CRM w ElektroEko

Newitech - dostawca systemów CRMNewitech wdraża w ElektroEko informatyczny system CRM NIL 3S. Rozwiązanie będzie wspomagać działania organizacji w obszarze zarządzania logistyką, relacjami z klientami oraz wewnętrznego obiegu informacji.


ElektroEko to spółka powołana przez największych producentów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego, elektrycznego, informatycznego i oświetleniowego. Kompleksowo zajmuje się organizacją zbierania zużytych sprzętów oraz ich recyklingu, swoim zasięgiem obejmując całą Polskę. Wdrażany przez Newitech system CRM NIL 3S ma za zadanie wspomagać organizację przepływu informacji pomiędzy ElektroEko i jej wszystkimi partnerami.

CRM NIL 3S ma porządkować i udostępniać wiedzę na temat bieżąco realizowanych przez spółkę umów z klientami oraz zacieśnić kontrolę procesów logistycznych, które w przypadku transportu odpadów technologicznych, sprzętu i recyklingu są złożone i przebiegają na kilku płaszczyznach. ElektroEko zajmuje się utylizacją i recyklingiem wielu kategorii sprzętów, monitoruje usługi wielu dostawców zużytego sprzętu oraz firm, które świadczą usługi utylizacyjne. CRM NIL 3S będzie wspomagać ElektroEko w zakresie budowania relacji tego rodzaju podmiotów, tak aby ograniczać ogólnokrajowe koszty recyklingu i utylizacji produktów AGD, RTV, IT i innych.

Istotną funkcją systemu będzie automatyzacja kojarzenia dostawców zużytego sprzętu z najbliższymi firmami utylizującymi. Nowy system w znaczący sposób usprawni procesy recyklingu oraz uporządkuje i utrwali relacje łączące producentów sprzętu i firmy utylizujące. Jakub Ratajczak, wizeprezes zarządu Newitech powiedział: „Dotychczasowe rozwiązania informatyczne stosowane w ElektroEko bazowały na budowanych ad hoc arkuszach kalkulacyjnych i tymczasowych bazach danych. Nie były one w stanie obsłużyć rosnącej liczby partnerów i zadań realizowanych przez tę firmę. Naszym zdaniem system CRM NIL 3S znacznie poprawi jakość pracy w ElektroEko."

Z systemu CRM NIL 3S ma korzystać kilkudziesięciu użytkowników. Trwające od niespełna dwóch miesięcy wdrożenie zakończy się w maju br.

Źródło: www.newitech.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top