sap logoBlisko ćwierć wieku temu Amica została pierwszym klientem SAP w Polsce. Wraz z ekspansją zagraniczną Grupy, infrastruktura IT była rozwijana i wdrażana w spółkach zależnych, między innymi w Niemczech, Rosji czy Hiszpanii. Po niemal 25 latach przyszedł czas na kolejny etap i dostosowanie do nowej wersji kluczowego systemu biznesowego: implementację SAP S/4HANA oraz migrację do SAP BW/4HANA na poziomie wszystkich przedsiębiorstw Grupy. Inwestycja w technologię jest elementem aktualizowanej obecnie strategii transformacji, wyznaczającej Amice drogę do inteligentnego przedsiębiorstwa. O cyfrowej transformacji, jako ścieżce do zwiększenia przychodów i optymalizacji procesów, przedstawiciele firmy mówili także podczas konferencji RISE with SAP, która odbyła się w formie wirtualnej 23 czerwca 2021.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Grupa Amica, od blisko 25 lat pracująca na narzędziach SAP, planuje dalszą cyfryzację procesów biznesowych. Tym razem stawia na rozwiązanie SAP S/4HANA, automatyzujące produkcję i zarządzanie zasobami. W Polsce spółka zamierza przejść na ten system do 2027 roku. Do tego czasu chce zostać także jednym z trzech kluczowych producentów AGD w Europie.

Według szacunków APPLiA, przemysł AGD był siłą napędową polskiej gospodarki w minionym roku. W 2020 wyprodukowano 30 mln urządzeń AGD, a wydatki klientów na sprzęt osiągnęły 13,6 mld zł, czyli o 14 proc. więcej niż przed rokiem. W Polsce najwięcej sprzedano zmywarek i suszarek do ubrań, a w przypadku małego AGD – ekspresów do kawy. Producenci sprzętu sprawnie zareagowali też na zmianę nawyków konsumentów wywołaną pandemią. Łączna wartość inwestycji w rozwój linii produkcyjnych, cyfryzację i automatyzację procesów opiewała w ubiegłym roku na ponad miliard złotych.

Grupa Amica obecna w Polsce od ponad 75 lat i działająca na blisko 70 rynkach zagranicznych, sprzedaje rocznie w sumie niemal 5 mln urządzeń. Spółka sukcesywnie zwiększa wykorzystanie nowych technologii w procesach biznesowych i produkcyjnych.

Firma zapowiedziała nakłady na inwestycje sięgające w bieżącym roku 150 mln zł. Amica planuje między innymi wzmocnić polskie oraz zagraniczne marki Grupy poprzez działania promocyjne, a także rozwój produkcji. W 2021 firma rozpocznie prace nad strategią S30+.

Porcelanowe partnerstwo

Implementacja systemu SAP w Amica odbywała się w czasie, kiedy Amica posiadała tylko fabrykę w Polsce w latach 1996 – 1998. Wtedy najwyższą dostępną wersją oprogramowania SAP była wersja 3.0F. Wraz z rozwojem Grupy Kapitałowej Amica i pojawianiem się na nowych rynkach, system SAP był implementowany w nowych spółkach. W pewnym momencie okazało się, że pierwotne ustawienia SAP ERP, przygotowane jeszcze przy założeniu obsługi przede wszystkim fabryki z jednej strony, oraz historyczna konfiguracja ustawień podstawowych z drugiej, mocno ograniczają wykorzystanie możliwości najnowszych rozwiązań. Była to jedna z barier szybkiego wzrostu. Dlatego Amica zdecydowała się na innowacyjne podejście: zweryfikować aktualnie obsługiwane w systemie procesy, przyjrzeć się najnowszym rozwiązaniom informatycznym, określić, które będą odpowiadały za wsparcie poszczególnych obszarów biznesu. Na tej podstawie powstała architektura rozwiązań IT z planem ich implementacji do roku 2027. Całość została rozpisana na kilkadziesiąt projektów do realizacji w poszczególnych spółkach wraz z zależnościami pomiędzy tymi projektami. Docelowe rozwiązanie będzie łatwo skalowalne w zależności od rozwoju biznesu na aktualnych i nowych rynkach Grupy Amica - Dawid Ratowski, Architect of System Solutions w Inteco Business Solutions, spółki należącej do Grupy Kapitałowej Amica


Dotychczas barierą rozwoju Amiki były ręczne systemy planowania i raportowania niepozwalające na analizę danych w czasie rzeczywistym i skuteczne prognozowanie. Konwersja do nowszego środowiska oraz dostęp do aplikacji biznesowych w chmurze umożliwią standaryzację procesów.

Cyfrowa ekspansja

System ERP z wbudowanymi mechanizmami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji uprości dostęp do krytycznych informacji oraz zapewni analitykę predykcyjną w zakresie między innymi zarządzania produkcją. W ten sposób możliwa będzie symulacja i weryfikacja potencjalnych scenariuszy działań, warunkowanych na przykład sytuacją rynkową. Celem transformacji jest zwiększenie efektywności operacyjnej i opracowanie nowych modeli biznesowych przy silnej orientacji na potrzeby klienta końcowego i jego reakcje.

Inteligentne planowanie produkcji, harmonogramowanie i zarządzanie kosztami pozwalają dużym przedsiębiorstwom budować przewagę konkurencyjną oraz samodzielnie zarządzać doświadczeniami konsumentów. Nic więc dziwnego, że obserwując rynek, zauważamy wzrost wdrożeń projektów z obszaru Industry 4.0. Cyfrowa transformacja wywołuje realne zmiany w sektorze produkcyjnym, automatyzując dużą liczbę kluczowych procesów. Umożliwia robotyzację linii produkcyjnych oraz zaawansowaną analitykę w zakresie planowania finansowego i operacyjnego. Dobrze jest obserwować działania Amiki w tym obszarze. Cieszmy się, że nasz pierwszy klient w Polsce, od 25 lat nieprzerwanie wprowadza z nami innowacje. Wspieramy Amikę w stawaniu się inteligentnym przedsiębiorstwem i osiąganiu jeszcze lepszych wyników biznesowych dzięki wykorzystaniu naszych technologii - Thomas Duschek, prezes zarządu SAP Polska


Automatyzacja i informatyzacja procesów produkcyjnych są obecnie motorem sektora przemysłowo-produkcyjnego. Według badania Smart Industry Polska 2020, do najczęściej implementowanych technologii cyfrowych zaliczają się: analityka danych i optymalizacja produkcji (59,5%), predictive maintenance (31,4%) oraz robotyzacja linii produkcyjnych (28,8%).

System SAP S/4HANA, bazujący na inteligentnej automatyzacji ma zostać wdrożony w Amice S.A. do 2027 roku. Za implementację tego rozwiązania będzie odpowiadać spółka Inteco należąca do Grupy Kapitałowej Amica.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top