Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że grupa Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów dla branży ciepłowniczej i energetycznej, wybrała system IFS Applications™ 8 w celu wsparcia realizacji kluczowych procesów biznesowych. System zostanie wdrożony w czterech zakładach produkcyjnych należących do grupy Radpol. Zakończenie projektu jest planowane na pierwszy kwartał 2015 roku.Grupa Radpol, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, specjalizuje się w produkcji instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. Grupa obejmuje pięć zakładów produkcyjnych na terenie Polski: Radpol (w Człuchowie), Finpol-Rohr, Elektroporcelana Ciechów, Wirbet i Rurgaz. Wyroby grupy Radpol są eksportowane do wielu krajów w Europie, takich jak Włochy, Niemcy, Dania, Finlandia, Szwajcaria, Szwecja, Litwa, Estonia, Czechy i Rosja.

W celu zwiększenia efektywności operacyjnej zarząd grupy Radpol podjął decyzję o wdrożeniu nowego systemu klasy ERP. Po kilkumiesięcznym procesie oceny oferty rynkowej i poszukiwania optymalnego rozwiązania firma wybrała system IFS Applications. Jednym z głównych powodów tej decyzji było doświadczenie firmy IFS we współpracy z klientami z sektora energetyki i przemysłu.

System IFS Applications 8 wspomagający zarządzanie w grupie Radpol obejmie wszystkie najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa: produkcję, dystrybucję, kadry i płace, remonty, finanse i księgowość oraz analitykę biznesową.
Z nowym systemem wiążemy duże oczekiwania w zakresie zwiększenia efektywności działania całej grupy – powiedział Marcin Rusiecki, wiceprezes zarządu Radpol SA. Ma on umożliwić m.in. lepsze planowanie procesów produkcyjnych oraz optymalizację stanów magazynowych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kapitału obrotowego. Największych oszczędności spodziewamy się w obszarach produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw. Dostęp do informacji zarządczej i wymiana informacji między naszymi spółkami, jaką zapewni nowy system, ułatwi integrację grupy. Spodziewamy się, że łączne oszczędności z tytułu wprowadzenia nowego systemu pozwolą na zwiększenie marży EBIDTA o przynajmniej 0,6 mln zł rocznie oraz ograniczenie kapitału obrotowego o ok. 1 mln zł.
Realizacja projektu trwa obecnie w czterech zakładach: Radpol (w Człuchowie), Elektroporcelana Ciechów, Wirbet i Rurgaz. W przyszłości planowane jest również objęcie systemem IFS Applications spółki Finpol-Rohr przejętej w czerwcu 2013 roku.

Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top