanie pozwala ograniczyć czasy buforowania i przygotowywania maszyn, zoptymalizować stany magazynowe oraz lepiej wykorzystać maszyny i personel. Systemy tego typu przyczyniają się też do uproszczenia zarządzania projektami w dziale produkcji, obniżenia kosztów produkcji i poprawy terminowości.

Przyszłościowe rozwiązanie


Wraz ze wzrostem popularności koncepcji takich jak Lean Manufacturing, Przemysł 4.0 i „Inteligentna fabryka” będą też wzrastać wymagania stawiane narzędziom do precyzyjnego planowania. Możliwość coraz bardziej elastycznego i drobiazgowego przekonfigurowywania systemów produkcyjnych prowadzi do ciągłych zmian parametrów planistycznych, co musi zostać uwzględnione w zarządzaniu produkcją przy jednoczesnym zapewnieniu jak najszybszego zwrotu z inwestycji. Można się więc spodziewać, że rozwiązania APS zintegrowane z systemami ERP będą się pojawiać w firmach średniej wielkości coraz częściej.

Źródło: www.abas-poland.com 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top