BCC wdroży system ERP SAP-a w FM

Projekt polega na przeniesieniu i dostosowaniu korporacyjnego modelu SAP, funkcjonującego w centrali FM Logistic we Francji, do specyfiki FM Logistic Polska. W zakresie projektu znajdują się funkcjonalności systemu SAP ERP w obszarze finansów, controlingu, gospodarki materiałowej oraz sprzedaży i dystrybucji.


W pierwszym etapie przedsięwzięcia, zrealizowanym wiosną br., pracownicy FM Logistic i konsultanci BCC dokonali analizy porównawczej modelu korporacyjnego i potrzeb polskiej spółki, oraz wypracowali koncepcję rozwiązania docelowego. Obecnie trwa faza realizacji systemu, m.in. przygotowanie konfiguracji SAP. Start produktywny jest planowany na kwiecień 2009 r.

FM Logistic jest kolejnym koncernem międzynarodowym, który wybrał BCC jako partnera wdrożeniowego w rolloutach SAP. Doświadczenia BCC w rolloutach SAP obejmują prace dla ponad 50 korporacji w Polsce i innych krajach na trzech kontynentach, w tym m.in. dla Antalis, BASF, Ferrero, Grupy Metro, Nordzucker, Grupy Volkswagen.

Źródło: www.bcc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top