Wdrożenie systemu CRM w Sowa Druk

 W grudniu 2006 firma zdecydowała się na wdrożenie systemu Logotec CRM9000 Web Edition. Umowa na dostawę i wdrożenie podpisana została z firmą Logotec Enterprise S.A. z Wrocławia. U podstaw decyzji o rozpoczęciu procesu wyboru systemu leżała potrzeba uporządkowania całości spraw związanych z obsługą i zarządzaniem relacjami z klientem (CRM) wraz z obiegiem informacji wewnątrz firmy.


Duży nacisk położony był na zintegrowanie systemu Logotec CRM z funkcjonującym już internetowym systemem obsługi zamówień.

W tej chwili każdy kontakt, zamówienie czy faktura rejestrowana jest w systemie Logotec CRM i uzupełnia wiedzę pracowników Sowa Sp. z o.o. na temat swoich aktualnych i przyszłych klientów.

Z punktu widzenia kilkumiesięcznej eksploatacji systemu Logotec CRM9000 widoczne są konkretne korzyści związane z jego użytkowaniem. W wyniku wdrożenia znacząco skrócony został czas poświęcony na komunikację (wymianę informacji) pomiędzy pracownikami a klientami, a także wyszukiwanie przez nich potrzebnych informacji.

W tej chwili z pełnej funkcjonalności Logotec CRM9000 Web Edition Standard korzysta 10 użytkowników jednoczesnych (20 użytkowników jest zdefiniowanych). W miarę potrzeb do systemu włączani będą kolejni pracownicy.

Źródło: www.logotec.wroc.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top