System wsparcia sprzedaży w Fortis Bank Polska

 Firma Software Mind wdrożyła w Fortis Bank Polska własne rozwiązanie Software Mind Sales Support System, którego głównym zadaniem jest wsparcie procesu organizacji sprzedaży w zakresie planowania aktywności sprzedażowych oraz pomiar jej efektywności


Fortis Bank Polska poszukiwał rozwiązania, którego zadaniem miało być wsparcie procesu planowania aktywności sprzedażowych związanych z kluczowymi klientami banku, monitorowanie bieżących prac doradców finansowych oraz planowania aktywności w dłuższych okresach w poszczególnych jednostkach organizacyjnych banku, a wszystko w powiązaniu z elastycznym system raportowym.

Wybór padł na autorskie rozwiązanie firmy Software Mind – Software Mind Sales Support System. Wdrożenie rozwiązania trwało trzy miesiące i zakończyło się w zaplanowanym terminie. Ocena efektów pilotażowego wdrożenia pokazuje, iż rozwiązanie znacząco usprawni proces monitorowania i śledzenie przebiegu procesów sprzedażowych realizowanych w kanale przedstawicieli handlowych banku.

Źródło: www.softwaremind.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top