Oracle wprowadza Sovereign Cloud Regions dla Unii Europejskiej
ORACLEOracle Cloud Infrastructure (OCI) uruchomi nowe sovereign cloud regions dla naszych klientów w całej Unii Europejskiej (suwerenne regiony chmurowe, czyli ściśle odizolowane od wszystkich innych zasobów chmurowych, znajdujące się fizycznie w UE i obsługiwane przez mieszkańców UE).


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Chmura nie działa w modelu „jeden rozmiar dla wszystkich”. Ponieważ firmy i rządy przenoszą do chmury coraz więcej obciążeń o znaczeniu newralgicznym, rośnie też zapotrzebowanie na ochronę wrażliwych danych w chmurach publicznych, które obejmują swoim zasięgiem granice określonych państw i jurysdykcji. Dlatego kraje nakładają coraz więcej wymagań dotyczących danych przechowywanych w swoich granicach, a organizacje oczekują od swoich globalnych dostawców chmury większej przejrzystości i kontroli nad tym, jak i gdzie ich dane są przechowywane, obsługiwane i zabezpieczane.

Nasi klienci komunikują nam, że chcą korzystać z dobrodziejstw chmury, ale mają też wymagania dotyczące lokalizacji w której znajdują się dane, regulacji które muszą spełniać oraz personelu obsługującego odpowiednią infrastrukturę informatyczną. OCI jest uznanym liderem w budowaniu regionów chmury dla klientów wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa i przetwarzających obciążenia regulowane lokalnymi przepisami. Prowadzimy regiony rządowe w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej, a także wdrożyliśmy pierwszy w branży dedykowany region OCI obsługujący klientów, wśród których znajdują się wysoce regulowane firmy i rządy na całym świecie. Aby lepiej obsługiwać naszych klientów w Europie, Oracle wykorzystał te doświadczenia i planuje uruchomienie w roku 2023 nowych sovereign cloud regions dla Unii Europejskiej.

Zarówno firmy prywatne, jak i organizacje sektora publicznego w całej UE będą mogły korzystać z tych nowych, izolowanych regionów chmurowych OCI do hostowania danych i aplikacji, które są wrażliwe, podlegają regulacjom lub mają strategiczne znaczenie regionalne. Zgodnie z ogólnymi zasadami działania, OCI już teraz nie udostępnia danych użytkowników poza regiony, które nasi klienci wybierają dla swoich obciążeń. Suwerenna chmura OCI rozszerza tę praktykę stanowiąc, że usługi operacyjne i serwisowe będą wykonywane tylko przez mieszkańców i osoby prawne z UE. Suwerenne, izolowane regiony chmury OCI zostały również zaprojektowane pod kątem umożliwienia klientom wykazania zgodności z odpowiednimi przepisami i wytycznymi UE. Oracle planuje migrację klientów korzystających z aplikacji Oracle Fusion Cloud w ramach istniejącej usługi chmurowej EU Restricted Access do nowych regionów. Klienci ci zyskają dodatkowe usprawnienia operacyjne nowych suwerennych regionów chmury i będą mieli pełny dostęp do usług w chmurze OCI.

Zaprojektowane pod kątem zgodności z prawem UE


Nowe sovereign cloud regions będą działać w oparciu o kompleksowy zestaw zasad i praktyk zarządzania, które zwiększają istniejące możliwości OCI w zakresie rezydencji danych, bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z przepisami. Zasady te ustanowią ramy suwerenności danych i modeli operacyjnych, w tym sposób przechowywania danych klientów i metody dostępu do nich oraz sposoby obsługi wniosków rządowych o dostęp do danych.

Pierwsze dwa suwerenne regiony chmury dla UE będą zlokalizowane w Niemczech i Hiszpanii, a usługi operacyjne i serwisowe będą wykonywane przez mieszkańców i osoby prawne z UE. Suwerenne regiony chmury będą logicznie i fizycznie oddzielone od istniejących publicznych regionów OCI w UE. Obecnie Oracle prowadzi 6 publicznych regionów OCI zlokalizowanych w Unii Europejskiej, które znajdują się w Amsterdamie, Frankfurcie, Paryżu, Marsylii, Mediolanie i Sztokholmie.

Dostarczanie tych samych usług, cen i programów w chmurze


Nowe suwerenne regiony chmury dla UE będą oferować wszystkie z ponad 100 usług OCI dostępnych w już działających regionach chmury publicznej OCI, a także usługi aplikacyjne spełniające kryteria European Union Restricted Access (EURA). Ceny usług OCI będą takie same jak w istniejących regionach OCI, a ceny EURA pozostaną niezmienione, z identycznym poziomem wsparcia i umowami SLA. Do zakupu usług klienci będą mogli wykorzystać Oracle Universal Credits oraz wszystkie zniżki wynikające z udziału w programach Cloud Lift Services i Support Rewards.

Nowe suwerenne regiony chmury staną się częścią rozproszonej chmury OCI. OCI może spełniać oczekiwania klientów, dostarczając wymagane usługi chmurowe do potrzebnych lokalizacji z elastycznymi modelami wydajności, bezpieczeństwa, zgodności i operacyjnymi. W skali globalnej OCI prowadzi obecnie 39 regionów chmurowych dla klientów komercyjnych i rządowych, a także regiony dedykowane konkretnym najemcom oraz regiony przeznaczone dla agencji i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem narodowym.

Klienci i partnerzy wspierają suwerenne regiony chmurowe Oracle


Nowe zasady Sovereign Cloud Practice firmy Accenture w Europie pomagają przyspieszyć adaptację usług chmurowych przez organizacje, które są zainteresowane wykorzystaniem rozwiązań sovereign cloud. Nasze partnerstwo z firmą Oracle i wykorzystanie jej oferty chmury suwerennej to ogromny krok naprzód. Dzięki izolowanym regionom chmury Oracle dla UE dajemy naszym klientom możliwość hostowania wrażliwych danych i aplikacji w chmurze publicznej, która znajduje się na terenie UE oraz została zaprojektowana w celu ułatwienia klientom zachowania zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi prywatności i suwerenności danych. Ta oferta pozwala nam wykorzystać dowolną i każdą usługę chmury publicznej Oracle Cloud Infrastructure w naszych przyszłych projektach - Andrea Cesarini, Accenture Oracle Business Group Lead.


Dzięki nowej ofercie Oracle Cloud Infrastructure dla UE nasze opcje przechowywania danych w sposób zgodny z przepisami mogą zostać znacznie rozszerzone. Jako przedsiębiorstwo sektora publicznego działające w Unii Europejskiej stwierdzamy, że możliwości i funkcje suwerennych regionów chmury Oracle dla UE mogą w odpowiednich warunkach stanowić niezwykle przydatną alternatywę dla naszej organizacji" - Richard Wiersema, dyrektor ds. operacyjnych, DICTU.


Korzystanie z usług chmurowych dostarczanych z centrów danych, które znajdują się w UE oraz są obsługiwane, aktualizowane i serwisowane przez mieszkańców UE - przy jednoczesnym zachowaniu izolacji od regionów chmurowych spoza UE, jest ważną częścią naszego programu adopcji chmury. To otworzy możliwości przyjęcia usług w modelu IaaS, PaaS oraz SaaS dla rządu Finlandii - Jarkko Levasma, Dyrektor ds. IT i Dyrektor Generalny w Ministerstwie Finansów Finlandii.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top