Software Mind wdrożył System Wsparcia Serwisu w Arcus S.A.

 Firma Software Mind wdrożyła własne rozwiązanie - System Wsparcia Serwisu w firmie Arcus S.A., specjalizującej się w dostawach rozwiązań z zakresu zarządzania pełnym cyklem życia dokumentu oraz rozwiązań z zakresu zarządzania strumieniem korespondencji masowej.


Ze względu na plany rozwojowe związane min. z planowanym debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz działania mające na celu centralizację, standaryzację i zwiększenie efektywności działań serwisowych w skali całego kraju, firma Arcus S.A. poszukiwała rozwiązania, które pomogłoby w realizacji powyższych celów. Wybór padł na System Wsparcia Serwisu zbudowany na platformie BizMind firmy Software Mind.

Zadaniem wdrożonego rozwiązania jest zbieranie w jednym miejscu informacji o stanie realizacji zgłoszeń, informacji o klientach oraz osobach kontaktowych, umowach serwisowych i SLA oraz warunkach rozliczeń z klientami. Ważnym aspektem wdrożenia było również skrócenie czasu rejestracji danych i doprowadzenie do niezbędnego minimum tworzenia i przesyłania papierowych form dokumentów. System umożliwił rejestrację zgłoszeń przez stronę internetową, co oszczędza czas osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i ich rejestrację. Dzięki wdrożonemu systemowi możliwe jest tworzenie analiz i raportów z działalności serwisowej wszystkich oddziałów, co umożliwia lepszą ocenę działalności poszczególnych jednostek i planowanie przyszłych działań. Analizy oraz kontrola pracy działu serwisu umożliwia oferowanie konkurencyjnych warunków serwisowania dla klientów.

Wdrożenie rozwiązania zostało podzielone na trzy etapy mające na celu dostarczenie pierwszej wersji systemu w jak najkrótszym czasie. Pierwszy etap dotyczył analizy potrzeb Klienta na poziomie biznesowym i technologicznym i zakończył się sfinalizowaniem specyfikacji uzgodnionych z klientem. Drugi etap obejmował wdrożenie systemu z funkcjonalnością krytyczną do obsługi zgłoszeń serwisowych, integrację z system ERP oraz podstawowe szkolenia użytkowników. Trzeci etap obejmował dodatkowe, nie krytyczne elementy funkcjonalne takie jak: raportowanie, rejestracja umów, kontrola nieobecności pracowników itp. Firma Arcus S.A. eksploatuje produkcyjnie system od połowy marca br. Obecnie trwają rozmowy nad dalszym rozwojem systemu i wzbogaceniem o nowe funkcjonalności.

Źródło: www.softwaremind.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top